Konsument / För skogsägare

För skogsägare

Kährs köper gärna din ek

Kährs erbjuder skogsägare fortsatt höga priser på nyaverkad ek. Vi letar alltid efter bra leverantörer som kan förse oss med träråvara.

Ny prislista på Ektimmer till Kährs (pdf) från 2014-10-20.

Här hittar du blanketten för din virkesanmälan.

Vältlapp

Vid anmälan av timmer måste lägeskoordinaterna SWEREF 99 TM anges.

Kontakta vår inköpsorganisation för mer information:

John Ahlgren Kyllikki Liljegren

John Ahlgren
Timmerinköpare
john.ahlgren@kahrs.se

Kyllikki Liljegren
Virkesadministratör
kyllikki.liljegren@kahrs.se

 

 

Kährs Skogskontor
AB Gustaf Kähr
Box 805
382 28 Nybro
Tel: 0481-460 00

Virkesmätningsföreningens mätning grund för ersättning

På Kährs utför VMF, Virkesmätningsföreningen, all inmätning och varje parti får en specifik virkesorder. VMF:s uppgifter ligger sedan till grund för betalningen.

Foto: Örjan Karlsson
0