Tuotteet

Yhtään tuotetta ei löydy

Sisältö

Sivua ei löydy

Toimintamme on ollut ympäristö- ja laatusertifioitua 1990-luvulta lähtien ja olemme julkaisseet auditointiin perustuvaa julkista EMAS-ympäristöraporttia vuodesta 1997. Monet Kährsin tuotteista kartuttavat rakennusprojektien LEED-ympäristöpisteitä (Leadership in Energy and Environmental.


Ympäristöalan edelläkävijä

Kährsin pitkäaikainen sitoutuminen ympäristöasioihin on tunnustettu kansainvälisesti. Vuonna 1993 Kährs oli maailman ensimmäinen puulattioiden valmistaja, jolle myönnettiin ISO 9001 -sertifikaatti, ja vuonna 1997 Kährs sai myös ISO 14001 -sertifikaatin.

Kestävä kehitys

Kährs on sitoutunut optimoimaan raaka-aineiden käytön niin, että jätettä ja ympäristöpäästöjä syntyy mahdollisimman vähän.

Kährs on tehostanut pakkaustoimintoja ja tilankäyttöä toimittamalla tehtaisiinsa vain valmiiksi sahattua puutavaraa. Näin kuljetuskustannukset pysyvät mahdollisimman pieninä ja jätteiden määrä vähenee. Kaikista niistä tukkien osista, joita ei voi käyttää lattioiden valmistukseen, tehdään biopolttoainetta.Osaa biopolttoaineista käytetään Kährsin tehtaan lämmittämiseen.

 Loput myydään paikalliselle energiayhtiölle, joka käyttää sitä kaukolämpöjärjestelmän polttoaineena. Kährs on itse asiassa merkittävä energiantuottaja, vaikka se yrittääkin koko ajan vähentää käyttämänsä energian määrää. Jopa lämmityslaitoksessa syntyvä tuhka käytetään uudestaan lannoitteena paikallisten metsien hoitoon.

Kährs käyttää läheltä hankittua puutavaraa

Lähes 70% tuotannossamme käytettävästä puuraaka-aineesta on peräisin ruotsalaisista metsistä, ja vain 3% tuodaan Euroopan Unionin ulkopuolelta. Tammitukkeja hankimme suoraan metsänomistajilta Etelä-Ruotsista keskimäärin 160 kilometrin säteeltä tehtaastamme. Paikallisten raaka-aineiden käytöllä on useita ympäristöystävällisiä vaikutuksia, kuten esimerkiksi lyhyet kuljetusmatkat sekä mahdollisuus varmistaa, että metsiä on hoidettu ympäristön kannalta vastuullisella tavalla.

Ympäristöpolitiikk

Parannamme jatkuvasti sitoutumistamme ympäristönsuojeluun kehittämällä toimintojamme niin, että ne ovat pitkällä tähtäimellä kestävän kehityksen mukaisia, ja hyödyntävät siten nykyistä ja tulevia sukupolvia.

Ympäristö- ja laatuselosteet ja –sertifikaatit

Noudatamme ympäristöselosteissamme ruotsalaisen lattia-alan yhdistyksen GBR:n (Golvbranschens Riksorganisation) teollisuusstandardia taataksemme, että annamme tuotteistamme ympäristön kannalta oikeaa ja merkityksellistä tietoa. Kaikki Kährsin tuotantolaitokset toimivat ympäristö- ja laatujärjestelmien (ISO 14001 ja ISO 9001) mukaisella tavalla ja ovat EMAS-rekisteröityjä (the Eco-Management and Audit Scheme). Kährsin toiminta on FSC- ja PEFC-sertifikaattien mukaista.

EMAS – EU:n vapaaehtoinen ympäristöjärjestelmä

EMAS on EU:n vapaaehtoinen ympäristönhallinta- ja auditointijärjestelmä. EMASin tarkoituksena on jatkuvasti parantaa yritysten ja organisaatioiden ympäristönsuojelutoimenpiteitä. Järjestelmään liittyvät organisaatiot voivat todennettujen ja hyväksyttyjen ympäristöraporttien sekä muiden mainonnassa ja markkinoinnissa käytettävien ympäristöön liittyvien asiakirjojen avulla luotettavasti todistaa asiakkailleen toimivansa ympäristöä säästävästi. Kährs on ollut EMAS-rekisteröity vuodesta 1997.

Lataa Kährsin vuoden 2016 EMAS-ympäristöraportti

Kährsin raportin on todentanut ja hyväksynyt EMAS-järjestelmän mukaisesti DNV Certification AB. Lataaruotsinkielinen hyväksyntäasiakirja tästä.

Lataa viime vuoden 2015 EMAS-ympäristöraportti, EMAS-ympäristöraportti 2012, EMAS-ympäristöraportti 2013 ja 2014 EMAS-ympäristöraportti.

ISO – kansainvälinen ympäristönhallintajärjestelmä

ISO 14001 on kansainvälinen ympäristönhallintajärjestelmä ja ISO 9001 kansainvälinen laadunhallintajärjestelmä. Alla ovat kaikkien Kährsin tehtaiden laatu- ja ympäristöhyväksynnät.

Lataa Kährsin ISO 14001 -sertifikaatti
Lataa Kährsin ISO 9001 -sertifikaatti

Vastuullinen metsänhoito

FSC - Forest Stewardship Council on kansainvälinen jäsenjärjestö, joka edistää vastuullista metsänhoitoa. Kährs on sertifioitu vuodesta 2005.

Etsi Kährs FSC-sertifiointi

Etsi Kährs FSC-sertifiointi. PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä. Kährs on sertifioitu vuodesta 2013 alkaen.

Etsi Kährs FSC-sertifiointi 1, FSC-sertifiointi 2. PEFC-sertifikaatti, liite sertifioidut sivut, PEFC-dokumentti.