Forhandler / Produkter

Valgte gulv

Spesifiseringsveiledning: Alt >> Slitasje


Sørg for at det aktuelle gulvet tåler den forventede slitasjen i bruksområdet. Enkelte områder er utsatt for større slitasje enn vanlig. Det må i så fall legges ekstra vekt på produktkvalitet og overflatebehandling.

Forventet slitasje må alltid legges til grunn for valg av produkt. Vi anbefaler bruk av oljede overflater på områder med ekstra stor slitasje, og alltid i kombinasjon med et anbefalt vedlikeholdsprogram. Oljede overflater er lettere å vedlikeholde og beholder sin kvalitet og sitt utseende dersom de etterbehandles med jevne mellomrom. På andre områder er overflatebehandlingen mer fleksibel, og her kan både oljede og lakkerte overflater benyttes.

Velg et bruksområde for å lese mer om hvilke krav som stilles til det aktuelle området.

Gulvvarme

Alle Kährs-gulv, med unntak av bøk og hard maple, egner seg til bruk med gulvvarme. Det elektriske gulvvarmesystemet kan maks. avgi en effekt på 80 W/m2, jevnt fordelt.

I et normalt isolert hus med et velfungerende varmegulvsystem, er gulvflaten vanligvis 2 °C varmere enn romtemperaturen. I et gulvvarmesystem med vannbåren varme, er gjennomstrømningstemperaturen normalt 7–12 °C høyere enn temperaturen på gulvflaten. Det må derfor ikke overskride 39 °C.

Gulvets overflatetemperatur må aldri overstige 27 °C uansett varmesystem. Dette gjelder også ved/over sentralvarmerør, over rørgater og under tepper, møbler, osv.

Følg alltid anvisningene og anbefalingene fra leverandøren av varmesystemet.

Leggemåter

Kährs-gulv kan legges flytende eller limes ned (eller festes med spiker hvis gulvet har not/fjær foge).

Flytende legging
Dette er den mest kostnadseffektive måten å legge gulv på. Det stiller færre krav til undergulv. Undergulvet må imidlertid vær tørt, rent, plant og fast. Vi anbefaler å bruke en 0,2 mm aldringsbestandigplast med 200 mm overlapping over undergulvet for fuktbeskyttelse. Det kan også legges et mellomlegg over plasten (alle typer plast) for å redusere trinnlyd. Mellomlegget, for eksempel Celleplast eller Ullpapp legges kant i kant. Hvis du legger Kährs tregulv på et organisk undergulv, må du sørge for at gulvbelegget – inkludert undergulvet – aldri inneholder mer enn ett fuktsperrelag. Et alternativ er å bruke Kährs Tuplex, kombinert fuktbeskyttesle og trinnlyd dempende. I dette tilfellet benyttes ingen andre underlag.

Luftfuktigheten i rommet må ikke overstige 60 % RF, og både bord- og romtemperaturen bør være på minst 18 °C.

Nedlimt installasjon
Prepareringen og kvaliteten til undergulvet, i kombinasjon med riktig limtype, er avgjørende for et velfungerende gulv. I tillegg til kravene og anbefalingene som gis her, må anvisningene fra leverandøren av limet og prepareringsmaterialene følges nøye.

Følgende trinn må alltid følges for å sikre vellykket resultat:

Akklimatisering
Tregulv må akklimatiseres før legging. Hvis fuktighetsinnholdet i trebordene ikke er likt omgivelsene, kan det føre til at de utvider seg / trekker seg sammen i større grad enn de skal.

Arbeidsforhold
Den relative luftfuktigheten i rommet må ligge på mellom 20 % og 65 %. Hvis luftfuktigheten er for høy, trekker gulvbordene til seg fukt og utvides. Alt arbeid som fører til økt luftfuktighet i omgivelsene hvor gulvet skal legges, f.eks. maling og tapetsering, må fullføres før gulvet legges.

Se også Krav til undergulv om relevant forberedelse før legging.

Velg et bruksområde for å lese mer om hvilke krav som stilles til det aktuelle området.

Leggemåter

Gulvkvaliteten avhenger av undergulvet. Her er noen ting du bør tenke på i forhold til underlaget.

Underlagstemperaturen
Under legging og frem til limet er helt herdet, må underlagstemperaturen være på 15 °C, eller +20 °C i kombinasjon med gulvvarme.

Underlagskvaliteten
Underlaget må være rent og tørt, homogent og jevnt. Det må dessuten være fritt for olje, fett, støv og løse eller skjøre partikler. Maling, sementslam og andre restmaterialer må fjernes.

Planhet undergulv: (2 m lengde +/- 3 mm)

Forbehandling av underlag
Betong og sementmasse må behandles mekanisk i forhold til bruksområde for å sikre underlag av ønsket kvalitet og deretter støvsuges grundig. Høyabsorberende sementunderlag må behandles med grunnings- eller støvbindemiddel.

Fuktighetsinnhold i underlaget
Tillatt fuktighetsnivå i underlaget uten gulvvarme er 2,5 % KF for sementunderlag (ca. 4 % gravimetrisk prosent etter vekt). Tillatt fuktighetsnivå i underlaget med gulvvarme er 1,8 % KF for sementmasse (ca. 3 % gravimetrisk prosent etter vekt).

