Golvläggare / Produkter / Träslag

Trä: ett idealiskt golvmaterial

Trä är ett otroligt användbart och mångsidigt material. Det har exempelvis mycket bra värmeegenskaper. Massivt trä har till och med använts som isolering i äldre byggnader.

Trä utvidgas och dras samman i alla tre dimensioner. Träets anisotropiska och hygroskopiska egenskaper är av största vikt när det gäller golvtillverkning. Det är därför som Kährs patenterade lamellparkettkonstruktion är så framgångsrik. Träets anisotropiska natur motverkar enkelt men genialiskt dess hygroskopiska natur.

- Trä är anisotropiskt: det har olika egenskaper i olika riktningar, exempelvis när det absorberar eller    förlorar fukt.
- Trä är även heterogent, vilket innebär att olika delar av det har olika egenskaper. Vårved är inte    samma sak som sommarved, och trä från grenar är inte samma sak som trä från stammen.
- Trä är hygroskopiskt: det anpassar sin fukthalt till omgivningsluftens relativa luftfuktighet.
- Trä även även reologiskt, vilket innebär att det kan ändra form under en ihållande belastning, och    det kan även ändra färg med tiden.

0