Återförsäljare / Miljö / Miljöprinciper

Miljöprinciper

Vi strävar ständigt efter att ytterligare utveckla vårt miljöengagemang och skapa verksamheter som är långsiktigt hållbara – till gagn för nuvarande och framtida generationer.

Toppkvalitet: vår ledstjärna

Vi kombinerar vårt miljöansvar med moderna arbetsprocesser och ambitiösa kvalitetsriktlinjer. Toppkvalitet är vår ledstjärna – inte bara för våra produkter utan i allt vi gör.

Miljö- och kvalitetsdeklarationer samt certifikat

Vi följer industristandarden från Golvbranschen, GBR, när det gäller miljödeklarationer så att vi kan erbjuda rätt information om våra produkter. Kährs produktionsenheter tillämpar miljö- och kvalitetssystem enligt ISO 14001 och ISO 9001 och är EMAS-registrerade. Kährs är också certifierat enligt FSC och PEFC.

EMAS — EU:s frivilliga miljöledning

EMAS är EU:s frivilliga miljölednings- och miljörevisionsordning. EMAS mål är att strömlinjeforma och kontinuerligt förbättra miljöarbetet på företag och organisationer. Dessutom ska EMAS förmedla pålitliga budskap till marknaden om resultat av miljöarbete via granskade och godkända miljörapporter och andra former av kommunikation om miljön, som annonsering och marknadsföring. Kährs har varit EMAS-registrerade sedan 1997.

Ladda ned Kährs Miljöredovisning EMAS 2014.

Kährs rapport har granskats och godkänts av DNV Certification AB, Sverige enligt EMAS riktlinjer. Hämta EMAS godkännandedokument.

ISO — det internationella ledningssystemet för miljö och kvalitet

ISO 14001 är det internationella miljöledningssystemet, medan ISO 9001 är det internationella systemet för kvalitetskontroll. Nedan finner du kvalitets- och miljöackrediteringarna för alla Kährs anläggningar.

Ladda ned Kährs ISO 14001-certifikat
Ladda ned Kährs ISO 9001-certifikat

Ansvarsfullt skogbruk

FSC - Forest Stewardship Council är en internationell medlemsorganisation som verkar för ett ansvarsfullt bruk av världens skogar. Kährs är certifierat sedan 2005.

Här hittar du Kährs FSC-certifikat.

PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes - är världens största organisation för skogsbrukscertifiering. Kährs är certifierat sedan 2013.

Här hittar du Kährs PEFC-certifikat. Appendix, certifierade siter. PEFC public document.

Grunden för våra miljöprinciper är att:

• Bidra till att underlätta ett ansvarsfullt skogsbruk.
• Minska vår miljöpåverkan genom att kontinuerligt förbättra våra sätt att   hantera kemikalier, råmaterial och energi.
• Utveckla och tillverka trägolv utifrån ett livscykelperspektiv enligt villkoren för en hållbar utveckling.
• Förstå och följa lagar och andra miljömässiga krav, vilket gäller för hela leverantörskedjan.

0