Betong/sementmasse
Må grunnes og rengjøres grundig med industristøvsuger.

Anhydritmasse / flytende anhydritmasse
Må grunnes og rengjøres grundig med industristøvsuger like før legging.

Tre-/gipsplater (f.eks.sponplater, kryssfiner)
Lim/skru platene fast på bærekonstruksjonen. De må festes til underlaget.

Velg et bruksområde for å lese mer om hvilke krav som stilles til det aktuelle området.

Krav til undergulv

Kährs-gulv leveres lakket eller oljet fra fabrikken. Vi anbefaler at oljede overflater påføres et nytt lag med olje umiddelbart etter legging, for å øke gulvets slitestyrke. Dette gjøres vanligvis etter at overflaten er rengjort og før prosjektet avsluttes. Dette forebyggende vedlikeholdet bør utføres før det settes på plass møbler. Det er vanligvis ikke nødvendig å påføre lakkerte overflater ekstra lag med lakk med mindre de skal brukes i områder med stor slitasje.

Velg et bruksområde for å lese mer om hvilke krav som stilles til det aktuelle området.

Spesifiseringsveiledning: Bolig >> Slitasje

Sørg for at det aktuelle gulvet er sterkt nok til å tåle slitasjen i det bestemte området. Særlig kjøkken og hovedinngang er utsatt for større slitasje enn andre steder. For disse områdene anbefaler vi at det brukes gulv med minst 15 mm tykkelse.

Generelle anbefalinger:

  Kährs Supreme Kährs Original/
Kährs Avanti
Kährs Original/
Kährs Avanti
Kährs Linnea Kährs Linnea Kährs Activity Floor
15 mm 15 / 13 mm 15 / 13 mm 7 mm 7 mm 30 mm
Høyglans lakk Oljet Lakkert Oljet Lakkert Lakkert
BOLIG
Kjøkken            
Gang            
Stue            
Soverom            

 

    Anbefales
    Kan brukes hvis slitasjenivået er i tråd med vanlig boligbruk, og man følger et spesifikt vedlikeholdsprogram.
    OBS! Anbefales ikke for områder med stor slitasje.
    Ikke egnet
Gulvvarme

Alle Kährs-gulv, med unntak av bøk og hard maple, egner seg til bruk med gulvvarme. Elektriske gulvvarmesystemer kan maks. avgi en effekt på 80 W/m2 jevnt fordelt.

I et normalt isolert hus med et velfungerende gulvvarmesystem, er gulvflaten vanligvis 2 °C varmere enn romtemperaturen. I et gulvvarmesystem med vannbåren varme, er gjennomstrømningstemperaturen normalt 7–12 °C høyere enn temperaturen på gulvflaten. Det må derfor ikke overskride 39 °C.

Gulvets overflatetemperatur må aldri overstige 27 °C uansett varmesystem. Dette gjelder også ved/over sentralvarmerør, over rørgater og under tepper, møbler, osv.

Følg alltid anvisningene og anbefalingene fra leverandøren av varmesystemet.

Leggemåter

Kährs-gulv kan legges flytende eller limes ned (eller festes med spiker hvis gulvet har not/fjær foge).

Flytende legging
Dette er den mest kostnadseffektive måten å legge gulv på. Det stiller færre krav til undergulv. Undergulvet må imidlertid vær tørt, rent, plant og fast. Vi anbefaler å bruke en 0,2 mm aldringsbestandigplast med 200 mm overlapping over undergulvet for fuktbeskyttelse. Det kan også legges et mellomlegg over plasten (alle typer plast) for å redusere trinnlyd. Mellomlegget, for eksempel Celleplast eller Ullpapp legges kant i kant. Hvis du legger Kährs tregulv på et organisk undergulv, må du sørge for at gulvbelegget – inkludert undergulvet – aldri inneholder mer enn ett fuktsperrelag. Et alternativ er å bruke Kährs Tuplex, kombinert fuktbeskyttesle og trinnlyd dempende. I dette tilfellet benyttes ingen andre underlag.

Luftfuktigheten i rommet må ikke overstige 60 % RF, og både bord- og romtemperaturen bør være på minst 18 °C.

Nedlimt installasjon
Prepareringen og kvaliteten til undergulvet, i kombinasjon med riktig limtype, er avgjørende for et velfungerende gulv. I tillegg til kravene og anbefalingene som gis her, må anvisningene fra leverandøren av limet og prepareringsmaterialene følges nøye.

Følgende trinn må alltid følges for å sikre vellykket resultat:

Akklimatisering
Tregulv må akklimatiseres før legging. Hvis fuktighetsinnholdet i trebordene ikke er likt omgivelsene, kan det føre til at de utvider seg / trekker seg sammen i større grad enn de skal.

Arbeidsforhold
Den relative luftfuktigheten i rommet må ligge på mellom 20 % og 65 %. Hvis luftfuktigheten er for høy, trekker gulvbordene til seg fukt og utvides. Alt arbeid som fører til økt luftfuktighet i omgivelsene hvor gulvet skal legges, f.eks. maling og tapetsering, må fullføres før gulvet legges.

