Forhandler / Produkter

Valgt gulve

Vejledning: Alle >> Slitage

Sørg for, at det valgte gulv kan modstå den slitage, det bliver udsat for i det pågældende anvendelsesområde. Nogle områder udsættes for større trafik end andre. I sådanne tilfælde skal man være særligt opmærksom på produktkvalitet og overfladebehandling.

Den anslåede trafik på gulvet skal altid være udslaggivende for, hvilket produkt der skal anvendes i området. Vi anbefaler brugen af olierede overflader i områder med mere ekstrem slitage og da altid i sammenhæng med det anbefalede vedligeholdelsesprogram. Olierede overflader er lettere at vedligeholde i sådanne områder og bevarer deres kvalitet og fremtoning, hvis de behandles regelmæssigt. I andre områder er valget af overfladebehandling mere fleksibelt, og her kan der anvendes både olierede og lakerede overflader.

Vælg et anvendelsesområde for at se flere oplysninger om, hvilke specifikke krav der stilles til det.

Gulvvarme

Alle Kährs gulve med undtagelse af bøg og canadisk ahorn er velegnede til gulvvarme. Gulvvarmesystemet skal give en effektiv og jævnt fordelt varme, maks. 80 W/m2.

I et normalt isoleret hus med et velfungerende gulvvarmesystem er gulvfladen generelt 2° C varmere end rumtemperaturen. I et varmtvands gulvvarmesystem er fremledningstemperaturen generelt 7-12° C varmere end gulvfladen, og den må derfor ikke overstige 39° C.

Uafhængigt af system må gulvets overfladetemperatur aldrig overstige 27° C. Dette gælder også ved og over rør til radiatorer, over rørstrenge og under gulvtæpper, møbler osv.

Følg altid de instruktioner og anbefalinger, du får hos leverandøren af varmesystemet.

Lægningsmetoder

Kährs gulve kan lægges som flydende eller som limet gulv (også sømmet fast, hvis gulvet har samlinger med fer og not).

Flydende lægning
Dette er den mest økonomiske måde at lægge gulvet på. Metoden stiller færre krav til undergulvet. Undergulvet skal dog være tørt, rent, fladt og solidt. Vi anbefaler, at der anvendes en PE-film med en tykkelse på 0,2 mm og med overlapninger på 200 mm på undergulvet som fugtbeskyttelse. Der kan også lægges et mellemlag på alle typer film til at absorbere støj som f.eks. fodtrin. Mellemlaget, f.eks. gulvmellemlæg eller gulvpap, skal lægges fra kant til kant. Ved lægning på betongulve skal der sikres mod opstigende fugt. Anvend godkendt dampspærre med 0,2 mm plast som type Kährs Tuplex. Ved lægning på organisk undergulv, som f.eks. spånplade eller lignende skal der anvendes almindelig gulvmellemlæg eller gulvpap uden dampspærre.

Rummets relative luftfugtighed må ikke overstige 60 %, og såvel bræddernes som rummets temperatur skal være mindst 18° C.

Limning
Forberedelsen og kvaliteten af undergulvet samt valget af den korrekte limtype, er altafgørende for en velfungerende overflade. Der skal altid tages højde for de særlige krav, og anbefalingerne fra leverandøren af lim og forberedelsesmaterialer skal altid følges.

Følgende trin skal altid udføres for at sikre et godt resultat:

Akklimatisering
Trægulvet skal akklimatiseres før lægning. Hvis træbræddernes fugtindhold ikke har udlignet sig i forhold til omgivelserne, kan udvidelse/sammentrækning muligvis forekomme.

Arbejdsforhold
Den relative luftfugtighed i rummet skal være mellem 30% og 60%. Hvis luftfugtigheden er for høj, absorberer trægulvet vand, hvilket medfører udvidelse. Alt arbejde, der indebærer, at der tilføres store mængder vand til omgivelserne omkring gulvet, f.eks. maling og tapetsering, skal være udført, før trægulvet lægges.

Se også "Krav til undergulv" for korrekt forberedelse før lægning.

Vælg et anvendelsesområde for at se flere oplysninger om, hvilke specifikke krav der stilles til det.

Krav til undergulv

Et gulv bliver ikke bedre, end underlaget tillader. Her er et par vigtige punkter, man skal tage med i sine overvejelser i forbindelse med underlaget.

Underlagets temperatur
Under lægningen og indtil limen er helt tør skal underlagets temperatur være 15° C, eller +20° C ved lægning i forbindelse med gulvvarme.

Underlagets kvalitet
Underlaget skal være rent og tørt, homogent og jævnt. Olie, fedt, støv og løse partikler skal ligeledes fjernes. Maling, cementslam og andre forurenende stoffer skal fjernes.

Undergulvets jævnhed: (Længde 2 m +/- 3 mm)

Forberedelse af underlaget
Beton og afretningslag skal om nødvendigt forberedes mekanisk for at opnå den ønskede underlagskvalitet og derefter støvsuges grundigt. På stærkt absorberende cementunderlag anvendes grunder eller støvbindende middel.

