Golvläggare / Produkter

Valda golv: Golv

Riktlinjer: Allt >> Slitage

Kontrollera att det specifika golvet kan stå emot slitage i det område där det ska användas. Vissa områden har en mer intensiv golvtrafik än normalt. I sådana fall måste du vara uppmärksam på produktkvaliteten och ytbehandlingen.

Den förväntade golvtrafiken ska alltid avgöra vilken produkt som ska användas i ett område. Vi rekommenderar oljade ytor i områden med större slitage, och att det rekommenderade underhållsprogrammet alltid följs. Oljade ytor är enklare att underhålla i sådana områden och de bibehåller kvalitet och utseende om de underhålls regelbundet. I andra områden är valet av ytbehandling mer flexibelt och både oljade och lackade ytor kan användas.

Välj en tillämpning om du vill se mer information om de specifika kraven för det området.

Golvvärme

Alla Kährs golv, utom bok och hard marple, kan användas med golvvärme. Elektriska golvvärmesystem får inte ge mer än 80 W/m2, jämnt fördelat.

I ett normalisolerat hus med ett välfungerande golvvärmesystem under golvet är temperaturen på golvytan generellt 2 °C högre än rumstemperaturen. I ett golvvärmesystem med varmvatten är temperaturen på vätskan oftast 7–12 °C högre än golvets yttemperatur och den får därför aldrig överstiga 39 °C.

Oavsett system får golvets yttemperatur aldrig överstiga 27 °C. Detta gäller även i närheten av/ovanför rör till värmeelement, ovanför rördragningar och under mattor, möbler osv.

Följ alltid instruktionerna och rekommendationerna från värmesystemtillverkaren.

Läggningsmetoder

Ett golv från Kährs kan läggas flytande eller nedlimmas (även spikas om golvet har limfog).

Flytande läggning
Det här är det mest kostnadseffektiva sättet att lägga golvet på. Kraven på undergolvet är inte lika höga. Undergolvet måste dock vara torrt, rent, plant och solitt. Vi rekommenderar att en 0,2 mm PE-film med 200 mm överlappning placeras på undergolvet som fuktskydd. Ett mellanlager kan också läggas på en film för att dämpa ljud, t.ex. fotsteg. Mellanlagret ska läggas kant i kant. Kährs Tuplex kombinerar ljudreduktion med ångspärr och erbjuder därmed en effektiv lösning på undergolv. När ett trägolv från Kährs läggs på ett organiskt undergolv får golvbeläggningen – inklusive undergolvskonstruktionen – aldrig ha mer än ett lager fuktspärr.

Luftfuktigheten i rummet får inte överstiga 60 % RH och temperaturen på både brädorna och rummet ska vara minst 18 °C.

Nedlimning
Förberedelserna och kvaliteten på undergolvet, i kombination med rätt sorts lim, har avgörande betydelse för att ytan ska fungera väl. Kraven och rekommendationerna som ges här måste alltid följas, liksom instruktionerna från leverantören av lim och beredningsmaterial.

Följande steg måste alltid vidtas för att läggningen ska lyckas:

Acklimatisering
Trägolvet måste acklimatiseras innan läggningen. Om golvbrädorna inte har uppnått balans med omgivningens fuktinnehåll kan de expandera/dras samman i alltför hög grad.

Arbetsförhållanden
Den relativa luftfuktigheten i rummet måste vara mellan 30 % och 60 %. Alltför hög luftfuktighet gör att trägolvet absorberar fukt och utvidgas. Allt arbete som medför att betydande mängder vatten tillförs till omgivningarna omkring golvet, t.ex. målning och tapetsering, måste vara avslutat innan golvet läggs.

Se även Krav på undergolv för vilka förberedelser som krävs innan golvläggningen.

Välj en tillämpning om du vill se mer information om de specifika kraven för det området.

Krav på undergolv

Ett golv blir aldrig bättre än vad undergolvet medger. Här följer några saker att tänka på beträffande underlaget.

Temperatur på underlaget
Under läggningen och tills limmet har torkat helt måste temperaturen på underlaget vara 15 °C, eller 20 °C om golvet läggs i kombination med golvvärme.

Kvalitet på underlaget
Underlaget måste vara rent, torrt, homogent och jämnt. Det måste också vara fritt från olja, fett, damm och lösa partiklar samt ämnen som kan smulas sönder. Färg, cementseparationsskikt och andra föroreningar måste tas bort.

Undergolvets jämnhet: (2 m längd +/- 3 mm)

Förbereda underlaget
Underlag av betong och cement måste bearbetas mekaniskt så att erforderlig kvalitet på underlaget uppnås, och sedan dammsugas noggrant. På högabsorberande cementunderlag ska primer eller dammbindemedel användas.

Underlagets fuktinnehåll
Tillåtet fuktinnehåll för underlaget utan golvvärme är 2,5 procent CM för cementunderlag (ungefär 4 viktanalysprocent). Tillåtet fuktinnehåll för underlaget med golvvärme är 1,8 procent CM för cementunderlag (ungefär 3 viktanalysprocent).