Krav til undergulv

Gulvkvaliteten avhenger av undergulvet. Her er noen ting du bør tenke på i forhold til underlaget.

Underlagstemperaturen
Under legging og frem til limet er helt tørket, må underlagstemperaturen være på 15 °C, eller +20 °C i kombinasjon med gulvvarme.

Underlagskvaliteten
Underlaget må være rent og tørt, ensartet og jevnt. Det må dessuten være fritt for olje, fett, støv og løse eller skjøre partikler. Maling, sementslam og andre restmaterialer må fjernes.

Planhet undergulv: (2 m lengde +/- 3 mm)

Preparering av underlag
Betong og sementmasse må behandles mekanisk i forhold til bruksområde for å sikre underlag av ønsket kvalitet og deretter støvsuges grundig. Høyabsorberende sementunderlag må behandles med grunnings- eller støvbindemiddel.

Fuktighetsinnhold i underlaget
Tillatt fuktighetsnivå i underlaget uten gulvvarme er 2,5 % KF for sementunderlag (ca. 4 % gravimetrisk prosent etter vekt). Tillatt fuktighetsnivå i underlaget med gulvvarme er 1,8 % KF for sementmasse (ca. 3 % gravimetrisk prosent etter vekt).

Betong/sementmasse
Må grunnes og rengjøres grundig med industristøvsuger.

Anhudritmasse / flytende anhydritmasse
Må grunnes og rengjøres grundig med industristøvsuger like før legging.

Tre-/gipsplater (f.eks. sponplater, kryssfiner)
Lim/skru platene fast på bærekonstruksjonen. De må festes til underlaget.

Vedlikehold

Kährs-gulv leveres ferdig lakkerte eller oljede fra fabrikken. Hvis gulvet er beregnet på vanlig boligbruk er det vanligvis ikke nødvendig med ytterligere behandling under legging. Det er viktig at du vet hvordan gulvet skal vedlikeholdes, slik at kvaliteten og utseende bevares over tid.

Spesifiseringsveiledning: Kontor >> Slitasje

Sørg for at det aktuelle gulvet tåler den forventede slitasjen i bruksområdet.

I bruksområdetabellen nedenfor finner du produktkvaliteten/overflatebehandlingen vi normalt anbefaler for de ulike områdene. Enkelte områder, f.eks. fotokopieringsrom, utsettes imidlertid for større slitasje enn andre områder. Det må i så fall legges ekstra vekt på produktkvalitet og overflatebehandling.

Forventet slitasje må alltid legges til grunn for valg av produkt. Vi anbefaler bruk av oljede overflater på områder med ekstra stor slitasje, og alltid i kombinasjon med et anbefalt vedlikeholdsprogram. Oljede overflater er lettere å vedlikeholde og beholder sin kvalitet og sitt utseende dersom de etterbehandles med jevne mellomrom. På andre områder er overflatebehandlingen mer fleksibel, og her kan både oljede og lakkerte overflater benyttes.

Generelle anbefalinger:

  Kährs Supreme Kährs Original/
Kährs Avanti
Kährs Original/
Kährs Avanti
Kährs Linnea Kährs Linnea Kährs Activity Floor
15 mm 15 / 13 mm 15 / 13 mm 7 mm 7 mm 30 mm
Høyglans lakk Oljet Lakkert Oljet Lakkert Lakkert
KONTOR
Resepsjon            
Korridor            
Kontorlokale            
Konferanserom            

 

    Anbefales
    Kan brukes hvis slitasjenivået er i tråd med vanlig boligbruk, og man følger et spesifikt vedlikeholdsprogram.
    OBS! Anbefales ikke for områder med stor slitasje.
    Ikke egnet
Gulvvarme

Alle Kährs-gulv, med unntak av bøk og hard maple, egner seg til bruk med gulvvarme. Det elektriske gulvvarmesystemet kan maks. avgi en effekt på 80 W/m2, jevnt fordelt.

I et normalt isolert hus med et velfungerende gulvvarmesystem, er gulvflaten vanligvis 2 °C varmere enn romtemperaturen. I et gulvvarmesystem med vannbåren varme, er gjennomstrømningstemperaturen normalt 7–12 °C høyere enn temperaturen på gulvflaten. Det må derfor ikke overskride 39 °C.

Gulvets overflatetemperatur må aldri overstige 27 °C uansett varmesystem. Dette gjelder også ved/over sentralvarmerør, over rørgater og under tepper, møbler, osv.

Følg alltid anvisningene og anbefalingene fra leverandøren av varmesystemet.

Leggemåter

Kährs-gulv kan legges flytende eller limes ned (eller festes med spiker hvis gulvet har pløyde bord).