Underlagets fugtindhold
Underlagets tilladte fugtindhold uden gulvvarme er 2,5% CM for cementunderlag (cirka 4% gravimetrisk procent efter vægt.) Underlagets tilladte fugtindhold med gulvvarme er 1,8 % CM for cementunderlag (cirka3 % gravimetrisk procent efter vægt.)

Beton/afretningslag
Skal være udjævnet og grundigt rengjort med en industristøvsuger.

Anhydrit afretningslag/Anhydrit flydende afretningslag
Skal være udjævnet og grundigt rengjort med en industristøvsuger, lige før klæbning påbegyndes.

Træ-/gipsplader (f.eks. spånplade, krydsfiner)
Lim/skru pladerne fast på underbygningen. De skal være fastgjort til underlaget.

Vælg et anvendelsesområde for at se flere oplysninger om, hvilke specifikke krav der stilles til det.

Vedligeholdelse

Kährs gulve er fabrikslakerede eller -olierede. Ved produkter med olierede overflader anbefaler vi påføring af et frisk lag olie lige efter lægningen, hvilket øger gulvets slidstyrke. Dette gøres normalt efter rengøring af overfladen og lige inden overdragelse af et projekt. Denne forebyggende vedligeholdelse bør udføres inden placering/montering af møbler. Ved produkter med lakerede overflader er behovet for ekstra beskyttelse normalt begrænset til områder med ekstrem belastning eller områder med meget fodgængertrafik.

Vælg et anvendelsesområde for at se flere oplysninger om, hvilke specifikke krav der stilles til det.

Vejledning: Beboelse >> Slitage

Sørg for, at det valgte gulv kan modstå den slitage, det bliver udsat for i det pågældende område. Køkkenet og boligens hovedindgang er normalt kritiske områder med mere intens belastning end andre steder. I sådanne områder anbefaler vi et gulv med en minimumstykkelse på 15 mm.

Generelle anbefalinger:

  Kährs Supreme Kährs Supreme Kährs Supreme Kährs Original/
Avanti
Kährs Original/
Avanti
Kährs
Activity
Floor
20 mm 15 mm 15 mm 15/13mm 15/13mm 30 mm
Olieret Olieret Højglans lak Olieret Lakeret Lakeret
BEBOELSE
Køkken            
Gang            
Dagligstue            
Soveværelse            

 

    Anbefalet
    Hvis slitagen svarer til anvendelse i boligmiljøer, kan dette produkt lægges, hvis man følger et klart tilrettelagt vedligeholdelsesprogram.
    OBS! Hvis området er udsat for meget slitage, kan vi ikke anbefale dette produkt.
    Anvendes ikke

 

Gulvvarme

Alle Kährs gulve med undtagelse af bøg og canadisk ahorn er velegnede til gulvvarme. El-gulvvarmesystemet skal give en effektiv og jævnt fordelt varme, maks. 80 W/m2.

I et normalt isoleret hus med et velfungerende gulvvarmesystem er gulvfladen generelt 2° C varmere end rumtemperaturen. I et varmtvands gulvvarmesystem er fremledningstemperaturen generelt 7-12° C varmere end gulvfladen, og den må derfor ikke overstige 39° C.

Uafhængigt af system må gulvets overfladetemperatur aldrig overstige 27° C. Dette gælder også ved og over rør til radiatorer, over rørstrenge og under gulvtæpper, møbler osv.

Følg altid de instruktioner og anbefalinger, du får hos leverandøren af varmesystemet.

Lægningsmetoder

Kährs gulve kan lægges som flydende eller som limet gulv (også sømmet fast, hvis gulvet har samlinger med fer og not.)

Flydende lægning
Dette er den mest økonomiske måde at lægge gulvet på. Metoden stiller færre krav til undergulvet. Undergulvet skal dog være tørt, rent, fladt og solidt. Vi anbefaler, at der anvendes en PE-film med en tykkelse på 0,2 mm og med overlapninger på 200 mm på undergulvet som fugtbeskyttelse. Der kan også lægges et mellemlag på alle typer film til at absorbere støj som f.eks. fodtrin. Mellemlaget, f.eks gulvmellemlægeller gulvpap, skal lægges fra kant til kant. Ved lægning på betongulve skal der sikres mod opstigende fugt. Anvend godkendt dampspærre med 0,2 mm plast som type Kährs Tuplex. Ved lægning på organisk undergulv, som f.eks. spånplade eller lignende skal der anvendes almindelig gulvmellemlæg eller gulvpap uden dampspærre.

Rummets relative luftfugtighed må ikke overstige 60 %, og såvel bræddernes som rummets temperatur skal være mindst 18° C.

Limning
Forberedelsen og kvaliteten af undergulvet samt valget af den korrekte limtype, er altafgørende for en velfungerende overflade. Der skal altid tages højde for de særlige krav, og anbefalingerne fra leverandøren af lim og forberedelsesmaterialer skal altid følges.

Følgende trin skal altid udføres for at sikre et godt resultat:

Akklimatisering
Trægulvet skal akklimatiseres før lægning. Hvis træbræddernes fugtindhold ikke har udlignet sig i forhold til omgivelserne, kan udvidelse/sammentrækning muligvis forekomme.

