Produkter

Inga produkter hittades

Innehåll

Inga sidor hittades

Att välja ett trägolv innebär ett bra val för vår miljö, både inomhus och för vår planet. Att välja ett golv från Kährs innebär att du gör ett ännu smartare och grönare val. Kährs är en av de äldsta och mest innovativa tillverkarna av trägolv och parkett i världen. Våra uppfinningar har radikalt förändrat trägolvsbranschen globalt – och samtidigt medverkat till en hållbar utveckling. Under alla dessa år har vi i fortsatt att fånga skönheten och uttrycket hos trä. Vi kombinerar dess naturliga karaktär med ledande och innovativ teknologi i syfte att tillverka trägolv av högsta kvalitet. Genom att använda trä, stödja återplanteringen av skog och ta hänsyn till miljön i varje steg av våra processer gör vi vårt bästa för att främja en fortsatt hållbar utveckling.

Grön produkt


Flerskiktskonstruktion

Flerskiktskonstruktionen ger bättre stabilitet än massiva golv, även när temperaturen och luftfuktigheten varierar med årstiderna. Det beror på att korslagda skikt motverkar träets naturliga rörelser. Genom att variera träets fiberriktning i de olika lagren påverkas golven mindre av förändringar i luftfuktigheten i inomhusklimatet och blir mer stabila.

Lamellparkett – bättre än massiva trägolv

Kährs lamellparkettgolv är dessutom miljövänligare än massiva golv eftersom vi använder snabbväxande träslag som t.ex. furu i stommen, vilket innebär att vi använder mindre av det värdefulla ädelträet jämfört med massiva golv. Kährs patenterade sin parketteknik 1941 och vi har använt den i alla våra golv sedan dess. Genom att använda oss av olika egenskaper och olika tjocklek på lagren i våra produktserier har vi skapat ett brett utbud golv som passar alla användningsområden.

Kährs – kan slipas som ett massivt golv

Kährs flerskiktskonstruktion har ädelträ ned till fogen med snabbväxande trä nedanför, vilket betyder att det kan slipas på exakt samma sätt som ett massivt golv.

Mindre råvara

Vår parkettkonstruktion innebär att vi kan ta tillvara på råvaran mer effektivt och använda oss av hela stocken.

Fritt från lösningsmedel

Vi strävar efter att hela tiden hitta de mest miljövänliga färgerna och lackerna, fria från lösningsmedel. Och ytorna på våra golv är lätta att hålla rena och underhålla utan att använda starka kemikalier.

Den bästa klimatstabiliteten

Trä är ett naturmaterial som påverkas av klimatet och trägolv rör sig därför med årstiderna – de sväller i hög luftfuktighet och krymper i låg luftfuktighet. Kährs flerskiktskonstruktion minimerar dessa rörelser. Det ger rätt balans mellan lagren – slitskikt, stomme och baksida – och gör golvet mer stabilt.

Inget går till spillo

Vid vår tillverkningsanläggning i Nybro går ingenting till spillo. De delar av stocken som vi inte kan använda i golvtillverkning blir biobränsle. En del av detta bränsle används för att värma upp våra egna anläggningar. Resten går till ett lokalt energibolag. Omkring 45 000 människor i vår omnejd värms av återvunnet trä från oss.

Hälsosam tillverkning hälsosamma golv

Kährs var den första golvtillverkaren som år 1984 använde sig av ett vattenbaserat lackeringssystem i syfte att minska utsläppen. Kährs lever upp till regelverken European E1, E0 samt California Air Resources Board - Airborne Toxic Control Measure (CARB-ATCM) Phase 1 och 2.

Smart miljöval - Här är några av anledningarna:

• Vi lägger ned vår själ och hantverksskicklighet i varje golv för att uppnå ett utförande   och en prestanda av en sådan kvalitet att både du och dina barn ska kunna njuta av   våra trägolv i många år.

• Vi tillverkar enbart trägolv – och trä är ett förnybart golvmaterial.

• Långsiktig hållbarhet är vår strävan och genomsyrar utvecklingen av våra produkter och vår produktion.

• Vi anlitar enbart leverantörer som innehar FSC-certifikat (Forest Stewardship Council) eller PEFC-certifikat (Programme for Endorsement of Forest Certification) eller kan uppvisa att de arbetar miljömedvetet vid timmeranskaffandet. Den träråvara vi använder uppfyller kraven som ställs i EU:s förordning om timmer EUTR och i Lacey Act. 

