2013-05-30 14:00

Kährs miljöredovisning EMAS 2012

På Kährs jobbar vi mot långsiktig hållbarhet och det har varit en av företagets grundpelare under många år. Detta leder bl a till minskad miljöpåverkan.

EMAS är EU:s frivilliga miljöförordning. Dess syfte är att främja miljöstyrning, miljöförbättringar och miljörevisioner inom industrin och Kährs ger varje år, som ensam trägolvsproducent, ut miljöredovisningen EMAS. I 2012 års redovisning berättar vi om vad vi arbetat med under året och också om våra planer inför framtiden. Ett viktigt miljömål är att minska mängden restprodukter inom vår produktion.

Ladda ned Kährs Miljöredovisning EMAS 2012.

0