Underlag av betong/cement
Måste slipas och rengöras noggrant med industridammsugare.

Underlag av anhydrit/flytande anhydritunderlag
Måste slipas och rengöras noggrant med industridammsugare strax innan bindningen påbörjas.

Trä-/gipsskivor (t.ex. spånskiva, plywood)
Limma/skruva fast golvbrädorna på underlaget. De måste fixeras på underlaget.

Välj en tillämpning om du vill se mer information om de specifika kraven för det området.

Underhåll

Kährs golv lackas eller oljas på fabriken. För produkter med oljad yta rekommenderar vi att ett nytt lager olja appliceras direkt efter läggningen för att förbättra golvets hållbarhet. Detta utförs normalt efter att ytan har rengjorts, innan projektet lämnas över. Detta är förebyggande underhåll som ska utföras innan möbler placeras på golvet. För produkter med lackad yta behöver ett extra lager normalt bara läggas på i områden som används extremt mycket eller där väldigt många människor rör sig.

Välj en tillämpning om du vill se mer information om de specifika kraven för det området.

Riktlinjer: Bostäder >> Slitage

Kontrollera att det specifika golvet kan stå emot slitage i det angivna området. Köket och bostadens huvudingång är normalt kritiska områden som används mer intensivt än andra områden. För sådana områden rekommenderar vi ett golv som är minst 15 mm tjockt.

Allmänna rekommendationer:

  Kährs Supreme Kährs Supreme Kährs Original/
Kährs Avanti
Kährs Original/
Kährs Avanti
Kährs Linnea Kährs Linnea Kährs Activity Floor
15 mm 15 mm 15 / 13 mm 15 / 13 mm 7 mm 7 mm 30 mm
Oljade Högglans lack Oljade Lackade Oljade Lackade Lackade
BOSTÄDER
Kök              
Hall              
Vardagsrum              
Sovrum              

 

    Rekommenderas
    Vid likadant slitage som vid hemmaanvändning går det att lägga under förutsättning att ett väldefinierat underhållsprogram följs.
    OBS! Vi rekommenderar ej att golvet läggs i områden med tungt slitage.
    Ej tillämpligt
Golvvärme

Alla Kährs golv, utom bok och hard maple, kan användas med golvvärme. Elektriska golvvärmesystem får inte ge mer än 80 W/m2, jämnt fördelat.

I ett normalisolerat hus med ett välfungerande golvvärmesystem under golvet är temperaturen på golvytan generellt 2 °C högre än rumstemperaturen. I ett golvvärmesystem med varmvatten är temperaturen på vätskan oftast 7–12 °C högre än golvets yttemperatur och den får därför aldrig överstiga 39 °C.

Oavsett system får golvets yttemperatur aldrig överstiga 27 °C. Detta gäller även i närheten av/ovanför rör till värmeelement, ovanför rördragningar och under mattor, möbler osv.

Följ alltid instruktionerna och rekommendationerna från värmesystemtillverkaren.

Läggningsmetoder

Ett golv från Kährs kan läggas flytande eller nedlimmas (även spikas om golvet har limfog).

Flytande läggning
Det här är det mest kostnadseffektiva sättet att lägga golvet på. Kraven på undergolvet är inte lika höga. Undergolvet måste dock vara torrt, rent, plant och solitt. Vi rekommenderar att en 0,2 mm PE-film med 200 mm överlappning placeras på undergolvet som fuktskydd. Ett mellanlager kan också läggas på en film för att dämpa ljud, t.ex. fotsteg. Mellanlagret ska läggas kant i kant. Kährs Tuplex kombinerar ljudreduktion med ångspärr och erbjuder därmed en effektiv lösning på undergolv. När ett trägolv från Kährs läggs på ett organiskt undergolv får golvbeläggningen – inklusive undergolvskonstruktionen – aldrig ha mer än ett lager fuktspärr.

Luftfuktigheten i rummet får inte överstiga 60 % RH och temperaturen på både brädorna och rummet ska vara minst 18 °C.

Nedlimning
Förberedelserna och kvaliteten på undergolvet, i kombination med rätt sorts lim, har avgörande betydelse för att ytan ska fungera väl. Kraven och rekommendationerna som ges här måste alltid följas, liksom instruktionerna från leverantören av lim och beredningsmaterial.

Följande steg måste alltid vidtas för att läggningen ska lyckas:

Acklimatisering
Trägolvet måste acklimatiseras innan läggningen. Om golvbrädorna inte har uppnått balans med omgivningens fuktinnehåll kan de expandera/dras samman i allt för hög grad.

Arbetsförhållanden
Den relativa luftfuktigheten i rummet måste vara mellan 30 % och 60 %. Alltför hög luftfuktighet gör att trägolvet absorberar fukt och utvidgas. Allt arbete som medför att betydande mängder vatten tillförs till omgivningarna omkring golvet, t.ex. målning och tapetsering, måste vara avslutat innan golvet läggs.