Arbejdsforhold
Den relative luftfugtighed i rummet skal være mellem 30% og 60%. Hvis luftfugtigheden er for høj, absorberer trægulvet vand, hvilket medfører udvidelse. Alt arbejde, der indebærer, at der tilføres store mængder vand til omgivelserne omkring gulvet, f.eks. maling og tapetsering, skal være udført, før trægulvet lægges.

Krav til undergulv

Et gulv bliver ikke bedre, end underlaget tillader. Her er at par vigtige punkter, man skal tage med i sine overvejelser i forbindelse med underlaget.

Underlagets temperatur
Under lægningen og indtil limen er helt tør skal underlagets temperatur være 15° C, eller +20° C ved lægning i forbindelse med gulvvarme.

Underlagets kvalitet
Underlaget skal være rent og tørt, homogent og jævnt. Olie, fedt, støv og løse partikler skal ligeledes fjernes. Maling, cementslam og andre forurenende stoffer skal fjernes.

Undergulvets jævnhed: (Længde 2m +/- 3 mm)

Forberedelse af underlaget
Beton og afretningslag skal om nødvendigt forberedes mekanisk for at opnå den ønskede underlagskvalitet og derefter støvsuges grundigt. På stærkt absorberende cementunderlag anvendes grunder eller støvbindende middel.

Underlagets fugtindhold
Underlagets tilladte fugtindhold uden gulvvarme er 2,5 % CM for cementunderlag (cirka 4% gravimetrisk procent efter vægt.) Underlagets tilladte fugtindhold med gulvvarme er 1,8 % CM for cementunderlag (cirka 3% gravimetrisk procent efter vægt.)

Beton/afretningslag
Skal være udjævnet og grundigt rengjort med en industristøvsuger.

Anhydrit afretningslag/Anhydrit flydende afretningslag
Skal være udjævnet og grundigt rengjort med en industristøvsuger, lige før klæbning påbegyndes.

Træ-/gipsplader (f.eks. spånplade, krydsfiner)
Lim eller skru pladerne fast på underbygningen. De skal være fastgjort til underlaget.

Vedligeholdelse

Kährs gulve er fabrikslakerede eller -olierede, og ved brug i private boligmiljøer er ekstra behandling normalt ikke nødvendigt i forbindelse med lægningen. Det er vigtigt at vide, hvordan gulvet skal vedligeholdes for at bevare kvaliteten og fremtoningen på lang sigt.

Vejledning: Kontorer >> Slitage

Sørg for, at det valgte gulv kan modstå den slitage, det bliver udsat for i det pågældende anvendelsesområde.

I nedenstående anvendelsesområdematrix finder du den produktkvalitet/overfladebehandling, som vi generelt anbefaler til de forskellige områder. Nogle områder er dog udsat for mere trafik end andre, f.eks. et rum med en kopimaskine. I sådanne tilfælde skal man være særligt opmærksom på produktkvalitet og overfladebehandling.

Den anslåede trafik på gulvet skal altid være udslaggivende for, hvilket produkt der skal anvendes i området. Vi anbefaler brugen af olierede overflader i områder med mere ekstrem slitage og da altid i sammenhæng med det anbefalede vedligeholdelsesprogram. Olierede overflader er lettere at vedligeholde i sådanne områder og bevarer deres kvalitet og fremtoning, hvis de behandles regelmæssigt. I andre områder er valget af overfladebehandling mere fleksibelt, og her kan der anvendes både olierede og lakerede overflader.

Generelle anbefalinger:

  Kährs Supreme Kährs Supreme Kährs Supreme Kährs Original/
Avanti
Kährs Original/
Avanti
Kährs
Activity
Floor
20 mm 15 mm 15 mm 15/13mm 15/13mm 30 mm
Olieret Olieret Højglans lak Olieret Lakeret Lakeret
KONTOR
Reception            
Gangareal            
Kontorlokale            
Mødelokale            

 

    Anbefalet
    Hvis slitagen svarer til anvendelse i boligmiljøer, kan dette produkt lægges, hvis man følger et klart tilrettelagt vedligeholdelsesprogram.
    OBS! Hvis området er udsat for meget slitage, kan vi ikke anbefale dette produkt.
    Anvendes ikke

 

Gulvvarme

Alle Kährs gulve med undtagelse af bøg og canadisk ahorn er velegnede til gulvvarme. Gulvvarmesystemet skal give en effektiv og jævnt fordelt varme, maks. 80 W/m2.

I et normalt isoleret hus med et velfungerende gulvvarmesystem er gulvfladen generelt 2° C varmere end rumtemperaturen. I et varmtvands gulvvarmesystem er fremledningstemperaturen generelt 7-12° C varmere end gulvfladen, og den må derfor ikke overstige 39° C.

Uafhængigt af system må gulvets overfladetemperatur aldrig overstige 27° C. Dette gælder også ved og over rør til radiatorer, over rørstrenge og under gulvtæpper, møbler osv.

Følg altid de instruktioner og anbefalinger, du får hos leverandøren af varmesystemet.

Lægningsmetoder

Kährs gulve kan lægges som flydende eller som limet gulv (også sømmet fast, hvis gulvet har samlinger med fer og not).

