För skogsägare

Apteringsinstruktion för ek till Kährs

Aptera eken rätt och få ut bästa möjliga betalning för ditt timmer. Kährs söker främst stockar som är 2,60-2,80 m långa och 30-50 cm i diameter.

Ladda ned vår apteringsinstruktion som ger råd och informationApteringsinstruktion Kährs om 
vad som är viktig att tänka på vid avverkning av ek som ska levereras till Kährs. 

0