Krav på undergolv

Ett golv blir aldrig bättre än vad undergolvet medger. Här följer några saker att tänka på beträffande underlaget.

Temperatur på underlaget
Under läggningen och tills limmet har torkat helt måste temperaturen på underlaget vara 15 °C, eller 20 °C om golvet läggs i kombination med golvvärme.

Kvalitet på underlaget
Underlaget måste vara rent, torrt, homogent och jämnt. Det måste också vara fritt från olja, fett, damm och lösa partiklar samt ämnen som kan smulas sönder. Färg, cementseparationsskikt och andra föroreningar måste tas bort.

Undergolvets jämnhet: (2 m längd +/- 3 mm)

Förbereda underlaget
Underlag av betong och cement måste bearbetas mekaniskt så att erforderlig kvalitet på underlaget uppnås, och sedan dammsugas noggrant. På högabsorberande cementunderlag ska primer eller dammbindemedel användas.

Underlagets fuktinnehåll
Tillåtet fuktinnehåll för underlaget utan golvvärme är 2,5 procent CM för cementunderlag (ungefär 4 viktanalysprocent). Tillåtet fuktinnehåll för underlaget med golvvärme är 1,8 procent CM för cementunderlag (ungefär 3 viktanalysprocent).

Underlag av betong/cement
Måste slipas och rengöras noggrant med industridammsugare.

Underlag av anhydrit/flytande anhydritunderlag
Måste slipas och rengöras noggrant med industridammsugare strax innan bindningen påbörjas.

Trä-/gipsskivor (t.ex. spånskiva, plywood)
Limma eller skruva fast golvbrädorna på underlaget. De måste fixeras på underlaget.

Underhåll

Kährs golv lackas eller oljas på fabriken. För användning i bostäder behöver de normalt inte behandlas ytterligare vid läggningen. Det är viktigt att veta hur golvet ska underhållas så att det behåller sin kvalitet och sitt utseende.

Riktlinjer: Kontor >> Slitage

Kontrollera att det specifika golvet kan stå emot slitage i det område där det ska användas.

I tabellen för användningsområden nedan kan du se vilken produktkvalitet/ytbehandling vi generellt rekommenderar för olika områden. Vissa områden har mer golvtrafik än normalt, t.ex. rum med en kopieringsmaskin. I sådana fall måste du vara uppmärksam på produktkvaliteten och ytbehandlingen.

Den förväntade golvtrafiken ska alltid avgöra vilken produkt som ska användas i ett område. Vi rekommenderar oljade ytor i områden med större slitage, och att det rekommenderade underhållsprogrammet alltid följs. Oljade ytor är enklare att underhålla i sådana områden och de bibehåller kvalitet och utseende om de underhålls regelbundet. I andra områden är valet av ytbehandling mer flexibelt och både oljade och lackade ytor kan användas.

Allmänna rekommendationer:

  Kährs Supreme Kährs Supreme Kährs Original/
Kährs Avanti
Kährs Original/
Kährs Avanti
Kährs Linnea Kährs Linnea Kährs Activity Floor
15 mm 15 mm 15 / 13 mm 15 / 13 mm 7 mm 7 mm 30 mm
Oljade Högglans lack Oljade Lackade Oljade Lackade Lackade
KONTOR
Reception              
Korridor              
Kontorsrum              
Konferensrum              

 

    Rekommenderas
    Vid likadant slitage som vid hemmaanvändning går det att lägga under förutsättning att ett väldefinierat underhållsprogram följs.
    OBS! Vi rekommenderar ej att golvet läggs i områden med tungt slitage.
    Ej tillämpligt
Golvvärme

Alla Kährs golv, utom bok och hard maple, kan användas med golvvärme. Elektriska golvvärmesystem får inte ge mer än 80 W/m2, jämnt fördelat.

I ett normalisolerat hus med ett välfungerande golvvärmesystem under golvet är temperaturen på golvytan generellt 2 °C högre än rumstemperaturen. I ett golvvärmesystem med varmvatten är temperaturen på vätskan oftast 7–12 °C högre än golvets yttemperatur och den får därför aldrig överstiga 39 °C.

Oavsett system får golvets yttemperatur aldrig överstiga 27 °C. Detta gäller även i närheten av/ovanför rör till värmeelement, ovanför rördragningar och under mattor, möbler osv.

Följ alltid instruktionerna och rekommendationerna från värmesystemtillverkaren.

Läggningsmetoder

Ett golv från Kährs kan läggas flytande eller nedlimmas (även spikas om golvet har limfog).

Flytande läggning
Det här är det mest kostnadseffektiva sättet att lägga golvet på. Kraven på undergolvet är inte lika höga. Undergolvet måste dock vara torrt, rent, plant och solitt. Vi rekommenderar att en 0,2 mm PE-film med 200 mm överlappning placeras på undergolvet som fuktskydd. Ett mellanlager kan också läggas på en film för att dämpa ljud, t.ex. fotsteg. Mellanlagret ska läggas kant i kant. Kährs Tuplex kombinerar ljudreduktion med ångspärr och erbjuder därmed en effektiv lösning på undergolv. När ett trägolv från Kährs läggs på ett organiskt undergolv får golvbeläggningen – inklusive undergolvskonstruktionen – aldrig ha mer än ett lager fuktspärr.

