Rakentaja / Ympäristö / Kestävä kehitys

Kestävä kehitys

Kährs on sitoutunut optimoimaan raaka-aineiden käytön niin, että jätettä ja ympäristöpäästöjä syntyy mahdollisimman vähän. Mitään ei heitetä hukkaan.

Kährs on tehostanut pakkaustoimintoja ja tilankäyttöä toimittamalla tehtaisiinsa vain valmiiksi sahattua puutavaraa. Näin kuljetuskustannukset pysyvät mahdollisimman pieninä ja jätteiden määrä vähenee. Kaikista niistä tukkien osista, joita ei voi käyttää lattioiden valmistukseen, tehdään biopolttoainetta.Osaa biopolttoaineista käytetään Kährsin tehtaan lämmittämiseen.

 Loput myydään paikalliselle energiayhtiölle, joka käyttää sitä kaukolämpöjärjestelmän polttoaineena. Kährs on itse asiassa merkittävä energiantuottaja, vaikka se yrittääkin koko ajan vähentää käyttämänsä energian määrää. Jopa lämmityslaitoksessa syntyvä tuhka käytetään uudestaan lannoitteena paikallisten metsien hoitoon. Muutaman viime vuoden aikana Kährs on panostamalla ympäristöasioihin onnistunut vähentämään raaka-aineiden kulutustaan noin 25 prosentilla.

Kährs käyttää läheltä hankittua puutavaraa

Lähes 70% tuotannossamme käytettävästä puuraaka-aineesta on peräisin ruotsalaisista metsistä, ja vain 3% tuodaan Euroopan Unionin ulkopuolelta. Tammitukkeja hankimme suoraan metsänomistajilta Etelä-Ruotsista keskimäärin 160 kilometrin säteeltä tehtaastamme. Paikallisten raaka-aineiden käytöllä on useita ympäristöystävällisiä vaikutuksia, kuten esimerkiksi lyhyet kuljetusmatkat sekä mahdollisuus varmistaa, että metsiä on hoidettu ympäristön kannalta vastuullisella tavalla.

0