Flytende legging
Dette er den mest kostnadseffektive måten å legge gulv på. Det stiller færre krav til undergulv. Undergulvet må imidlertid vær tørt, rent, plant og fast. Vi anbefaler å bruke en 0,2 mm aldringsbestandigplast med 200 mm overlapping over undergulvet til fuktbeskyttelse. Det kan også legges et mellomlegg over plasten (alle typer plast) for å redusere trinnlyd. Mellomlegget, for eksempel Celleplast eller Ullpapp legges kant i kant. Hvis du legger Kährs tregulv på et organisk undergulv, må du sørge for at gulvbelegget – inkludert undergulvet – aldri inneholder mer enn ett fuktsperrelag. Et alternativ er å bruke Kährs Tuplex, kombinert fuktbeskyttesle og trinnlyd dempende. I dette tilfellet benyttes ingen andre underlag.

Luftfuktigheten i rommet må ikke overstige 60 % RF, og både bord- og romtemperaturen bør være på minst 18 °C.

Nedlimt installasjon
Prepareringen og kvaliteten til undergulvet, i kombinasjon med riktig limtype, er avgjørende for et velfungerende gulv. I tillegg til kravene og anbefalingene som gis her, må anvisningene fra leverandøren av limet og prepareringsmaterialene følges nøye.

Følgende trinn må alltid følges for å sikre vellykket resultat:

Akklimatisering
Tregulv må akklimatiseres før legging. Hvis fuktighetsinnholdet i trebordene ikke er likt omgivelsene, kan det føre til at de utvider seg / trekker seg sammen i større grad enn de skal.

Arbeidsforhold
Den relative luftfuktigheten i rommet må ligge på mellom 20 % og 65 %. Hvis luftfuktigheten er for høy, trekker gulvbordene til seg fukt og utvides. Alt arbeid som fører til økt luftfuktighet i omgivelsene hvor gulvet skal legges, f.eks. maling og tapetsering, må fullføres før gulvet legges.

Krav til undergulv

Underlagstemperaturen
Under legging og frem til limet er helt tørket, må underlagstemperaturen være på 15 °C, eller +20 °C i kombinasjon med gulvvarme.

Underlagskvaliteten
Underlaget må være rent og tørt, ensartet og jevnt. Det må dessuten være fritt for olje, fett, støv og løse eller skjøre partikler. Maling, sementslam og andre restmaterialer må fjernes.

Planhet undergulv: (2 m lengde +/- 3 mm)

Preparering av underlag
Betong og sementmasse må behandles mekanisk i forhold til bruksområde for å sikre underlag av ønsket kvalitet og deretter støvsuges grundig. Høyabsorberende sementunderlag må behandles med grunnings- eller støvbindemiddel.

Fuktighetsinnhold i underlaget
Tillatt fuktighetsnivå i underlaget uten gulvvarme er 2,5 % KF for sementunderlag (ca. 4 % gravimetrisk prosent etter vekt). Tillatt fuktighetsnivå i underlaget med gulvvarme er 1,8 % KF for sementmasse (ca. 3 % gravimetrisk prosent etter vekt).

Betong/sementmasse
Må grunnes og rengjøres grundig med industristøvsuger.

Anhydritmasse / flytende anhydritmasse
Må grunnes og rengjøres grundig med industristøvsuger like før legging.

Tre-/gipsplater (f.eks. sponplater, kryssfiner)
Lim/skru platene fast på bærekonstruksjonen. De må festes til underlaget.

Vedlikehold

Kährs-gulv leveres lakket eller oljet fra fabrikken. Vi anbefaler at oljede overflater påføres et nytt lag med olje umiddelbart etter legging, for å øke gulvets slitestyrke. Dette gjøres vanligvis etter at overflaten er rengjort og før prosjektet avsluttes. Dette forebyggende vedlikeholdet bør utføres før det settes på plass møbler. Det er vanligvis ikke nødvendig å påføre lakkerte overflater ekstra lag med lakk med mindre de skal brukes i områder med stor slitasje, f.eks. kafeteriaområder.

Spesifiseringsveiledning: Hotell >> Slitasje

Sørg for at det aktuelle gulvet tåler den forventede slitasjen i bruksområdet.

I bruksområdetabellen nedenfor finner du produktkvaliteten/overflatebehandlingen vi normalt anbefaler for de ulike områdene. Enkelte områder, f.eks. små barområder hvor folk kommer rett inn fra gaten med skitne og våte sko, kan imidlertid bli utsatt for større slitasje enn andre områder. Det må i så fall legges ekstra vekt på produktkvalitet og overflatebehandling.

Forventet slitasje må alltid legges til grunn for valg av produkt. Vi anbefaler bruk av oljede overflater på områder med ekstra stor slitasje, og alltid i kombinasjon med et anbefalt vedlikeholdsprogram. Oljede overflater er lettere å vedlikeholde og beholder sin kvalitet og sitt utseende dersom de etterbehandles med jevne mellomrom. På andre områder er overflatebehandlingen mer fleksibel, og her kan både oljede og lakkerte overflater benyttes.

