Forhandler / Miljø / Fornybarhet

Fornybarhet

Vi er engasjert i å optimalisere bruken av råmateriale for å minimere avfall og utslipp til miljøet. Ingenting går til spille.

Gjennom å ferdigkutte tømmeret som vi sender til vår fabrikk, oppnår vi mer effektiv pakking og plassbruk – noe som igjen reduserer avfallsmateriale og behovet for transport. De delene av stokkene som ikke kan brukes i tregulvproduksjonen, gjøres om til biodrivstoff. Noen av disse brukes til å produsere energi til oppvarming av Kährs-fabrikken.

Resten selges til et lokalt energiselskap, som bruker det til å varme opp hele lokalsamfunnet. Vi er faktisk en stor produsent av energi – mens vi streber etter å redusere vår egen energibruk. Selv asken fra varmeanlegget gjenbrukes som gjødsel i lokal skogsdrift. I løpet av de siste årene har vi redusert bruken av råvarer med cirka 25 % på grunn av stor innsats i miljøarbeidet.

Vi bruker skogen i nærheten

Nesten 70% av alt trevirke som brukes i produksjonen kommer fra svenske skoger, mens bare 3% er fra utenfor EU. Ekstocken kjøpt direkte fra skogeiere i Sør-Sverige vokser innenfor en gjennomsnittlig radius av 160 km fra våre sagbruk. En selvsagt fordel er redusert transport. En annen er at vi kan undersøke skogbruksmetoder og kilden til treet grundig.

0