Grålumppapp

1 mm tjockt mellanlägg med stegljudsdämpande egenskaper, speciellt lämpat vid värmeöverföring från golvvärmesystem. Ska läggas kant i kant och ska alltid läggas ovanför ångspärren. Grålumppapp kan även användas för att utjämna mindre svackor i undergolvet (max tre skikt vid golvvärme). Används tillsammans med ångspärr när så behövs.

Artiklar
  • Grålumppapp
Artikelnummer 710103
Beskrivning Grålumppapp
Enhet per förpackning 1 st
Mått 1x15 m
Yta per enhet 15 m²
0