Generelle anbefalinger:

  Kährs Supreme Kährs Original/
Kährs Avanti
Kährs Original/
Kährs Avanti
Kährs Linnea Kährs Linnea Kährs Activity Floor
15 mm 15 / 13 mm 15 / 13 mm 7 mm 7 mm 30 mm
Høyglans lakk Oljet Lakkert Oljet Lakkert Lakkert
HOTELL
Resepsjon            
Korridor            
Restaurant            
Bar            
Hotellrom            

 

    Anbefales
    Kan brukes hvis slitasjenivået er i tråd med vanlig boligbruk, og man følger et spesifikt vedlikeholdsprogram.
    OBS! Anbefales ikke for områder med stor slitasje
    Ikke egnet
Gulvvarme

Alle Kährs-gulv, med unntak av bøk og hard maple, egner seg til bruk med gulvvarme. Elektriske gulvvarmesystemer kan maks. avgi en effekt på 80 W/m2 jevnt fordelt.

I et normalt isolert hus med et velfungerende gulvvarmesystem, er gulvflaten vanligvis 2 °C varmere enn romtemperaturen. I et gulvvarmesystem med vannbåren varme, er gjennomstrømningstemperaturen normalt 7–12 °C høyere enn temperaturen på gulvflaten. Det må derfor ikke overskride 39 °C.

Gulvets overflatetemperatur må aldri overstige 27 °C uansett varmesystem. Dette gjelder også ved/over sentralvarmerør, over rørgater og under tepper, møbler, osv.

Følg alltid anvisningene og anbefalingene fra leverandøren av varmesystemet.

Leggemåter

Kährs-gulv kan legges flytende eller limes ned (eller festes med spiker hvis gulvet har not/fjær foge).

Flytende legging
Dette er den mest kostnadseffektive måten å legge gulv på. Det stiller færre krav til undergulv.
Undergulvet må imidlertid vær tørt, rent, plant og fast. Vi anbefaler å bruke en 0,2 mm aldringsbestandigplast med 200 mm overlapping over undergulvet til fuktbeskyttelse. Det kan også legges et mellomlegg over plasten (alle typer plast) for å redusere trinnlyd. Mellomlegget, for eksempel Celleplast eller Ullpapp legges kant i kant. Hvis du legger Kährs tregulv på et organisk undergulv, må du sørge for at gulvbelegget – inkludert undergulvet – aldri inneholder mer enn ett fuktsperrelag. Et alternativ er å bruke Kährs Tuplex, kombinert fuktbeskyttesle og trinnlyd dempende. I dette tilfellet benyttes ingen andre underlag.

Luftfuktigheten i rommet må ikke overstige 60 % RF, og både bord- og romtemperaturen bør være på minst 18 °C.

Nedlimt installasjon
Prepareringen og kvaliteten til undergulvet, i kombinasjon med riktig limtype, er avgjørende for et velfungerende gulv. I tillegg til kravene og anbefalingene som gis her, må anvisningene fra leverandøren av limet og prepareringsmaterialene følges nøye.

Følgende trinn må alltid følges for å sikre vellykket resultat:

Akklimatisering
Tregulv må akklimatiseres før legging. Hvis fuktighetsinnholdet i trebordene ikke er likt omgivelsene, kan det føre til at de utvider seg / trekker seg sammen i større grad enn de skal.

Arbeidsforhold
Den relative luftfuktigheten i rommet må ligge på mellom 20 % og 65 %. Hvis luftfuktigheten er for høy, trekker gulvbordene til seg fukt og utvides. Alt arbeid som fører til økt luftfuktighet i omgivelsene hvor gulvet skal legges, f.eks. maling og tapetsering, må fullføres før gulvet legges.

Krav til undergulv

Underlagstemperaturen
Under legging og frem til limet er helt herdet, må underlagstemperaturen være på 15 °C, eller +20 °C i kombinasjon med gulvvarme.

Underlagskvaliteten
Underlaget må være rent og tørt, ensartet og jevnt. Det må dessuten være fritt for olje, fett, støv og løse eller skjøre partikler. Maling, sementslam og andre restmaterialer må fjernes.

Planhet undergulv: (2 m lengde +/- 3 mm)

Preparering av underlag
Betong og sementmasse må behandles mekanisk i forhold til bruksområde for å sikre underlag av ønsket kvalitet og deretter støvsuges grundig. Høyabsorberende sementunderlag må behandles med grunnings- eller støvbindemiddel.

Fuktighetsinnhold i underlaget
Tillatt fuktighetsnivå i underlaget uten gulvvarme er 2,5 % KF for sementunderlag (ca. 4 % gravimetrisk prosent etter vekt). Tillatt fuktighetsnivå i underlaget med gulvvarme er 1,8 % KF for sementmasse (ca. 3 % gravimetrisk prosent etter vekt).

Betong/sementmasse
Må grunnes og rengjøres grundig med industristøvsuger.

Anhydritmasse / flytende anhydritmasse
Må grunnes og rengjøres grundig med industristøvsuger like før legging.

Tre-/gipsplater (f.eks. sponplater, kryssfiner)
Lim/skru platene fast på bærekonstruksjonen. De må festes til underlaget.

