Tuotteet

Yhtään tuotetta ei löydy

Sisältö

Sivua ei löydy

Puulattian valitseminen on ympäristön kannalta vastuullinen teko. Kährsin lattiaan päätyminen on entistäkin parempi ekoteko. Kährs on maailman vanhimpia puulattioiden valmistajia – ja kaikkein innovatiivisin. Lukuisat keksintömme ovat viime vuosisadan aikana mullistaneet koko puulattiateollisuuden. Lisäksi olemme aina pyrkineet vangitsemaan puun kauneuden ja ilmeikkyyden. Tuotteissamme yhdistyy puun luonnollinen kauneus ja huippumoderni tekniikka, lopputuloksena laadukkain mahdollinen puulattia.

Vihreä tuote


Monikerroksinen rakenne

Monikerroksinen rakenne tekee lattiasta massiivipuulattiaa vakaamman ja tasaisemman myös silloin, kun lämpötila ja ilmankosteus vaihtelevat vuodenaikojen myötä. Ristiin liimatut kerrokset tasoittavat puun luonnollista elämistä. Koska kerrosten puuaineksen syyt ovat erisuuntaiset, lattia on kestävämpi ja sisäilman kosteusvaihtelut vaikuttavat siihen tavallista vähemmän.

Parketti – parempi kuin massiivipuulattia

Kährsin parketti on luontoystävällisempi vaihtoehto kuin massiivipuulattia. Käytämme välikerroksen raaka-aineena mäntyä ja muita nopeasti kasvavia puulajeja, joten jalopuuta ei tarvita yhtä paljon kuin massiivipuulattiassa. Kährs patentoi parkettiteknologiansa vuonna 1941, ja sitä on siitä lähtien käytetty kaikissa Kährsin lattioissa. Olemme luoneet erilaisten ominaisuuksien ja kerrospaksuuksien avulla kattavan tuotevalikoiman, josta löytyy lattia joka käyttötarkoitukseen.

Kährs – yhtä kestävä kuin massiivipuulattia

Lattioidemme rakenne hyödyntää laudan koko kulutuspinnan, jonka alla on käytetty nopeasti kasvavaa puulajia. Kährsin lattioiden kulutuspinta vastaa paksuudeltaan massiivilankun kulutuspintaa, koska massiivilauta voidaan hioa vain ponttiin asti.

Raaka-ainetta säästäen

Monikerroksisen lattiarakenteen ansiosta voimme käyttää puuraakaaineen tehokkaasti hyödyntäen koko rungon.

Liuotteeton

Käytämme ympäristöystävällisiä ja liuotinvapaita petsejä ja lakkoja. Lisäksi pintakäsittelyn ansiosta lattia on helppo puhdistaa ja huoltaa ilman voimakkaita kemikaaleja.

Paras muotovakaus

Puulattia elää vuodenaikojen mukaan. Puu on luonnonmateriaali, johon ilmankosteuden muutokset vaikuttavat: korkea ilmankosteus saa sen turpoamaan, ja alhainen ilmankosteus saa sen kutistumaan. Kährsin monikerroksinen rakenne pitää puun elämisen mahdollisimman vähäisenä luomalla oikean tasapainon kunkin laudan ylä-, keski- ja pohjakerroksen välille. Näin lattia pysyy vakaana kaikissa olosuhteissa.

Mitään ei heitetä hukkaan

Tuotantolaitoksessamme Nybrossa mikään ei mene hukkaan. Niistä tukkien osista, joita emme voi käyttää lattioiden valmistukseen, tehdään biopolttoainetta. Osa siitä käytetään omien tilojemme lämmitykseen. Loppu toimitetaan paikalliselle energiayhtiölle. Noin 45 000 ympäristössä asuvaa ihmistä saa nauttia kierrätetyllä puulla tuotetusta lämmöstä.

Turvallinen tuotanto, turvalliset lattiat

Kährs otti ensimmäisenä puulattiavalmistajana vuonna 1984 käyttöön vesipohjaiset lakat päästöjen vähentämiseksi. Kährs täyttää eurooppalaisten E1-ja EO-standardien, sekä CARB-ATCM:n (Kalifornian osavaltion ilmanlaadusta vastaavan viranomaisen)
1. ja 2. vaiheen standardin vaatimukset.

Tässä muutamia syitä näihin tunnustuksiin:

• Valmistamme kaikki lattiat omistautuneesti ja ammattitaitoisesti tavoitteenamme saada aikaan lattioita, jotka ovat tyyliltään ja suorituskyvyltään erinomaisia, jotta niistä olisi iloa asiakkaillemme ja heidän lapsilleen monessa sukupolvessa.

• Kährs valmistaa ainoastaan puulattioita, koska puu on uusiutuva lattiamateriaali.

