Arkitekt / Produkter / Woodloc® 5S & Woodloc®

Woodloc® 5S & Woodloc®

Snabbt och lätt att lägga

2010 lanserade Kährs Woodloc® 5S – en vidareutveckling av det marknadsledande Woodloc®-systemet, med vilket Kährs revolutionerade golvbranschen 2000. Med Woodloc® 5S läggs Kährs golv ännu snabbare, smidigare och mer anpassningsbart.

Kährs läggningsanvisningar

Kontrollista för golvläggning

• Ett golv blir aldrig bättre än vad undergolvet medger

• Undvik fuktabsorption genom att inte öppna paketen förrän de behövs i läggningsarbetet.

• Under läggningen måste temperaturen på materialen, undergolvet och platsen vara minst 18 °C.

• Den relativa luftfuktigheten på platsen ska vara mellan 30 och 60 procent.

• Undergolvet måste vara torrt, rent, solitt och tillräckligt plant.

• Mjuka, elastiska undergolv måste justeras.

• Säkerställ att korrekt ångspärr läggs.

• Skumplastunderlaget (EPS) måste ha tillräcklig kompressiv styrka.

• Skumplastfilmen måste överensstämma med tillämpliga tjocklekstoleranser.

• Sortera bort eventuella skadade eller felaktiga golvbrädor.

0