Vedlikehold

Kährs-gulv leveres lakket eller oljet fra fabrikken. Vi anbefaler at oljede overflater påføres et nytt lag med olje umiddelbart etter legging, for å øke gulvets slitestyrke. Dette gjøres vanligvis etter at overflaten er rengjort og før prosjektet avsluttes. Dette forebyggende vedlikeholdet bør utføres før det settes på plass møbler. Det er vanligvis ikke nødvendig å påføre lakkerte overflater ekstra lag med lakk med mindre de skal brukes i områder med stor slitasje, f.eks. kafeteriaområder, i forbindelse med Kährs Activity Floor eller som beskyttelsesbelegg for strekoppmerkinger o.l.

Spesifiseringsveiledning: Butikk >> Slitasje

Sørg for at det aktuelle gulvet tåler den forventede slitasjen i bruksområdet.

I bruksområdetabellen nedenfor finner du produktkvaliteten/overflatebehandlingen vi normalt anbefaler for de ulike områdene. Enkelte områder, f.eks. områder med høy varegjennomstrømning, kan imidlertid bli utsatt for større slitasje enn andre områder. Det må i så fall legges ekstra vekt på produktkvalitet og overflatebehandling.

Forventet slitasje må alltid legges til grunn for valg av produkt. Vi anbefaler bruk av oljede overflater på områder med ekstra stor slitasje, og alltid i kombinasjon med et anbefalt vedlikeholdsprogram. Oljede overflater er lettere å vedlikeholde og beholder sin kvalitet og sitt utseende dersom de etterbehandles med jevne mellomrom. På andre områder er overflatebehandlingen mer fleksibel, og her kan både oljede og lakkerte overflater benyttes.

Generelle anbefalinger:

  Kährs Supreme Kährs Original/
Kährs Avanti
Kährs Original/
Kährs Avanti
Kährs Linnea Kährs Linnea Kährs Activity Floor
15 mm 15 / 13 mm 15 / 13 mm 7 mm 7 mm 30 mm
Høyglans lakk Oljet Lakkert Oljet Lakkert Lakkert
BUTIKK
Inngang            
Kasseområde            
Utstillingslokale            
Administrasjonskontor            

 

    Anbefales
    Kan brukes hvis slitasjenivået er i tråd med vanlig boligbruk, og man følger et spesifikt vedlikeholdsprogram.
    OBS! Anbefales ikke for områder med stor slitasje.
    Ikke egnet
Gulvvarme

Alle Kährs-gulv, med unntak av bøk og hard maple, egner seg til bruk med gulvvarme. Det elektriske gulvvarmesystemet kan maks. avgi en effekt på 80 W/m2, jevnt fordelt.

I et normalt isolert hus med et velfungerende gulvvarmesystem, er gulvflaten vanligvis 2 °C varmere enn romtemperaturen. I et gulvvarmesystem med vannbåren varme, er gjennomstrømningstemperaturen normalt 7–12 °C høyere enn temperaturen på gulvflaten. Det må derfor ikke overskride 39 °C.

Gulvets overflatetemperatur må aldri overstige 27 °C uansett varmesystem. Dette gjelder også ved/over sentralvarmerør, over rørgater og under tepper, møbler, osv.

Følg alltid anvisningene og anbefalingene fra leverandøren av varmesystemet.

Leggemåter

Kährs-gulv kan legges flytende eller limes ned (eller festes med spiker hvis gulvet har not/fjær foge).

Flytende legging
Dette er den mest kostnadseffektive måten å legge gulv på. Det stiller færre krav til undergulv.
Undergulvet må imidlertid vær tørt, rent, plant og fast. Vi anbefaler å bruke en 0,2 mm aldringsbestandigplast med 200 mm overlapping over undergulvet til fuktbeskyttelse. Det kan også legges et mellomlegg over plasten (alle typer plast) for å redusere trinnlyd. Mellomlegget, for eksempel Celleplast eller Ullpapp legges kant i kant. Hvis du legger Kährs tregulv på et organisk undergulv, må du sørge for at gulvbelegget – inkludert undergulvet – aldri inneholder mer enn ett fuktsperrelag. Et alternativ er å bruke Kährs Tuplex, kombinert fuktbeskyttesle og trinnlyd dempende. I dette tilfellet benyttes ingen andre underlag.

Luftfuktigheten i rommet må ikke overstige 60 % RF, og både bord- og romtemperaturen bør være på minst 18 °C.

Nedlimt installasjon
Prepareringen og kvaliteten til undergulvet, i kombinasjon med riktig limtype, er avgjørende for et velfungerende gulv. I tillegg til kravene og anbefalingene som gis her, må anvisningene fra leverandøren av limet og prepareringsmaterialene følges nøye.

Følgende trinn må alltid følges for å sikre vellykket resultat:

Akklimatisering
Tregulv må akklimatiseres før legging. Hvis fuktighetsinnholdet i trebordene ikke er likt omgivelsene, kan det føre til at de utvider seg / trekker seg sammen i større grad enn de skal.

Arbeidsforhold
Den relative luftfuktigheten i rommet må ligge på mellom 20 % og 65 %. Hvis luftfuktigheten er for høy, trekker gulvbordene til seg fukt og utvides. Alt arbeid som fører til økt luftfuktighet i omgivelsene hvor gulvet skal legges, f.eks. maling og tapetsering, må fullføres før gulvet legges.