Luftfuktigheten i rummet får inte överstiga 60 % RH och temperaturen på både brädorna och rummet ska vara minst 18 °C.

Nedlimning
Förberedelserna och kvaliteten på undergolvet, i kombination med rätt sorts lim, har avgörande betydelse för att ytan ska fungera väl. Kraven och rekommendationerna som ges här måste alltid följas, liksom instruktionerna från leverantören av lim och beredningsmaterial.

Följande steg måste alltid vidtas för att läggningen ska lyckas:

Acklimatisering
Trägolvet måste acklimatiseras innan läggningen. Om golvbrädorna inte har uppnått balans med omgivningens fuktinnehåll kan de expandera/dras samman i alltför hög grad.

Arbetsförhållanden
Den relativa luftfuktigheten i rummet måste vara mellan 30 % och 60 %. Alltför hög luftfuktighet gör att trägolvet absorberar fukt och utvidgas. Allt arbete som medför att betydande mängder vatten tillförs till omgivningarna omkring golvet, t.ex. målning och tapetsering, måste vara avslutat innan golvet läggs.

Krav på undergolv

Temperatur på underlaget
Under läggningen och tills limmet har torkat helt måste temperaturen på underlaget vara 15 °C, eller 20 °C om golvet läggs i kombination med golvvärme.

Kvalitet på underlaget
Underlaget måste vara rent, torrt, homogent och jämnt. Det måste också vara fritt från olja, fett, damm och lösa partiklar samt ämnen som kan smulas sönder. Färg, cementseparationsskikt och andra föroreningar måste tas bort.

Undergolvets jämnhet: (2 m längd +/- 3 mm)

Förbereda underlaget
Underlag av betong och cement måste bearbetas mekaniskt så att erforderlig kvalitet på underlaget uppnås, och sedan dammsugas noggrant. På högabsorberande cementunderlag ska primer eller dammbindemedel användas.

Underlagets fuktinnehåll
Tillåtet fuktinnehåll för underlaget utan golvvärme är 2,5 procent CM för cementunderlag (ungefär 4 viktanalysprocent). Tillåtet fuktinnehåll för underlaget med golvvärme är 1,8 procent CM för cementunderlag (ungefär 3 viktanalysprocent).

Underlag av betong/cement
Måste slipas och rengöras noggrant med industridammsugare.

Underlag av anhydrit/flytande anhydritunderlag
Måste slipas och rengöras noggrant med industridammsugare strax innan bindningen påbörjas.

Trä-/gipsskivor (t.ex. spånskiva, plywood)
Limma/skruva fast golvbrädorna på underlaget. De måste fixeras på underlaget.

Underhåll

Kährs golv lackas eller oljas på fabriken. För produkter med oljad yta rekommenderar vi att ett nytt lager olja appliceras direkt efter läggningen för att förbättra golvets hållbarhet. Detta utförs normalt efter att ytan har rengjorts, innan projektet lämnas över. Detta är förebyggande underhåll som ska utföras innan möbler placeras på golvet. För produkter med lackad yta behöver ett extra lager normalt bara läggas på i områden som används extremt mycket eller där väldigt många människor rör sig, t.ex. barområden.

Riktlinjer: Hotell & Restaurang >> Slitage

Kontrollera att det specifika golvet kan stå emot slitage i det område där det ska användas.

I tabellen för användningsområden nedan kan du se vilken produktkvalitet/ytbehandling vi generellt rekommenderar för olika områden. Vissa områden kan ha mer golvtrafik än normalt, t.ex. en liten bar där folk kommer in direkt från gatan med blöta och smutsiga skor. I sådana fall måste du vara uppmärksam på produktkvaliteten och ytbehandlingen.

Den förväntade golvtrafiken ska alltid avgöra vilken produkt som ska användas i ett område. Vi rekommenderar oljade ytor i områden med större slitage, och att det rekommenderade underhållsprogrammet alltid följs. Oljade ytor är enklare att underhålla i sådana områden och de bibehåller kvalitet och utseende om de underhålls regelbundet. I andra områden är valet av ytbehandling mer flexibelt och både oljade och lackade ytor kan användas.

Allmänna rekommendationer:

  Kährs Supreme Kährs Supreme Kährs Original/
Kährs Avanti
Kährs Original/
Kährs Avanti
Kährs Linnea Kährs Linnea Kährs Activity Floor
15 mm 15 mm 15 / 13 mm 15 / 13 mm 7 mm 7 mm 30 mm
Oljade Högglans lack Oljade Lackade Oljade Lackade Lackade
HOTELL & RESTAURANG
Reception              
Korridor              
Restaurang              
Bar              
Hotellrum              

 

    Rekommenderas
    Vid likadant slitage som vid hemmaanvändning går det att lägga under förutsättning att ett väldefinierat underhållsprogram följs.
    OBS! Vi rekommenderar ej att golvet läggs i områden med tungt slitage.
    Ej tillämpligt
Golvvärme

Alla Kährs golv, utom bok och hard maple, kan användas med golvvärme. Elektriska golvvärmesystem får inte ge mer än 80 W/m2, jämnt fördelat.

