Gulvlegger / Produkter / Kährs Activity Floor

Kährs Activity Floor

Kährs Activity Floor er 30 mm tykt og har et ekstra lag sammenlignet med seriene Kährs Original og Kährs Linnea. Dette fjerde laget er et absorpsjonslag som er satt sammen av flere lag polyetylen og polyeter, som gir gulvet de rette energiabsorpsjonskvalitetene.

Antall sjikt: 3
Bordtykkelse: 30 mm
Toppsjikt: 3.5 mm
Kjernemateriale: Gran/Furu
Låsesystem: Woodloc® 5S
Legging: Skal legges flytende på plant, fast underlag som betong, sponplate eller tre.
Kan slipes: 2-3 ganger


0