Krav til undergulv

Underlagstemperaturen
Under legging og frem til limet er helt herdet, må underlagstemperaturen være på 15 °C, eller +20 °C i kombinasjon med gulvvarme.

Underlagskvaliteten
Underlaget må være rent og tørt, ensartet og jevnt. Det må dessuten være fritt for olje, fett, støv og løse eller skjøre partikler. Maling, sementslam og andre restmaterialer må fjernes.

Planhet undergulv: (2 m lengde +/- 3 mm)

Preparering av underlag
Betong og sementmasse må behandles mekanisk i forhold til bruksområde for å sikre underlag av ønsket kvalitet og deretter støvsuges grundig. Høyabsorberende sementunderlag må behandles med grunnings- eller støvbindemiddel.

Fuktighetsinnhold i underlaget
Tillatt fuktighetsnivå i underlaget uten gulvvarme er 2,5 % KF for sementunderlag (ca. 4 % gravimetrisk prosent etter vekt). Tillatt fuktighetsnivå i underlaget med gulvvarme er 1,8 % KF for sementmasse (ca. 3 % gravimetrisk prosent etter vekt).

Betong/sementmasse
Må grunnes og rengjøres grundig med industristøvsuger.

Anhydritmasse / flytende anhydritmasse
Må grunnes og rengjøres grundig med industristøvsuger like før legging.

Tre-/gipsplater (f.eks. sponplater, kryssfiner)
Lim/skru platene fast på bærekonstruksjonen. De må festes til underlaget.

Vedlikehold

Kährs-gulv leveres lakket eller oljet fra fabrikken. Vi anbefaler at oljede overflater påføres et nytt lag med olje umiddelbart etter legging, for å øke gulvets slitestyrke. Dette gjøres vanligvis etter at overflaten er rengjort og før prosjektet avsluttes. Dette forebyggende vedlikeholdet bør utføres før det settes på plass møbler. Det er vanligvis ikke nødvendig å påføre lakkerte overflater ekstra lag med lakk med mindre de skal brukes i områder med stor slitasje, f.eks. kafeteriaområder.

Spesifiseringsveiledning: Idrettsanlegg >> Slitasje

Gulvet er utviklet og godkjent i henhold til den globale standarden for sportsgulv, DIN, 18032:2, og kan brukes ved større innendørs sportsarenaer, gymsaler, aerobicstudioer osv.

Kährs Activity Floor er 30 mm tykt og har et ekstra lag sammenlignet med seriene Kährs Original og Kährs Linnea. Dette fjerde laget er et absorpsjonslag som er satt sammen av flere lag polyetylen og polyeter, som gir gulvet de rette energiabsorpsjonskvalitetene.

Overflatebehandlingen gir optimal friksjon i tråd med kravene til et aktivitetsgulv.

Generelle anbefalinger:

  Kährs Supreme Kährs Original/
Kährs Avanti
Kährs Original/
Kährs Avanti
Kährs Linnea Kährs Linnea Kährs Activity Floor
15 mm 15 / 13 mm 15 / 13 mm 7 mm 7 mm 30 mm
Høyglans lakk Oljet Lakkert Oljet Lakkert Lakkert
IDRETTSANLEGG
Basketball            
Fektehall            
Aerobicstudio            
Gymsal            
Squash-hall            

 

    Anbefales
    Kan brukes hvis slitasjenivået er i tråd med vanlig boligbruk, og man følger et spesifikt vedlikeholdsprogram.
    OBS! Anbefales ikke for områder med stor slitasje.
    Ikke egnet
Gulvvarme

Alle Kährs-gulv, med unntak av bøk og hard maple, egner seg til bruk med gulvvarme. Det elektriske gulvvarmesystemet kan maks. avgi en effekt på 80 W/m2, jevnt fordelt.

I et normalt isolert hus med et velfungerende gulvvarmesystem, er gulvflaten vanligvis 2 °C varmere enn romtemperaturen. I et gulvvarmesystem med vannbåren varme, er gjennomstrømningstemperaturen normalt 7–12 °C høyere enn temperaturen på gulvflaten. Det må derfor ikke overskride 39 °C.

Gulvets overflatetemperatur må aldri overstige 27 °C uansett varmesystem. Dette gjelder også ved/over sentralvarmerør, over rørgater og under tepper, møbler, osv.

Følg alltid anvisningene og anbefalingene fra leverandøren av varmesystemet.

Leggemåter

Kährs Activity Floors kan bare legges flytende.

Flytende legging
Dette er den mest kostnadseffektive måten å legge gulv på. Det stiller færre krav til undergulv.
Undergulvet må imidlertid vær tørt, rent, plant og fast. Vi anbefaler å bruke en 0,2 mm alddringsbestandigplast med 200 mm overlapping over undergulvet til fuktbeskyttelse. Det kan også legges et mellomlegg over plasten (alle typer plast) for å redusere trinnlyd. Mellomlegget, for eksempel Celleplast eller Ullpapp legges kant i kant. Hvis du legger Kährs tregulv på et organisk undergulv, må du sørge for at gulvbelegget – inkludert undergulvet – aldri inneholder mer enn ett fuktsperrelag. Et alternativ er å bruke Kährs Tuplex, kombinert fuktbeskyttesle og trinnlyd dempende. I dette tilfellet benyttes ingen andre underlag.