Flydende lægning
Dette er den mest økonomiske måde at lægge gulvet på. Metoden stiller færre krav til undergulvet. Undergulvet skal dog være tørt, rent, fladt og solidt. Vi anbefaler, at der anvendes en PE-film med en tykkelse på 0,2 mm og med overlapninger på 200 mm på undergulvet som fugtbeskyttelse. Der kan også lægges et mellemlag på alle typer film til at absorbere støj som f.eks. fodtrin. Mellemlaget, f.eks. gulvmellemlæg eller gulvpap, skal lægges fra kant til kant. Ved lægning på betongulve skal der sikres mod opstigende fugt. Anvend godkendt dampspærre med 0,2 mm plast som type Kährs Tuplex. Ved lægning på organisk undergulv, som f.eks. spånplade eller lignende skal der anvendes almindelig gulvmellemlæg eller gulvpap uden dampspærre.

Rummets relative luftfugtighed må ikke overstige 60 %, og såvel bræddernes som rummets temperatur skal være mindst 18° C.

Limning
Forberedelsen og kvaliteten af undergulvet samt valget af den korrekte limtype, er altafgørende for en velfungerende overflade. Der skal altid tages højde for de særlige krav, og anbefalingerne fra leverandøren af lim og forberedelsesmaterialer skal altid følges.

Følgende trin skal altid udføres for at sikre et godt resultat:

Akklimatisering
Trægulvet skal akklimatiseres før lægning. Hvis træbræddernes fugtindhold ikke har udlignet sig i forhold til omgivelserne, kan udvidelse/sammentrækning muligvis forekomme.

Arbejdsforhold
Den relative luftfugtighed i rummet skal være mellem 30% og 60%. Hvis luftfugtigheden er for høj, absorberer trægulvet vand, hvilket medfører udvidelse. Alt arbejde, der indebærer, at der tilføres store mængder vand til omgivelserne omkring gulvet, f.eks. maling og tapetsering, skal være udført, før trægulvet lægges.

Krav til undergulv

Underlagets temperatur
Under lægningen og indtil limen er helt tør skal underlagets temperatur være 15° C, eller +20° C ved lægning i forbindelse med gulvvarme.

Underlagets kvalitet
Underlaget skal være rent og tørt, homogent og jævnt. Olie, fedt, støv og løse partikler skal ligeledes fjernes. Maling, cementslam og andre forurenende stoffer skal fjernes.

Undergulvets jævnhed: (Længde 2m +/- 3 mm)

Forberedelse af underlaget
Beton og afretningslag skal om nødvendigt forberedes mekanisk for at opnå den ønskede underlagskvalitet og derefter støvsuges grundigt. På stærkt absorberende cementunderlag anvendes grunder eller støvbindende middel.

Underlagets fugtindhold
Underlagets tilladte fugtindhold uden gulvvarme er 2,5 % CM for cementunderlag (cirka 4 % gravimetrisk procent efter vægt.) Underlagets tilladte fugtindhold med gulvvarme er 1,8 % CM for cementunderlag (cirka 3 % gravimetrisk procent efter vægt.)

Beton/afretningslag
Skal være udjævnet og grundigt rengjort med en industristøvsuger.

Anhydrit afretningslag/Anhydrit flydende afretningslag
Skal være udjævnet og grundigt rengjort med en industristøvsuger, lige før klæbning påbegyndes.

Træ-/gipsplader (f.eks. spånplade, krydsfiner)
Lim/skru pladerne fast på underbygningen. De skal være fastgjort til underlaget.

Vedligeholdelse

Kährs gulve er fabrikslakerede eller -olierede. Ved produkter med olierede overflader anbefaler vi påføring af et frisk lag olie lige efter lægningen, hvilket øger gulvets slidstyrke. Dette gøres normalt efter rengøring af overfladen og lige inden overdragelse af et projekt. Denne forebyggende vedligeholdelse bør udføres inden placering/montering af møbler. Ved produkter med lakerede overflader er behovet for ekstra beskyttelse normalt begrænset til områder med ekstrem belastning eller områder med meget fodgængertrafik, eksempelvis området omkring en bar.

Vejledning: Hotel- og restauration >> Slitage

Sørg for, at det valgte gulv kan modstå den slitage, det bliver udsat for i det pågældende anvendelsesområde.

I nedenstående anvendelsesområdematrix finder du den produktkvalitet/overfladebehandling, som vi generelt anbefaler til de forskellige områder. Nogle gange kan et område dog være udsat for mere trafik end normalt, eksempelvis i en lille bar hvor gæsterne kommer direkte ind fra gaden med våde og snavsede sko. I sådanne tilfælde skal man være særligt opmærksom på produktkvalitet og overfladebehandling.

Den anslåede trafik på gulvet skal altid være udslaggivende for, hvilket produkt der skal anvendes i området. Vi anbefaler brugen af olierede overflader i områder med mere ekstrem slitage og da altid i sammenhæng med det anbefalede vedligeholdelsesprogram. Olierede overflader er lettere at vedligeholde i sådanne områder og bevarer deres kvalitet og fremtoning, hvis de behandles regelmæssigt. I andre områder er valget af overfladebehandling mere fleksibelt, og her kan der anvendes både olierede og lakerede overflader.