I ett normalisolerat hus med ett välfungerande golvvärmesystem under golvet är temperaturen på golvytan generellt 2 °C högre än rumstemperaturen. I ett golvvärmesystem med varmvatten är temperaturen på vätskan oftast 7–12 °C högre än golvets yttemperatur och den får därför aldrig överstiga 39 °C.

Oavsett system får golvets yttemperatur aldrig överstiga 27 °C. Detta gäller även i närheten av/ovanför rör till värmeelement, ovanför rördragningar och under mattor, möbler osv.

Följ alltid instruktionerna och rekommendationerna från värmesystemtillverkaren.

Läggningsmetoder

Ett golv från Kährs kan läggas flytande eller nedlimmas (även spikas om golvet har limfog).

Flytande läggning
Det här är det mest kostnadseffektiva sättet att lägga golvet på. Kraven på undergolvet är inte lika höga. Undergolvet måste dock vara torrt, rent, plant och solitt. Vi rekommenderar att en 0,2 mm PE-film med 200 mm överlappning placeras på undergolvet som fuktskydd. Ett mellanlager kan också läggas på en film för att dämpa ljud, t.ex. fotsteg. Mellanlagret ska läggas kant i kant. Kährs Tuplex kombinerar ljudreduktion med ångspärr och erbjuder därmed en effektiv lösning på undergolv. När ett trägolv från Kährs läggs på ett organiskt undergolv får golvbeläggningen – inklusive undergolvskonstruktionen – aldrig ha mer än ett lager fuktspärr.

Luftfuktigheten i rummet får inte överstiga 60 % RH och temperaturen på både brädorna och rummet ska vara minst 18 °C.

Nedlimning
Förberedelserna och kvaliteten på undergolvet, i kombination med rätt sorts lim, har avgörande betydelse för att ytan ska fungera väl. Kraven och rekommendationerna som ges här måste alltid följas, liksom instruktionerna från leverantören av lim och beredningsmaterial.

Följande steg måste alltid vidtas för att läggningen ska lyckas:

Acklimatisering
Trägolvet måste acklimatiseras innan läggningen. Om golvbrädorna inte har uppnått balans med omgivningens fuktinnehåll kan de expandera/dras samman i alltför hög grad.

Arbetsförhållanden
Den relativa luftfuktigheten i rummet måste vara mellan 30 % och 60 %. Alltför hög luftfuktighet gör att trägolvet absorberar fukt och utvidgas. Allt arbete som medför att betydande mängder vatten tillförs till omgivningarna omkring golvet, t.ex. målning och tapetsering, måste vara avslutat innan golvet läggs.

Krav på undergolv

Temperatur på underlaget
Under läggningen och tills limmet har torkat helt måste temperaturen på underlaget vara 15 °C, eller 20 °C om golvet läggs i kombination med golvvärme.

Kvalitet på underlaget
Underlaget måste vara rent, torrt, homogent och jämnt. Det måste också vara fritt från olja, fett, damm och lösa partiklar samt ämnen som kan smulas sönder. Färg, cementseparationsskikt och andra föroreningar måste tas bort.

Undergolvets jämnhet: (2 m längd +/- 3 mm)

Förbereda underlaget
Underlag av betong och cement måste bearbetas mekaniskt så att erforderlig kvalitet på underlaget uppnås, och sedan dammsugas noggrant. På högabsorberande cementunderlag ska primer eller dammbindemedel användas.

Underlagets fuktinnehåll
Tillåtet fuktinnehåll för underlaget utan golvvärme är 2,5 procent CM för cementunderlag (ungefär 4 viktanalysprocent). Tillåtet fuktinnehåll för underlaget med golvvärme är 1,8 procent CM för cementunderlag (ungefär 3 viktanalysprocent).

Underlag av betong/cement
Måste slipas och rengöras noggrant med industridammsugare.

Underlag av anhydrit/flytande anhydritunderlag
Måste slipas och rengöras noggrant med industridammsugare strax innan bindningen påbörjas.

Trä-/gipsskivor (t.ex. spånskiva, plywood)
Limma/skruva fast golvbrädorna på underlaget. De måste fixeras på underlaget.

Underhåll

Kährs golv lackas eller oljas på fabriken. För produkter med oljad yta rekommenderar vi att ett nytt lager olja appliceras direkt efter läggningen för att förbättra golvets hållbarhet. Detta utförs normalt efter att ytan har rengjorts, innan projektet lämnas över. Detta är förebyggande underhåll som ska utföras innan möbler placeras på golvet. För produkter med lackad yta behöver ett extra lager normalt bara läggas på i områden som används extremt mycket eller där väldigt många människor rör sig, t.ex. barområden eller på Kährs Activity Floor och skyddsbeläggningen för linjemarkeringar och liknande.

