Produkter

Inga produkter hittades

Innehåll

Inga sidor hittades

Kährs golv passar för både bostäder och offentliga miljöer. Här följer några viktiga saker att tänka på när du väljer golv.


Frågor och svar att ta hänsyn till när du väljer ett golv

• Vad ska området användas till?
• Hur mycket trafik kommer det att vara på golvet?
• Vilka träslag har tillräcklig hårdhet?
• Hur lång är golvets förväntade livslängd?
• Vilken typ av ytbehandling ska golvet ha - lack eller olja?
• Hur kommer golvet att underhållas?

Allmänna rekommendationer för olika användningsområden

I Golvguiden kan du välja olika användningsområden för att se vilka golv som passar i vilka miljöer. Använd filtreringen i vänstermenyn för att ta reda på vilket golv som passar bäst i vilket område.

Slitage

Kontrollera att det specifika golvet kan stå emot slitage i det område där det ska användas. Vissa områden har en mer intensiv golvtrafik än normalt. I sådana fall måste du vara uppmärksam på produktkvaliteten och ytbehandlingen.

Den förväntade golvtrafiken ska alltid avgöra vilken produkt som ska användas i ett område. Vi rekommenderar oljade ytor i områden med större slitage, och att det rekommenderade underhållsprogrammet alltid följs. Oljade ytor är enklare att underhålla i sådana områden och de bibehåller kvalitet och utseende om de underhålls regelbundet. I andra områden är valet av ytbehandling mer flexibelt och både oljade och lackade ytor kan användas.

Golvvärme

Alla Kährs golv, utom bok och hard marple, kan användas med golvvärme. Elektriska golvvärmesystem får inte ge mer än 80 W/m2, jämnt fördelat.

I ett normalisolerat hus med ett välfungerande golvvärmesystem under golvet är temperaturen på golvytan generellt 2 °C högre än rumstemperaturen. I ett golvvärmesystem med varmvatten är temperaturen på vätskan oftast 7-12 °C högre än golvets yttemperatur och den får därför aldrig överstiga 27 °C.

Oavsett system får golvets yttemperatur aldrig överstiga 27 °C. Detta gäller även i närheten av/ovanför rör till värmeelement, ovanför rördragningar och under mattor, möbler osv.

Följ alltid instruktionerna och rekommendationerna från värmesystemtillverkaren.

Underhåll

Kährs golv lackas eller oljas på fabriken. För produkter med oljad yta ska ett kompletterande lager av olja appliceras direkt efter läggningen för att förbättra golvets hållbarhet. Detta utförs normalt efter att ytan har rengjorts, innan projektet lämnas över. För produkter med lackad yta behöver ett extra lager normalt bara läggas på i områden som används extremt mycket eller där väldigt många människor rör sig.

Läggningsmetoder

Ett golv från Kährs kan läggas flytande eller nedlimmas (även spikas om golvet har limfog).

Flytande läggning
Flytande läggning innebär att trägolvet inte förankras, det vill säga spikas eller limmas, i undergolvet. Golvet ska kunna röra sig fritt med förändringar i inomhusklimatet och därför ska ett mellanrum mellan golv och vägg alltid lämnas.  Undergolvet måste vara torrt, rent, plant och solitt. Vi rekommenderar att en 0,2 mm PE-film med 200 mm överlappning placeras på undergolvet som fuktskydd. Ett mellanlager kan också läggas på en film för att dämpa ljud, t.ex. fotsteg. Mellanlagret ska läggas kant i kant. Kährs Tuplex kombinerar ljudreduktion med ångspärr och erbjuder därmed en effektiv lösning på undergolv.

Nedlimning
Förberedelserna och kvaliteten på undergolvet, i kombination med rätt sorts lim, har avgörande betydelse för att ytan ska fungera väl. Kraven och rekommendationerna som ges här måste alltid följas, liksom instruktionerna från leverantören av lim och beredningsmaterial.

Acklimatisering
Trägolvet måste acklimatiseras innan läggningen. Om golvbrädorna inte har uppnått balans med omgivningens fuktinnehåll kan de expandera/dras samman i alltför hög grad.

Arbetsförhållanden
Den relativa luftfuktigheten i rummet måste vara mellan 30 % och 60 %. Alltför hög luftfuktighet gör att trägolvet absorberar fukt och utvidgas. Allt arbete som medför att betydande mängder vatten tillförs till omgivningarna omkring golvet, t.ex. målning och tapetsering, måste vara avslutat innan golvet läggs.

Se även "Krav på undergolv" för vilka förberedelser som krävs innan golvläggningen.

Krav på undergolv

Ett golv blir aldrig bättre än vad undergolvet medger. Här följer några saker att tänka på beträffande underlaget.

Temperatur på underlaget
Under läggningen och tills limmet har torkat helt måste temperaturen på underlaget vara 18-23 °C, eller 20 °C om golvet läggs i kombination med golvvärme.

Kvalitet på underlaget
Underlaget måste vara rent, torrt, homogent och jämnt. Det måste också vara fritt från olja, fett, damm och lösa partiklar samt ämnen som kan smulas sönder. Färg, cementseparationsskikt och andra föroreningar måste tas bort.

Undergolvets jämnhet: (2 m längd: 3 mm)

Förbereda underlaget
Underlag av betong och cement måste bearbetas mekaniskt så att erforderlig kvalitet på underlaget uppnås, och sedan dammsugas noggrant. På högabsorberande cementunderlag ska primer eller dammbindemedel användas.

Underlagets fuktinnehåll
Tillåtet fuktinnehåll för underlaget utan golvvärme är 2 procent CM för cementunderlag (ungefär 4 viktanalysprocent). Tillåtet fuktinnehåll för underlaget med golvvärme är 1,8 procent CM för cementunderlag (ungefär 3 viktanalysprocent).

Underlag av betong/cement
Måste slipas och rengöras noggrant med industridammsugare.

Underlag av anhydrit/flytande anhydritunderlag
Måste slipas och rengöras noggrant med industridammsugare strax innan bindningen påbörjas.

Trä-/gipsskivor (t.ex. spånskiva, plywood)
Limma/skruva fast golvbrädorna på underlaget. De måste fixeras på underlaget.