• Kährs valitsee yhteistyökumppaneikseen vain FSC- tai PEFC-sertifioituja puuntuottajia tai sellaisia tuottajia, jotka voivat muutoin osoittaa toimivansa ympäristön kannalta vastuullisella tavalla.

• Kährs kehitti nykyaikaisen puulattian jo vuonna 1941. Monikerroksisen lattiarakenteen ansiosta raakaaine pystytään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti. Tämä rakenne saavutti välittömän suosion, ja nykyisin sitä käytetään puulattioiden valmistuksen pohjana ympäri maailman.

• Vuonna 1984 Kährs otti ensimmäisenä puulattiavalmistajana käyttöön täysin liuotteettoman
valmistusprosessin.

• Kährsin lattiat asennetaan Woodloc-menetelmällä, joka takaa tiiviit liitokset ilman liimaa.

• Kährs pyrkii jatkuvasti löytämään petsejä ja lakkoja, jotka kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän.

• Lattiapintoja on myös helppo puhdistaa ja huoltaa ilman voimakkaita kemikaaleja.

Vihreä tuotanto


Turvallinen tuotanto, turvalliset lattiat

Kährs otti ensimmäisenä puulattiavalmistajana vuonna 1984 käyttöön vesipohjaiset lakat päästöjen vähentämiseksi. Kährs täyttää eurooppalaisten E1-ja EO-standardien, sekä CARB-ATCM:n (Kalifornian osavaltion ilmanlaadusta vastaavan viranomaisen)
1. ja 2. vaiheen standardin vaatimukset.

Mitään ei heitetä hukkaan

Tuotantolaitoksessamme Nybrossa mikään ei mene hukkaan. Niistä tukkien osista, joita emme voi käyttää lattioiden valmistukseen, tehdään biopolttoainetta. Osa siitä käytetään omien tilojemme lämmitykseen. Loppu toimitetaan paikalliselle energiayhtiölle. Noin 45 000 ympäristössä asuvaa ihmistä saa nauttia kierrätetyllä puulla tuotetusta lämmöstä.

Vihreää ajattelua


Sitoudumme ympäristöasiohin

Ympäristövastuumme alkaa parhaiden mahdollisten raaka-aineiden valitsemisesta. Tavoitteissamme meitä tukee yli 3 000 puutoimittajaamme, jotka ovat sitoutuneet yhteisiin periaatteisiimme. Kährs on sitoutunut optimoimaan raaka-aineiden käytön niin, että jätettä ja ympäristöpäästöjä syntyy mahdollisimman vähän. Mitään ei heitetä hukkaan. Tehtaallemme kuljettava puuraaka-aine esikäsitellään sopivaan kokoon, jolloin voimme optimoida tilankäytön ja pakkausmateriaalin määrän kuljetuksen aikana ja näin vähentää kuljetuksien ympäristövaikutuksia. Niistä tukkien osista, joita ei voida käyttää lattioiden valmistukseen, tehdään biopolttoainetta. Osa näin tuotetusta energiasta käytetään Kährsin tuotantolaitosten lämmittämiseen.

Metsien puolesta

Kährs toimii yhteistyössä paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa kestävän puustopääoman säästämiseksi tuleville sukupolville. Puuston määrä Ruotsissa on tällä hetkellä 60 prosenttia suurempi kuin 1920-luvulla. Kährs toimii yhteistyössä maailmanlaajuisten suojeluohjelmien, uudelleenistutushankkeiden ja ympäristöjärjestöjen kanssa tukeakseen vastuullista metsänhoitoa kaikkialla maailmassa.

Ympäristöpolitiikkamme perusteet:

• Edistämme vastuullista metsänhoitoa.
• Vähennämme jatkuvasti toimintamme ympäristövaikutuksia tehostamalla ja parantamalla kemikaalien ja raaka-aineiden käsittelytapoja sekä energian käyttöä.
• Kehitämme ja valmistamme puulattioita elinkaariajattelun näkökulmasta ja kestävän kehityksen edellytyksien mukaisesti.
• Kunnioitamme ja noudatamme lakeja ja ympäristömääräyksiä koko tuotantoketjussamme.

Ympäristö-standardit


Ympäristöalan edelläkävijä

Kährsin pitkäaikainen sitoutuminen ympäristöasioihin on tunnustettu kansainvälisesti. Vuonna 1993 Kährs oli maailman ensimmäinen puulattioiden valmistaja, jolle myönnettiin ISO 9001 -sertifikaatti, ja vuonna 1997 Kährs sai myös ISO 14001 -sertifikaatin.

Kestävä kehitys

Kährs on sitoutunut optimoimaan raaka-aineiden käytön niin, että jätettä ja ympäristöpäästöjä syntyy mahdollisimman vähän.