Riktlinjer: Butik >> Slitage

Kontrollera att det specifika golvet kan stå emot slitage i det område där det ska användas.

I tabellen för användningsområden nedan kan du se vilken produktkvalitet/ytbehandling vi generellt rekommenderar för olika områden. Vissa områden kan ibland ha mer golvtrafik än normalt, t.ex. områden som används för att visa tillfälliga produkter. I sådana fall måste du vara uppmärksam på produktkvaliteten och ytbehandlingen.

Den förväntade golvtrafiken ska alltid avgöra vilken produkt som ska användas i ett område. Vi rekommenderar oljade ytor i områden med större slitage, och att det rekommenderade underhållsprogrammet alltid följs. Oljade ytor är enklare att underhålla i sådana områden och de bibehåller kvalitet och utseende om de underhålls regelbundet. I andra områden är valet av ytbehandling mer flexibelt och både oljade och lackade ytor kan användas.

Allmänna rekommendationer:

  Kährs Supreme Kährs Supreme Kährs Original/
Kährs Avanti
Kährs Original/
Kährs Avanti
Kährs Linnea Kährs Linnea Kährs Activity Floor
15 mm 15 mm 15 / 13 mm 15 / 13 mm 7 mm 7 mm 30 mm
Oljade Högglans lack Oljade Lackade Oljade Lackade Lackade
BUTIK
Ingång              
Kassaområde              
Visningsområde              
Kontor              

 

    Rekommenderas
    Vid likadant slitage som vid hemmaanvändning går det att lägga under förutsättning att ett väldefinierat underhållsprogram följs.
    OBS! Vi rekommenderar ej att golvet läggs i områden med tungt slitage.
    Ej tillämpligt
Golvvärme

Alla Kährs golv, utom bok och hard maple, kan användas med golvvärme. Elektriska golvvärmesystem får inte ge mer än 80 W/m2, jämnt fördelat.

I ett normalisolerat hus med ett välfungerande golvvärmesystem under golvet är temperaturen på golvytan generellt 2 °C högre än rumstemperaturen. I ett golvvärmesystem med varmvatten är temperaturen på vätskan oftast 7–12 °C högre än golvets yttemperatur och den får därför aldrig överstiga 39 °C.

Oavsett system får golvets yttemperatur aldrig överstiga 27 °C. Detta gäller även i närheten av/ovanför rör till värmeelement, ovanför rördragningar och under mattor, möbler osv.

Följ alltid instruktionerna och rekommendationerna från värmesystemtillverkaren.

Läggningsmetoder

Ett golv från Kährs kan läggas flytande eller nedlimmas (även spikas om golvet har limfog).

Flytande läggning
Det här är det mest kostnadseffektiva sättet att lägga golvet på. Kraven på undergolvet är inte lika höga. Undergolvet måste dock vara torrt, rent, plant och solitt. Vi rekommenderar att en 0,2 mm PE-film med 200 mm överlappning placeras på undergolvet som fuktskydd. Ett mellanlager kan också läggas på en film för att dämpa ljud, t.ex. fotsteg. Mellanlagret ska läggas kant i kant. Kährs Tuplex kombinerar ljudreduktion med ångspärr och erbjuder därmed en effektiv lösning på undergolv. När ett trägolv från Kährs läggs på ett organiskt undergolv får golvbeläggningen – inklusive undergolvskonstruktionen – aldrig ha mer än ett lager fuktspärr.

Luftfuktigheten i rummet får inte överstiga 60 % RH och temperaturen på både brädorna och rummet ska vara minst 18 °C.

Nedlimning
Förberedelserna och kvaliteten på undergolvet, i kombination med rätt sorts lim, har avgörande betydelse för att ytan ska fungera väl. Kraven och rekommendationerna som ges här måste alltid följas, liksom instruktionerna från leverantören av lim och beredningsmaterial.

Följande steg måste alltid vidtas för att läggningen ska lyckas:

Acklimatisering
Trägolvet måste acklimatiseras innan läggningen. Om golvbrädorna inte har uppnått balans med omgivningens fuktinnehåll kan de expandera/dras samman i alltför hög grad.

Arbetsförhållanden
Den relativa luftfuktigheten i rummet måste vara mellan 30 % och 60 %. Alltför hög luftfuktighet gör att trägolvet absorberar fukt och utvidgas. Allt arbete som medför att betydande mängder vatten tillförs till omgivningarna omkring golvet, t.ex. målning och tapetsering, måste vara avslutat innan golvet läggs.

Krav på undergolv

Temperatur på underlaget
Under läggningen och tills limmet har torkat helt måste temperaturen på underlaget vara 15 °C, eller 20 °C om golvet läggs i kombination med golvvärme.