Generelle anbefalinger:

  Kährs Supreme Kährs Supreme Kährs Supreme Kährs Original/
Avanti
Kährs Original/
Avanti
Kährs
Activity
Floor
20 mm 15 mm 15 mm 15/13mm 15/13mm 30 mm
Olieret Olieret Højglans lak Olieret Lakeret Lakeret
HOTEL- OG RESTAURATION
Reception            
Gangareal            
Restaurant            
Bar            
Hotelværelse            

 

    Anbefalet
    Hvis slitagen svarer til anvendelse i boligmiljøer, kan dette produkt lægges, hvis man følger et klart tilrettelagt vedligeholdelsesprogram.
    OBS! Hvis området er udsat for meget slitage, kan vi ikke anbefale dette produkt.
    Anvendes ikke

 

Gulvvarme

Alle Kährs gulve med undtagelse af bøg og canadisk ahorn er velegnede til gulvvarme. El-gulvvarmesystemet skal give en effektiv og jævnt fordelt varme, maks. 80 W/m2.

I et normalt isoleret hus med et velfungerende gulvvarmesystem er gulvfladen generelt 2° C varmere end rumtemperaturen. I et varmtvands gulvvarmesystem er fremledningstemperaturen generelt 7-12° C varmere end gulvfladen, og den må derfor ikke overstige 39° C.

Uafhængigt af system må gulvets overfladetemperatur aldrig overstige 27° C. Dette gælder også ved og over rør til radiatorer, over rørstrenge og under gulvtæpper, møbler osv.

Følg altid de instruktioner og anbefalinger, du får hos leverandøren af varmesystemet.

Lægningsmetoder

Kährs gulve kan lægges som flydende eller som limet gulv (også sømmet fast, hvis gulvet har samlinger med fer og not.)

Flydende lægning
Dette er den mest økonomiske måde at lægge gulvet på. Metoden stiller færre krav til undergulvet. Undergulvet skal dog være tørt, rent, fladt og solidt. Vi anbefaler, at der anvendes en PE-film med en tykkelse på 0,2 mm og med overlapninger på 200 mm på undergulvet som fugtbeskyttelse. Der kan også lægges et mellemlag på alle typer film til at absorbere støj som f.eks. fodtrin. Mellemlaget, f.eks. gulvmellemlæg eller gulvpap, skal lægges fra kant til kant. Ved lægning på betongulve skal der sikres mod opstigende fugt. Anvend godkendt dampspærre med 0,2 mm plast som type Kährs Tuplex. Ved lægning på organisk undergulv, som f.eks. spånplade eller lignende skal der anvendes almindelig gulvmellemlæg eller gulvpap uden dampspærre.

Rummets relative luftfugtighed må ikke overstige 60 %, og såvel bræddernes som rummets temperatur skal være mindst 18° C.

Limning
Forberedelsen og kvaliteten af undergulvet samt valget af den korrekte limtype, er altafgørende for en velfungerende overflade. Der skal altid tages højde for de særlige krav, og anbefalingerne fra leverandøren af lim og forberedelsesmaterialer skal altid følges.

Følgende trin skal altid udføres for at sikre et godt resultat:

Akklimatisering
Trægulvet skal akklimatiseres før lægning. Hvis træbræddernes fugtindhold ikke har udlignet sig i forhold til omgivelserne, kan udvidelse/sammentrækning muligvis forekomme.

Arbejdsforhold
Den relative luftfugtighed i rummet skal være mellem 30% og 60%. Hvis luftfugtigheden er for høj, absorberer trægulvet vand, hvilket medfører udvidelse. Alt arbejde, der indebærer, at der tilføres store mængder vand til omgivelserne omkring gulvet, f.eks. maling og tapetsering, skal være udført, før trægulvet lægges.

Krav til undergulv

Underlagets temperatur
Under lægningen og indtil limen er helt tør skal underlagets temperatur være 15° C, eller +20° C ved lægning i forbindelse med gulvvarme.

Underlagets kvalitet
Underlaget skal være rent og tørt, homogent og jævnt. Olie, fedt, støv og løse partikler skal ligeledes fjernes. Maling, cementslam og andre forurenende stoffer skal fjernes.

Undergulvets jævnhed: (Længde 2m +/- 3 mm)

Forberedelse af underlaget
Beton og afretningslag skal om nødvendigt forberedes mekanisk for at opnå den ønskede underlagskvalitet og derefter støvsuges grundigt. På stærkt absorberende cementunderlag anvendes grunder eller støvbindende middel.

Underlagets fugtindhold
Underlagets tilladte fugtindhold uden gulvvarme er 2,5 % CM for cementunderlag (cirka 4 % gravimetrisk procent efter vægt.) Underlagets tilladte fugtindhold med gulvvarme er 1,8 % CM for cementunderlag (cirka 3 % gravimetrisk procent efter vægt.)

Beton/afretningslag
Skal være udjævnet og grundigt rengjort med en industristøvsuger.

Anhydrit afretningslag/Anhydrit flydende afretningslag
Skal være udjævnet og grundigt rengjort med en industristøvsuger, lige før klæbning påbegyndes.

