För skogsägare

Apteringsinstruktion för ek till Kährs

Aptera eken rätt och få ut bästa möjliga betalning för ditt timmer. Kährs söker främst stockar som är 2,60-2,80 m långa och 30-50 cm i diameter.

Ladda ned vår apteringsinstruktion som ger råd och informationApteringsinstruktion Kährs om 
vad som är viktig att tänka på vid avverkning av ek som ska levereras till Kährs. 

Här hittar du illustrationer och beskrivningar av vanliga skador och kvalitetsfel som ger avdrag.

0