Ask

Ask är ett starkt ädelträslag, faktiskt ännu hårdare än ek. Det är ljust på ett typiskt skandinaviskt sätt, med fina, bruna strimmor och få, diskreta kvistar. Det har också relativt lång ådring. Ask gulnar med tiden. Träslaget används ofta för att tillverka verktyg, trägolv och möbler.

Ask (lat. Fraxinus excelsior)

Familj: Oliv (lat. Oleaceae)
Storlek: Asken kan bli upp till 35 meter hög. Stammen kan växa till cirka 4 meters omkrets.
Ursprung till Kährs askgolv: Sverige
Hårdhet: Hårt och starkt med låg vikt. Brinellvärde: 4.0
Färgförändring: Medelstark. Ask gulnar med tiden och blir halmfärgat.

0