Træ-/gipsplader (f.eks. spånplade, krydsfiner)
Lim/skru pladerne fast på underbygningen. De skal være fastgjort til underlaget.

Vedligeholdelse

Kährs gulve er fabrikslakerede eller -olierede. Ved produkter med olierede overflader anbefaler vi påføring af et frisk lag olie lige efter lægningen, hvilket øger gulvets slidstyrke. Dette gøres normalt efter rengøring af overfladen og lige inden overdragelse af et projekt. Denne forebyggende vedligeholdelse bør udføres inden placering/montering af møbler. Ved produkter med lakerede overflader er behovet for ekstra beskyttelse normalt begrænset til områder med ekstrem belastning eller områder med meget fodgængertrafik, eksempelvis området omkring en bar, eller i forbindelse med Kährs Activity Floor og det beskyttende lag på spillelinjer og lignende.

Vejledning: Butik >> Slitage

Sørg for, at det valgte gulv kan modstå den slitage, det bliver udsat for i det pågældende anvendelsesområde.

I nedenstående anvendelsesområdematrix finder du den produktkvalitet/overfladebehandling, som vi generelt anbefaler til de forskellige områder. Nogle gange kan et område dog være udsat for mere trafik end normalt, f.eks. en område der anvendes til udstilling eller til produkter med en høj omsætningshastighed. I sådanne tilfælde skal man være særligt opmærksom på produktkvalitet og overfladebehandling.

Den anslåede trafik på gulvet skal altid være udslaggivende for, hvilket produkt der skal anvendes i området. Vi anbefaler brugen af olierede overflader i områder med mere ekstrem slitage og da altid i sammenhæng med det anbefalede vedligeholdelsesprogram. Olierede overflader er lettere at vedligeholde i sådanne områder og bevarer deres kvalitet og fremtoning, hvis de behandles regelmæssigt. I andre områder er valget af overfladebehandling mere fleksibelt, og her kan der anvendes både olierede og lakerede overflader.

Generelle anbefalinger:

  Kährs Supreme Kährs Supreme Kährs Supreme Kährs Original/
Avanti
Kährs Original/
Avanti
Kährs
Activity
Floor
20 mm 15 mm 15 mm 15/13mm 15/13mm 30 mm
Olieret Olieret Højglans lak Olieret Lakeret Lakeret
FORRETNING
Indgang            
Kasseområde            
Udstillingslokale            
Kontor            

 

    Anbefalet
    Hvis slitagen svarer til anvendelse i boligmiljøer, kan dette produkt lægges, hvis man følger et klart tilrettelagt vedligeholdelsesprogram.
    OBS! Hvis området er udsat for meget slitage, kan vi ikke anbefale dette produkt.
    Anvendes ikke

 

Gulvvarme

Alle Kährs gulve med undtagelse af bøg og canadisk ahorn er velegnede til gulvvarme. Gulvvarmesystemet skal give en effektiv og jævnt fordelt varme, maks. 80 W/m2.

I et normalt isoleret hus med et velfungerende gulvvarmesystem er gulvfladen generelt 2° C varmere end rumtemperaturen. I et varmtvands gulvvarmesystem er fremledningstemperaturen generelt 7-12° C varmere end gulvfladen, og den må derfor ikke overstige 39° C.

Uafhængigt af system må gulvets overfladetemperatur aldrig overstige 27° C. Dette gælder også ved og over rør til radiatorer, over rørstrenge og under gulvtæpper, møbler osv.

Følg altid de instruktioner og anbefalinger, du får hos leverandøren af varmesystemet.

Lægningsmetoder

Kährs gulve kan lægges som flydende eller som limet gulv (også sømmet fast, hvis gulvet har samlinger med fer og not.)

Flydende lægning
Dette er den mest økonomiske måde at lægge gulvet på. Metoden stiller færre krav til undergulvet. Undergulvet skal dog være tørt, rent, fladt og solidt. Vi anbefaler, at der anvendes en PE-film med en tykkelse på 0,2 mm og med overlapninger på 200 mm på undergulvet som fugtbeskyttelse. Der kan også lægges et mellemlag på alle typer film til at absorbere støj som f.eks. fodtrin. Mellemlaget, f.eks gulvmellemlæg eller gulvpap, skal lægges fra kant til kant. Ved lægning på betongulve skal der sikres mod opstigende fugt. Anvend godkendt dampspærre med 0,2 mm plast som type Kährs Tuplex. Ved lægning på organisk undergulv, som f.eks. spånplade eller lignende skal der anvendes almindelig gulvmellemlæg eller gulvpap uden dampspærre.

Rummets relative luftfugtighed må ikke overstige 60 %, og såvel bræddernes som rummets temperatur skal være mindst 18° C.

Limning
Forberedelsen og kvaliteten af undergulvet samt valget af den korrekte limtype, er altafgørende for en velfungerende overflade. Der skal altid tages højde for de særlige krav, og anbefalingerne fra leverandøren af lim og forberedelsesmaterialer skal altid følges.

Følgende trin skal altid udføres for at sikre et godt resultat:

Akklimatisering
Trægulvet skal akklimatiseres før lægning. Hvis træbræddernes fugtindhold ikke har udlignet sig i forhold til omgivelserne, kan udvidelse/sammentrækning muligvis forekomme.