Kvalitet på underlaget
Underlaget måste vara rent, torrt, homogent och jämnt. Det måste också vara fritt från olja, fett, damm och lösa partiklar samt ämnen som kan smulas sönder. Färg, cementseparationsskikt och andra föroreningar måste tas bort.

Undergolvets jämnhet: (2 m längd +/- 3 mm)

Förbereda underlaget
Underlag av betong och cement måste bearbetas mekaniskt så att erforderlig kvalitet på underlaget uppnås, och sedan dammsugas noggrant. På högabsorberande cementunderlag ska primer eller dammbindemedel användas.

Underlagets fuktinnehåll
Tillåtet fuktinnehåll för underlaget utan golvvärme är 2,5 procent CM för cementunderlag (ungefär 4 viktanalysprocent). Tillåtet fuktinnehåll för underlaget med golvvärme är 1,8 procent CM för cementunderlag (ungefär 3 viktanalysprocent).

Underlag av betong/cement
Måste slipas och rengöras noggrant med industridammsugare.

Underlag av anhydrit/flytande anhydritunderlag
Måste slipas och rengöras noggrant med industridammsugare strax innan bindningen påbörjas.

Trä-/gipsskivor (t.ex. spånskiva, plywood)
Limma/skruva fast golvbrädorna på underlaget. De måste fixeras på underlaget.

Underhåll

Kährs golv lackas eller oljas på fabriken. För produkter med oljad yta rekommenderar vi att ett nytt lager olja appliceras direkt efter läggningen för att förbättra golvets hållbarhet. Detta utförs normalt efter att ytan har rengjorts, innan projektet lämnas över. Detta är förebyggande underhåll som ska utföras innan möbler placeras på golvet. För produkter med lackad yta behöver ett extra lager normalt bara läggas på i områden som används extremt mycket eller där väldigt många människor rör sig, t.ex. barområden.

Riktlinjer: Sportanläggning >> Slitage

Golvet har tagits fram och är godkänt i enlighet med den globala standarden för sportgolv, DIN 18032:2. Det kan användas i större inomhusarenor, gym, aerobicsstudior osv.

Kährs Activity Floor är 30 mm tjockt och har ett extra skikt jämfört med Kährs Original och Kährs Linnea. Det fjärde skiktet är ett absorptionsskikt bestående av flera lager polyetylen och polyeter som ger golvet rätt energiabsorberande egenskaper.

Ytskiktet är konstruerat för att ge optimal friktion och uppfylla kraven som ställs på ett Activitygolv.

Allmänna rekommendationer:

  Kährs Supreme Kährs Supreme Kährs Original/
Kährs Avanti 
Kährs Original/
Kährs Avanti
Kährs Linnea Kährs Linnea Kährs Activity Floor
15 mm 15 mm 15 / 13 mm 15 / 13 mm 7 mm 7 mm 30 mm
Oljade Högglans lack Oljade Lackade Oljade Lackade Lackade
SPORTANLÄGGNING
Basket              
Fäktningshall              
Aerobicstudio              
Gym              
Squashhall              

 

    Rekommenderas
    Vid likadant slitage som vid hemmaanvändning går det att lägga under förutsättning att ett väldefinierat underhållsprogram följs.
    OBS! Vi rekommenderar ej att golvet läggs i områden med tungt slitage.
    Ej tillämpligt
Golvvärme

Alla Kährs golv, utom bok och hard maple, kan användas med golvvärme. Elektriska golvvärmesystem får inte ge mer än 80 W/m2, jämnt fördelat.

I ett normalisolerat hus med ett välfungerande golvvärmesystem under golvet är temperaturen på golvytan generellt 2 °C högre än rumstemperaturen. I ett golvvärmesystem med varmvatten är temperaturen på vätskan oftast 7–12 °C högre än golvets yttemperatur och den får därför aldrig överstiga 39 °C.

Oavsett system får golvets yttemperatur aldrig överstiga 27 °C. Detta gäller även i närheten av/ovanför rör till värmeelement, ovanför rördragningar och under mattor, möbler osv.

Följ alltid instruktionerna och rekommendationerna från värmesystemtillverkaren.

Läggningsmetoder

Kährs Activity Floors kan enbart läggas flytande.

Flytande läggning
Det här är det mest kostnadseffektiva sättet att lägga golvet på. Kraven på undergolvet är inte lika höga. Undergolvet måste dock vara torrt, rent, plant och solitt. Vi rekommenderar att en 0,2 mm PE-film med 200 mm överlappning placeras på undergolvet som fuktskydd. Ett mellanlager kan också läggas på en film för att dämpa ljud, t.ex. fotsteg. Mellanlagret ska läggas kant i kant. Kährs Tuplex kombinerar ljudreduktion med ångspärr och erbjuder därmed en effektiv lösning på undergolv. När ett trägolv från Kährs läggs på ett organiskt undergolv får golvbeläggningen – inklusive undergolvskonstruktionen – aldrig ha mer än ett lager fuktspärr.