Kährs on tehostanut pakkaustoimintoja ja tilankäyttöä toimittamalla tehtaisiinsa vain valmiiksi sahattua puutavaraa. Näin kuljetuskustannukset pysyvät mahdollisimman pieninä ja jätteiden määrä vähenee. Kaikista niistä tukkien osista, joita ei voi käyttää lattioiden valmistukseen, tehdään biopolttoainetta.Osaa biopolttoaineista käytetään Kährsin tehtaan lämmittämiseen.

 Loput myydään paikalliselle energiayhtiölle, joka käyttää sitä kaukolämpöjärjestelmän polttoaineena. Kährs on itse asiassa merkittävä energiantuottaja, vaikka se yrittääkin koko ajan vähentää käyttämänsä energian määrää. Jopa lämmityslaitoksessa syntyvä tuhka käytetään uudestaan lannoitteena paikallisten metsien hoitoon.

Kährs käyttää läheltä hankittua puutavaraa

Lähes 70% tuotannossamme käytettävästä puuraaka-aineesta on peräisin ruotsalaisista metsistä, ja vain 3% tuodaan Euroopan Unionin ulkopuolelta. Tammitukkeja hankimme suoraan metsänomistajilta Etelä-Ruotsista keskimäärin 160 kilometrin säteeltä tehtaastamme. Paikallisten raaka-aineiden käytöllä on useita ympäristöystävällisiä vaikutuksia, kuten esimerkiksi lyhyet kuljetusmatkat sekä mahdollisuus varmistaa, että metsiä on hoidettu ympäristön kannalta vastuullisella tavalla.

Ympäristöpolitiikk

Parannamme jatkuvasti sitoutumistamme ympäristönsuojeluun kehittämällä toimintojamme niin, että ne ovat pitkällä tähtäimellä kestävän kehityksen mukaisia, ja hyödyntävät siten nykyistä ja tulevia sukupolvia.

Ympäristö- ja laatuselosteet ja –sertifikaatit

Noudatamme ympäristöselosteissamme ruotsalaisen lattia-alan yhdistyksen GBR:n (Golvbranschens Riksorganisation) teollisuusstandardia taataksemme, että annamme tuotteistamme ympäristön kannalta oikeaa ja merkityksellistä tietoa. Kaikki Kährsin tuotantolaitokset toimivat ympäristö- ja laatujärjestelmien (ISO 14001 ja ISO 9001) mukaisella tavalla ja ovat EMAS-rekisteröityjä (the Eco-Management and Audit Scheme). Kährsin toiminta on FSC- ja PEFC-sertifikaattien mukaista.

EMAS – EU:n vapaaehtoinen ympäristöjärjestelmä

EMAS on EU:n vapaaehtoinen ympäristönhallinta- ja auditointijärjestelmä. EMASin tarkoituksena on jatkuvasti parantaa yritysten ja organisaatioiden ympäristönsuojelutoimenpiteitä. Järjestelmään liittyvät organisaatiot voivat todennettujen ja hyväksyttyjen ympäristöraporttien sekä muiden mainonnassa ja markkinoinnissa käytettävien ympäristöön liittyvien asiakirjojen avulla luotettavasti todistaa asiakkailleen toimivansa ympäristöä säästävästi. Kährs on ollut EMAS-rekisteröity vuodesta 1997.

Lataa Kährsin vuoden 2016 EMAS-ympäristöraportti

Kährsin raportin on todentanut ja hyväksynyt EMAS-järjestelmän mukaisesti DNV Certification AB. Lataaruotsinkielinen hyväksyntäasiakirja tästä.

Lataa viime vuoden 2015 EMAS-ympäristöraportti, EMAS-ympäristöraportti 2012, EMAS-ympäristöraportti 2013 ja 2014 EMAS-ympäristöraportti.

ISO – kansainvälinen ympäristönhallintajärjestelmä

ISO 14001 on kansainvälinen ympäristönhallintajärjestelmä ja ISO 9001 kansainvälinen laadunhallintajärjestelmä. Alla ovat kaikkien Kährsin tehtaiden laatu- ja ympäristöhyväksynnät.

Lataa Kährsin ISO 14001 -sertifikaatti
Lataa Kährsin ISO 9001 -sertifikaatti

Vastuullinen metsänhoito

FSC - Forest Stewardship Council on kansainvälinen jäsenjärjestö, joka edistää vastuullista metsänhoitoa. Kährs on sertifioitu vuodesta 2005.

Etsi Kährs FSC-sertifiointi

Etsi Kährs FSC-sertifiointi. PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä. Kährs on sertifioitu vuodesta 2013 alkaen.

Etsi Kährs FSC-sertifiointi 1, FSC-sertifiointi 2. PEFC-sertifikaatti, liite sertifioidut sivut, PEFC-dokumentti.

 

Metsästä olohuoneeseen