Arbejdsforhold
Den relative luftfugtighed i rummet skal være mellem 30% og 60%. Hvis luftfugtigheden er for høj, absorberer trægulvet vand, hvilket medfører udvidelse. Alt arbejde, der indebærer, at der tilføres store mængder vand til omgivelserne omkring gulvet, f.eks. maling og tapetsering, skal være udført, før trægulvet lægges.

Krav til undergulv

Underlagets temperatur
Under lægningen og indtil limen er helt tør skal underlagets temperatur være 15° C, eller +20° C ved lægning i forbindelse med gulvvarme.

Underlagets kvalitet
Underlaget skal være rent og tørt, homogent og jævnt. Olie, fedt, støv og løse partikler skal ligeledes fjernes. Maling, cementslam og andre forurenende stoffer skal fjernes.

Undergulvets jævnhed: (Længde 2m +/- 3 mm)

Forberedelse af underlaget
Beton og afretningslag skal om nødvendigt forberedes mekanisk for at opnå den ønskede underlagskvalitet og derefter støvsuges grundigt. På stærkt absorberende cementunderlag anvendes grunder eller støvbindende middel.

Underlagets fugtindhold
Underlagets tilladte fugtindhold uden gulvvarme er 2,5 % CM for cementunderlag (cirka 4 % gravimetrisk procent efter vægt.) Underlagets tilladte fugtindhold med gulvvarme er 1,8 % CM for cementunderlag (cirka 3 % gravimetrisk procent efter vægt.)

Beton/afretningslag
Skal være udjævnet og grundigt rengjort med en industristøvsuger.

Anhydrit afretningslag/Anhydrit flydende afretningslag
Skal være udjævnet og grundigt rengjort med en industristøvsuger, lige før klæbning påbegyndes.

Træ-/gipsplader (f.eks. spånplade, krydsfiner)
Lim/skru pladerne fast på underbygningen. De skal være fastgjort til underlaget.

Vedligeholdelse

Kährs gulve er fabrikslakerede eller -olierede. Ved produkter med olierede overflader anbefaler vi påføring af et frisk lag olie lige efter lægningen, hvilket øger gulvets slidstyrke. Dette gøres normalt efter rengøring af overfladen og lige inden overdragelse af et projekt. Denne forebyggende vedligeholdelse bør udføres inden placering/montering af møbler. Ved produkter med lakerede overflader er behovet for ekstra beskyttelse normalt begrænset til områder med ekstrem belastning eller områder med meget fodgængertrafik, eksempelvis området omkring en bar.

Vejledning: Sportsfaciliteter >> Slitage

Gulvet er udviklet og godkendt efter den internationale standard for sportsgulve, DIN 18032:2, og må bruges i større sportshaller, træningssale, aerobics-lokaler osv.

Kährs Activity Floor er 30 mm tykt og har et lag mere end Kährs Original og Kährs Linnea. Dette fjerde lag er absorberende og indeholder flere lag af polyætylen og polyæter, som giver gulvet de rigtige energiabsorberende egenskaber.

Overfladebehandlingen er designet til at levere optimal friktion, hvilket sikrer et Activity gulv i absolut særklasse.

Generelle anbefalinger:

  Kährs Supreme Kährs Supreme Kährs Supreme Kährs Original/
Avanti
Kährs Original/
Avanti
Kährs
Activity
Floor
20 mm 15 mm 15 mm 15/13mm 15/13mm 30 mm
Olieret Olieret Højglans lak Olieret Lakeret Lakeret
SPORTSFACILITET
Basketballhal            
Fægtehal            
Aerobiclokale            
Træningslokale            
Squashhal            

 

    Anbefalet
    Hvis slitagen svarer til anvendelse i boligmiljøer, kan dette produkt lægges, hvis man følger et klart tilrettelagt vedligeholdelsesprogram.
    OBS! Hvis området er udsat for meget slitage, kan vi ikke anbefale dette produkt.
    Anvendes ikke

 

Gulvvarme

Alle Kährs gulve med undtagelse af bøg og canadisk ahorn er velegnede til gulvvarme. Gulvvarmesystemet skal give en effektiv og jævnt fordelt varme, maks. 80 W/m2.

I et normalt isoleret hus med et velfungerende gulvvarmesystem er gulvfladen generelt 2° C varmere end rumtemperaturen. I et varmtvands gulvvarmesystem er fremledningstemperaturen generelt 7-12° C varmere end gulvfladen, og den må derfor ikke overstige 39° C.

Uafhængigt af system må gulvets overfladetemperatur aldrig overstige 27° C. Dette gælder også ved og over rør til radiatorer, over rørstrenge og under gulvtæpper, møbler osv.

Følg altid de instruktioner og anbefalinger, du får hos leverandøren af varmesystemet.

Lægningsmetoder

Kährs Activity Floors kan kun lægges flydende.