Luftfuktigheten i rummet får inte överstiga 60 % RH och temperaturen på både brädorna och rummet ska vara minst 18 °C.

Läggning på reglar, ventilerade undergolv och liknande kräver en specifik stabilitet, som den för ett undergolv av betong. Om man inte tar hänsyn till detta finns en hög risk för att Activity-golvet flexar, vilket försämrar funktionen.

Acklimatisering
Trägolvet måste acklimatiseras innan läggningen. Om golvbrädorna inte har uppnått balans med omgivningens fuktinnehåll kan de expandera/dras samman i alltför hög grad.

Arbetsförhållanden
Den relativa luftfuktigheten i rummet måste vara mellan 30 % och 60 %. Alltför hög luftfuktighet gör att trägolvet absorberar fukt och utvidgas. Allt arbete som medför att betydande mängder vatten tillförs till omgivningarna omkring golvet, t.ex. målning och tapetsering, måste vara avslutat innan golvet läggs.

Krav på undergolv

Kvalitet på underlaget
Underlaget måste vara rent, torrt, homogent och jämnt. Det måste också vara fritt från olja, fett, damm och lösa partiklar samt ämnen som kan smulas sönder. Färg, cementseparationsskikt och andra föroreningar måste tas bort.

Undergolvets jämnhet: (2 m längd +/- 3 mm)

Förbereda underlaget
Underlag av betong och cement måste bearbetas mekaniskt så att erforderlig kvalitet på underlaget uppnås, och sedan dammsugas noggrant. På högabsorberande cementunderlag ska primer eller dammbindemedel användas.

Underhåll

Kährs golv lackas på fabriken. För Kährs Activitygolv med lackad yta behöver ett extra lager normalt bara läggas på i områden som används extremt mycket eller där väldigt många människor rör sig, och på skyddsbeläggningen för linjemarkeringar och liknande.

Kährs Supreme Tjocklek: 15 mm. Slipbart: 3-4 gånger
Ek Vista
Ek Kinda
Ek Ydre
Ek Möre
Ek Handbörd
Ek Finnveden
Ek Aspeland
Ek Sevede
Ek Vedbo
Ek Tveta
Real Collection
Shine Collection
Bok Opaque
Ek Pearl
Ek Fumoir
Ask Black Silver
Ask Black Copper
Da Capo Collection
Ek Indossati
Ek Maggiore
Ek Unico
Ek Sparuto
Kährs Original Tjocklek: 15 mm. Slipbart: 3-4 gånger
Capital Collection
Ek Paris
Ek Berlin
Craftsman Collection
Founders Collection
Ek Gustaf
Ek Olof
Ek Sture
Ek Johan
Ek Fredrik
Ek Ulf
Nordic Naturals Collection
Björk Lapland
Björk Aaland
Ask Gothenburg
Ask Gotland
Ask Kalmar
Bok Viborg
European Naturals Collection
Ek Essex
Ek Vienna
Ek Siena
Ek Jersey
Ek Verona
Ek Cornwall
Ek Hampshire
Ek Heidelberg
American Naturals Collection
Valnöt Montreal
Valnöt Philadelphia
Valnöt Vermont
Valnöt Atlanta
World Collection
Jarrah Sydney
Marina Collection
Ek Biarritz
Ek/Ask Stavanger
Ek/Dark strip Marbella
Sand Collection
Ek Sorrento
Ask Skagen
Ask Sandvig
Ask Falsterbo
Ask Aalborg
Ek Brighton
Ek Portofino
Ask Mariehamn
Ek Cancun
Classic Nouveau Collection
Ek Nouveau Snow
Ek Nouveau White
Ek Nouveau Haze
Ek Nouveau Bronze
Ek Nouveau Greige
Ek Nouveau Tar
Ek Nouveau Dun
Ek Nouveau Charcoal
Ek Nouveau Black
Heritage Collection
Harmony Collection
Ek Cirrus
Ek Dew
Ask Alabaster
Ek Frost
Ek Limestone
Ek Smoke
Ek Kernel
Ek Granite
Ek Ember
Ek Stone
Ek Bean
Ek Soil
Ek Moss
Ek Lava
European Renaissance Collection
Ek Palazzo Bianco
Ek Palazzo Rovere
Ek Palazzo Fumo
Kährs Contract Tjocklek: 15 mm. Slipbart: 3-4 gånger
Ek Condo
Kährs Avanti Tjocklek: 13 mm. Slipbart: 2-3 gånger
Tres Collection
Ask Vaila
Ek Abetone
Ask Ceriale
Ek Erve
Ek Supai
Kährs Linnea Tjocklek: 7 mm. Ej slipbart.
Habitat Collection
Ek Dome
Ek Tower
Valnöt Statue
Ek Gate
Ek Castle
Dwell Collection
Lodge Collection
Ask Blizzard
Ek Tide
Ek Breeze
Valnöt Bloom
Kährs Activity Floor Tjocklek: 30 mm. Slipbart: 3-4 gånger
Ek Activity Floor
0