Tuotteet

Yhtään tuotetta ei löydy

Sisältö

Sivua ei löydy

Kährsin kantamalla vastuulla ympäristöstä, sosiaalisesta hyvinvoinnista ja hyvästä hallintotavasta (ESG) sekä yhteiskuntavastuulla (CSR) on merkittävä vaikutus niihin yhteisöihin, joiden osana Kährs toimii. Olemme julkisesti sitoutuneet noudattamaan näitä eettisiä periaatteita niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin.


Sitoudumme ympäristöasiohin

Ympäristövastuumme alkaa parhaiden mahdollisten raaka-aineiden valitsemisesta. Tavoitteissamme meitä tukee yli 3 000 puutoimittajaamme, jotka ovat sitoutuneet yhteisiin periaatteisiimme. Kährs on sitoutunut optimoimaan raaka-aineiden käytön niin, että jätettä ja ympäristöpäästöjä syntyy mahdollisimman vähän. Mitään ei heitetä hukkaan. Tehtaallemme kuljettava puuraaka-aine esikäsitellään sopivaan kokoon, jolloin voimme optimoida tilankäytön ja pakkausmateriaalin määrän kuljetuksen aikana ja näin vähentää kuljetuksien ympäristövaikutuksia. Niistä tukkien osista, joita ei voida käyttää lattioiden valmistukseen, tehdään biopolttoainetta. Osa näin tuotetusta energiasta käytetään Kährsin tuotantolaitosten lämmittämiseen.

Metsien puolesta

Kährs toimii yhteistyössä paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa kestävän puustopääoman säästämiseksi tuleville sukupolville. Puuston määrä Ruotsissa on tällä hetkellä 60 prosenttia suurempi kuin 1920-luvulla. Kährs toimii yhteistyössä maailmanlaajuisten suojeluohjelmien, uudelleenistutushankkeiden ja ympäristöjärjestöjen kanssa tukeakseen vastuullista metsänhoitoa kaikkialla maailmassa.

Ympäristöpolitiikkamme perusteet:

• Edistämme vastuullista metsänhoitoa.
• Vähennämme jatkuvasti toimintamme ympäristövaikutuksia tehostamalla ja parantamalla kemikaalien ja raaka-aineiden käsittelytapoja sekä energian käyttöä.
• Kehitämme ja valmistamme puulattioita elinkaariajattelun näkökulmasta ja kestävän kehityksen edellytyksien mukaisesti.
• Kunnioitamme ja noudatamme lakeja ja ympäristömääräyksiä koko tuotantoketjussamme.