Luftfuktigheten i rommet må ikke overstige 60 % RF, og både bord- og romtemperaturen bør være på minst 18 °C.

Legging på bjelker, ventilerte undergulv e.l. stiller spesifikke krav til stabilitet, tilsvarende undergulv av betong. Hvis det ikke tas hensyn til dette , kan Activity Floor-funksjonen settes på spill.

Akklimatisering
Tregulv må akklimatiseres før legging. Hvis fuktighetsinnholdet i trebordene ikke er likt omgivelsene, kan det føre til at de utvider seg / trekker seg sammen i større grad enn de skal.

Arbeidsforhold
Den relative luftfuktigheten i rommet må ligge på mellom 20 % og 65 %. Hvis luftfuktigheten er for høy, trekker gulvbordene til seg fukt og utvides. Alt arbeid som fører til økt luftfuktighet i omgivelsene hvor gulvet skal legges, f.eks. maling og tapetsering, må fullføres før gulvet legges.

Krav til undergulv

Underlagskvaliteten
Underlaget må være rent og tørt, ensartet og jevnt. Det må dessuten være fritt for olje, fett, støv og løse eller skjøre partikler. Maling, sementslam og andre restmaterialer må fjernes.

Planhet undergulv: (2 m lengde +/- 3 mm)

Preparering av underlag
Betong og sementmasse må behandles mekanisk i forhold til bruksområde for å sikre underlag av ønsket kvalitet og deretter støvsuges grundig. Høyabsorberende sementunderlag må behandles med grunnings- eller støvbindemiddel.

Vedlikehold

Kährs Activity-gulvene er fabrikklakkerte. Det er vanligvis ikke nødvendig å påføre lakkerte Kährs Activity-gulv ekstra lag med lakk med mindre de skal brukes i områder med stor slitasje, eller som beskyttelsesbelegg for strekoppmerkinger o.l.

Kährs ID Bordtykkelse: 15 mm. Kan slipes: 2-3 ganger.
Bloc Collection
Eik Bloc White
Eik Bloc Grey
Eik Bloc Nature
Kährs Supreme Bordtykkelse: 15-20 mm. Kan slipes: 3-4 ganger
Småland Collection
Vista
Kinda
Ydre
Möre
Handbörd
Finnveden
Aspeland
Sevede
Vedbo
Tveta
Real Collection
Eik Chambord
Eik Caserta
Eik Gradara
Eik Allington
Eik Rogalin
Eik Alcazar
Shine Collection
Opaque
Pearl
Fumoir
Black Silver
Black Copper
Kährs Original Bordtykkelse: 15 mm. Kan slipes: 3-4 ganger
Capital Collection
Eik Paris
Eik Berlin
Craftsman Collection
Founders Collection
Eik Gustaf
Eik Olof
Eik Sture
Eik Johan
Eik Fredrik
Eik Ulf
Nordic Naturals Collection
Bjørk Lapland
Bjørk Aaland
Ask Gothenburg
Ask Gotland
Ask Kalmar
Bøk Viborg
European Naturals Collection
Eik Vienna
Eik Siena
Eik Jersey
Eik Verona
Eik Hampshire
Eik Heidelberg
Eik Cornwall
American Naturals Collection
Valnøtt Vermont
Valnøtt Philadelphia
Valnøtt Atlanta
World Collection
Jarrah Sydney
Marina Collection
Eik/sort line Marbella
Eik Biarritz
Eik/Ask Stavanger
Sand Collection
Eik Sorrento
Ask Skagen
Ask Sandvig
Ask Falsterbo
Eik Brighton
Eik Portofino
Ask Mariehamn
Eik Cancun
Classic Nouveau Collection
Eik Nouveau Snow
Eik Nouveau White
Eik Nouveau Bronze
Eik Nouveau Greige
Eik Nouveau Tar
Eik Nouveau Dun
Eik Nouveau Black
Eik Nouveau Charcoal
Harmony Collection
Ask Alabaster
Eik Cirrus
Eik Dew
Eik Frost
Eik Limestone
Eik Smoke
Eik Granite
Eik Kernel
Eik Ember
Eik Stone
Eik Bean
Eik Moss
Eik Soil
Eik Lava
European Renaissance Collection
Eik Palazzo Bianco
Eik Palazzo Rovere
Eik Palazzo Fumo
Kährs Avanti Bordtykkelse: 13 mm. Kan slipes: 2-3 ganger
Tres Collection
Eik Abetone
Eik Treviso
Ask Ceriale
Eik Lecco
Eik Erve
Eik Supai
Kährs Linnea Bordtykkelse: 7 mm. Kan ikke slipes.
Habitat Collection
Eik Dome
Eik Tower
Valnøtt Statue
Eik Gate
Eik Castle
Lodge Collection
Eik Tide
Eik Breeze
Valnøtt Bloom
Kährs Activity Floor Bordtykkelse: 30 mm. Kan slipes: 3-4 ganger
Eik Activity Floor
0