• Vi uppfann det moderna trägolvet 1941. Denna flerskiktiga golvkonstruktion   innebär att råmaterialet används så effektivt som möjligt. Konstruktionen blev snabbt populär   och används nu vid trägolvstillverkning världen över.

• År 1984 var vi de första tillverkarna som skapade en tillverkningsprocess helt fri   från lösningsmedel.

• Kährs golv läggs med Woodloc®-metoden, som garanterar ett perfekt resultat, utan   användning av  lim.

• Ytan på våra golv är lätt att göra ren och underhålla utan starka kemikalier. 

Grön produktion


Hälsosam tillverkning hälsosamma golv

Kährs var den första golvtillverkaren som år 1984 använde sig av ett vattenbaserat lackeringssystem i syfte att minska utsläppen. Kährs lever upp till regelverken European E1, E0 samt California Air Resources Board - Airborne Toxic Control Measure (CARB-ATCM) Phase 1 och 2.

Inget går till spillo

Vid vår tillverkningsanläggning i Nybro går ingenting till spillo. De delar av stocken som vi inte kan använda i golvtillverkning blir biobränsle. En del av detta bränsle används för att värma upp våra egna anläggningar. Resten går till ett lokalt energibolag. Omkring 45 000 människor i vår omnejd värms av återvunnet trä från oss.

Ett grönt synsätt


Vårt ställningstagande

Vårt miljöåtagande börjar med att vi väljer den bästa råvaran. Detta gör vi med hjälp av våra fler än 3000 timmerleverantörer, som delar våra principer. Vi förbinder oss att optimera användningen av råmaterial så att avfallet och utsläppen i miljön minimeras. Genom att i förväg såga de stockar vi transporterar till vår fabrik blir emballeringen effektivare och utrymmet utnyttjas bättre. Vi håller alltså nere transporterna till ett minimum.

De delar av stockarna som inte kan användas i trägolvstillverkningen blir biobränsle. En del av detta används för att producera energi för att värma upp Kährs fabrik. Resten säljs till ett lokalt kraftbolag som använder det för att värma upp hela vårt närområde. Vi är i själva verket en betydande elproducent – samtidigt som vi strävar efter att minska vår egen energianvändning. Även askan från värmeverket återanvänds för gödning inom det lokala skogsbruket. De senaste åren har vi lyckats minska vår användning av råmaterial med ca 25 % genom vårt miljöengagemang.

Planterar för framtiden

Kährs arbetar med lokala, nationella och globala organisationer för att säkerställa ett hållbart skogsbestånd för framtida generationer. I Sverige är skogsvolymen idag 60 procent större än på 1920-talet. Kährs arbetar med ledande globala program, skogsåterplanteringsprogram och ledande miljöorganisationer för att stödja ett globalt hållbart skogsbruk.

Grunden för våra miljöprinciper är att:

• Bidra till att underlätta ett ansvarsfullt skogsbruk.
• Minska vår miljöpåverkan genom att kontinuerligt förbättra våra sätt att   hantera kemikalier, råmaterial och energi.
• Utveckla och tillverka trägolv utifrån ett livscykelperspektiv enligt villkoren för en hållbar utveckling.
• Förstå och följa lagar och andra miljömässiga krav, vilket gäller för hela leverantörskedjan.

Miljöprinciper


Miljöpionjärer

Kährs långsiktiga miljöengagemang har fått internationellt erkännande. 1993 var vi den första trägolvstillverkaren i världen som erhöll ISO 9001-certifiering, och 1997 blev vi certifierade enligt ISO 14001.

Hållbarhet

Vi förbinder oss att optimera användningen av råmaterial så att avfallet och utsläppen i miljön minimeras.

Genom att i förväg såga de stockar vi transporterar till vår fabrik blir emballeringen effektivare och utrymmet utnyttjas bättre. Vi håller alltså nere transporterna till ett minimum.

De delar av stockarna som inte kan användas i trägolvstillverkningen blir biobränsle. En del av detta används för att producera energi för att värma upp Kährs fabrik. Resten säljs till ett lokalt kraftbolag som använder det för att värma upp hela vårt närområde. Vi är i själva verket en betydande elproducent – samtidigt som vi strävar efter att minska vår egen energianvändning. Även askan från värmeverket återanvänds för gödning inom det lokala skogsbruket.