Flydende lægning
Dette er den mest økonomiske måde at lægge gulvet på. Metoden stiller færre krav til undergulvet. Undergulvet skal dog være tørt, rent, fladt og solidt. Vi anbefaler, at der anvendes en PE-film med en tykkelse på 0,2 mm og med overlapninger på 200 mm på undergulvet som fugtbeskyttelse. Der kan også lægges et mellemlag på alle typer film til at absorbere støj som f.eks. fodtrin. Mellemlaget, f.eks. gulvmellemlæg eller gulvpap, skal lægges fra kant til kant. Ved lægning på betongulve skal der sikres mod opstigende fugt. Anvend godkendt dampspærre med 0,2 mm plast som type Kährs Tuplex. Ved lægning på organisk undergulv, som f.eks. spånplade eller lignende skal der anvendes almindelig gulvmellemlæg eller gulvpap uden dampspærre.

Rummets relative luftfugtighed må ikke overstige 60 %, og såvel bræddernes som rummets temperatur skal være mindst 18° C.

Lægning på strøer, ventilerede undergulve eller lignende kræver en særlig høj grad af stabilitet, som normalt kendes fra et betonundergulv. Hvis der ikke tagen hensyn til dette faktum, er der stor risiko for, at Activity gulvets overflade giver meget efter, hvilket ødelægger Activity gulvets primære formål og funktion.

Akklimatisering
Trægulvet skal akklimatiseres før lægning. Hvis træbræddernes fugtindhold ikke har udlignet sig i forhold til omgivelserne, kan udvidelse/sammentrækning muligvis forekomme.

Arbejdsforhold
Den relative luftfugtighed i rummet skal være mellem 30% og 60%. Hvis luftfugtigheden er for høj, absorberer trægulvet vand, hvilket medfører udvidelse. Alt arbejde, der indebærer, at der tilføres store mængder vand til omgivelserne omkring gulvet, f.eks. maling og tapetsering, skal være udført, før trægulvet lægges.

Krav til undergulv

Underlagets kvalitet
Underlaget skal være rent og tørt, homogent og jævnt. Olie, fedt, støv og løse partikler skal ligeledes fjernes. Maling, cementslam og andre forurenende stoffer skal fjernes.

Undergulvets jævnhed: (Længde 2m +/- 3 mm)

Forberedelse af underlaget
Beton og afretningslag skal om nødvendigt forberedes mekanisk for at opnå den ønskede underlagskvalitet og derefter støvsuges grundigt. På stærkt absorberende cementunderlag anvendes grunder eller støvbindende middel.

Vedligeholdelse

Kährs Activity gulve er fabrikslakerede. Ved Kährs Activity gulv med lakerede overflader er behovet for ekstra beskyttelse normalt begrænset til områder med ekstrem belastning eller områder med meget fodgængertrafik og i forbindelse med det beskyttende lag på spillelinjer og lignende.

Kährs Supreme Tykkelse: 15-20 mm. Kan genslibes: 2-5 ganger
Småland Collection
Vista
Kinda
Ydre
Möre
Handbörd
Finnveden
Aspeland
Sevede
Vedbo
Tveta
Real Collection
Shine Collection
Opaque
Pearl
Fumoir
Black Silver
Black Copper
Grande Collection
Da Capo Collection
Kährs Original Tykkelse: 15 mm. Kan genslibes: 2-3 ganger
Capital Collection
Eg Paris
Eg Berlin
Craftsman Collection
Founders Collection
Eg Gustaf
Eg Olof
Eg Sture
Eg Johan
Eg Fredrik
Eg Ulf
Nordic Naturals Collection
Ask Gothenburg
Ask Gotland
Ask Kalmar
Bøg Viborg
European Naturals Collection
Eg Essex
Eg Vienna
Eg Siena
Eg Jersey
Eg Verona
Eg Hampshire
Eg Cornwall
American Naturals Collection
Valnød Vermont
Valnød Montreal
Valnød Philadelphia
Valnød Atlanta
World Collection
Jarrah Sydney
Marina Collection
Eg/Dark Strip Marbella
Eg Biarritz
Eg/Ask Stavanger
Sand Collection
Eg Sorrento
Ask Skagen
Ask Sandvig
Ask Falsterbo
Eg Brighton
Eg Portofino
Ask Mariehamn
Eg Cancun
Classic Nouveau Collection
Eg Nouveau Snow
Eg Nouveau White
Eg Nouveau Bronze
Eg Nouveau Greige
Eg Nouveau Tar
Eg Nouveau Dun
Eg Nouveau Black
Eg Nouveau Charcoal
Heritage Collection
Harmony Collection
Ask Alabaster
Eg Cirrus
Eg Dew
Eg Frost
Eg Smoke
Eg Granite
Eg Kernel
Eg Ember
Eg Stone
Eg Bean
Eg Moss
Eg Soil
Eg Lava
European Renaissance Collection
Eg Palazzo Bianco
Eg Palazzo Rovere
Eg Palazzo Fumo
Kährs Avanti Tykkelse: 13 mm. Kan slibes: 2-3 gange
Tres Collection
Ask Vaila
Eg Abetone
Ask Ceriale
Eg Lecco
Kährs Activity Floor Tykkelse: 30 mm. Kan slibes: 2-3 gange
Canadisk ahorn Activity Floor
Bøg Activity Floor
Eg Activity Floor
0