Konsument / Produkter / Traditionell fog

Traditionell fog

Installera golv med traditionella fogar

Nya Kährsgolv har Woodloc®

Observera att vi idag endast levererar golv med Woodloc®-fog. Dessa anvisningar gäller därför endast för tidigare producerade golv.

Golvpaketen innehåller fullständiga anvisningar för hur golvet ska läggas. Läs dessa noggrant innan du börjar arbeta.

  1. Kontrollera att undergolvet är tillräckligt plant med hjälp av en lång bräda. Om ångspärr krävs ska sådan läggas.
  2. Börja läggningen i ett vänsterhörn och använd kilar mellan brädorna och väggarna. Tänk på att fliken alltid måste vara riktad utåt i rummet! Kontrollera att brädan är rak med hjälp av ett snöre.
  3. Använd resten av ändbrädan för den första raden som den första brädan i nästa rad. Lämna minst 50 cm mellan ändfogarna. Limma sedan spårets ovansida längs lång- och kortsidorna.
  4. Därefter knackar du omedelbart ihop brädorna med en hammare och en slagkloss. När du kommer till ändbrädan drar du samman ändfogarna med en kofot och en kil på plats.
  5. Sätt slutligen dit alla lister.
0