Träets hårdhet

Hur hållbart golvet är bestäms av träets struktur och hårdhet. Träets hårdhet varierar beroende på träslag och mäts med Brinellmetoden.

Det angivna värdet beräknas som genomsnittsvärdet från ett stort antal mätningar av ett färdigt golv. Ju hårdare trä, desto högre värde. Relativt stora variationer kan förekomma på grund av träets struktur, så vi rekommenderar inte att träets hårdhet bedöms enbart utifrån Brinellvärdet.

Träslag

Brinellvärdet

Spridning

Björk

2.6

1.6 - 4.0

Europeisk lönn

3.0

2.3 - 4.5

Valnöt

3.4

2.0 - 5.1

Körsbär

3.6

1.7 - 6.2

Ek

3.7

2.2 - 5.9

Bok

3.8

2.0 - 5.9

Ask

4.0

2.8 - 6.2

Jarrah

4.7

2.9 - 9.0

Kährs Linnea*

5.5

5.0 - 6.0

* Linneas hårdhet bestäms av kärnmaterialet

0