Forbruker / Produkter / Kährs Activity Floor

Kährs Activity Floor

Kährs Activity Floor er 30 mm tykt – og har et ekstra, fjerde sjikt. Dette ekstra sjiktet består av flere lag polyetylen og polyeter som gir gulvet de rette energiabsorbsjonskvalitetene for sportsgulv.

Antall sjikt: 3
Bordtykkelse: 30 mm
Toppsjikt: 3.5 mm
Kjernemateriale: Gran/Furu
Låsesystem: Woodloc® 5S
Legging: Skal legges flytende på plant, fast underlag som betong, sponplate eller tre.
Kan slipes: 2-3 ganger


0