Produkter

Ingen produkter fundet

Indhold

Ingen sider fundet


Vores forpligtelse

Vores forpligtelse over for miljøet begynder med udvælgelsen af de bedste råmaterialer. Ved denne proces får vi hjælp af vores mere end 3.000 leverandører, som deler vores engagement.

Vi har fokus på at optimere brugen af råvarer for at nedbringe affaldsmængden og udledningen af stoffer i miljøet. Intet går til spilde.

Ved at opskære de træstammer, vi sender til fabrikken, kan vi opnå en mere effektiv pakning og optimere pladsforbruget – og dermed holde transporten på et minimum og reducere affaldsmængden.

Resten sælges til et lokalt energiselskab, der bruger det til opvarmning af hele lokalsamfundet. Vi er faktisk en større energiproducent – men søger samtidig at nedbringe den energimængde, vi bruger. Selv asken fra fjernvarmeanlægget genbruges som gødning i det lokale skovbrug. I de seneste par år har vi kunnet nedbringe vores råvareforbrug med ca. 25 % gennem vores dedikerede miljøarbejde.

Genplantning

Kährs samarbejder med lokale, nationale og globale organisationer om at sikre bæredygtige skovbestande til de næste generationer. I Sverige er skovarealet i dag 60 % større end i 1920'erne. Kährs bidrager til førende globale programmer, genplantningsprogrammer og førende miljøgrupper med henblik på at støtte ansvarlig skovdrift på globalt plan.

Grundlaget for vores miljøpolitik er at:

• Bidrage til ansvarligt skovbrug og fremme dette.
• Mindske vores miljøpåvirkning ved konstant at forbedre de måder, hvorpå vi håndterer kemikalier, råmaterialer og energi.
• Udvikle og fremstille trægulve ud fra et livscyklusperspektiv i overensstemmelse med kravene til en bæredygtig udvikling.
• Forstå og overholde love og andre miljøkrav – det gælder hele forsyningskæden