Från skogen omkring oss

Nästan 70 % av allt trä som används i produktionen kommer från svenska skogar, medan endast 3 % har sitt ursprung utanför EU. Ekstocken som köps direkt från skogsägare i södra Sverige växer inom en genomsnittlig radie av 160 km från våra sågverk. Det finns flera miljöfördelar med att använda lokalt producerat råmaterial. En påtaglig fördel är att transporterna minimeras. En annan är att man kan kontrollera skogsbruksmetoderna och träets ursprung ordentligt.

Miljöprinciper

Vi strävar ständigt efter att ytterligare utveckla vårt miljöengagemang och skapa verksamheter som är långsiktigt hållbara – till gagn för nuvarande och framtida generationer.

Toppkvalitet: vår ledstjärna

Vi kombinerar vårt miljöansvar med moderna arbetsprocesser och ambitiösa kvalitetsriktlinjer. Toppkvalitet är vår ledstjärna – inte bara för våra produkter utan i allt vi gör.

Miljö- och kvalitetsdeklarationer samt certifikat

Vi följer industristandarden från Golvbranschen, GBR, när det gäller miljödeklarationer så att vi kan erbjuda rätt information om våra produkter. Kährs produktionsenheter tillämpar miljö- och kvalitetssystem enligt ISO 14001 och ISO 9001 och är EMAS-registrerade. Kährs är också certifierat enligt FSC och PEFC.

Planterar för framtiden

Kährs arbetar med lokala, nationella och globala organisationer för att säkerställa ett hållbart skogsbestånd för framtida generationer. I Sverige är skogsvolymen idag 60 procent större än på 1920-talet. Kährs arbetar med ledande globala program, skogsåterplanteringsprogram och ledande miljöorganisationer för att stödja ett globalt hållbart skogsbruk.

Från skogen till vardagsrummet

Kährs och Svanen


Bästa produkterna ur miljösynpunkt

Hösten 1989 beslöt Nordiska Ministerrådet att införa Svanen, en officiell och gemensam miljömärkning för Norden. Syftet med Svanen är att hjälpa konsumenter välja de ur miljösynpunkt bästa produkterna på marknaden.

Svanenmärkningen är en av de mest omfattande och rigorösa produktcertifieringarna i världen. I Svanens kriterier ställs krav om till exempel innehåll och användning av miljöfarliga kemikalier, utsläpp till luft, vatten och mark, energi- och resursanvändning samt avfallshantering. Svanen ställer också krav på bra kvalitet och funktion.

Över 150 Svanenmärkta golv

Svanen är ett av Sveriges mest välkända varumärken med över 96 % igenkänning.

Vi är stolta över att idag ha över 150 golv Svanenmärkta. På Svanens hemsida kan du se vilka, www.svanen.se.

Kährs Svanen

Byggvarudeklarationer

Certifieringar & bedömningar


EMAS

EMAS är EU:s frivilliga miljölednings- och miljörevisionsordning. EMAS mål är att strömlinjeforma och kontinuerligt förbättra miljöarbetet på företag och organisationer. Dessutom ska EMAS förmedla pålitliga budskap till marknaden om resultat av miljöarbete via granskade och godkända miljörapporter och andra former av kommunikation om miljön, som annonsering och marknadsföring. Kährs har varit EMAS-registrerade sedan 1997.

Här kan du läsa Kährs Miljöredovisning EMAS 2016

Kährs rapport har granskats och godkänts av DNV Certification AB, Sverige enligt EMAS riktlinjer. Läs godkännandedokumentet.

Ladda ner tidigare års miljöredocisningar:

Kährs Miljöredovisning EMAS 2015
Kährs Miljöredovisning EMAS 2014
Kährs EMAS miljöredovisning 2013
Kährs EMAS miljöredovisning 2012
Kährs EMAS miljöredovisning 2011

ISO

ISO 14001 är det internationella miljöledningssystemet, medan ISO 9001 är det internationella systemet för kvalitetskontroll. Nedan finner du kvalitets- och miljöackrediteringarna för Kährs anläggningar.

Ladda ner:
Kährs ISO 14001-certifikat
Kährs ISO 9001-certifikat

Svanen

Svanenmärkningen är en av de mest omfattande och rigorösa produktcertifieringarna i världen. I Svanens kriterier ställs krav om till exempel innehåll och användning av miljöfarliga kemikalier, utsläpp till luft, vatten och mark, energi- och resursanvändning samt avfallshantering. Svanen ställer också krav på bra kvalitet och funktion. Kährs är idag stolta över att ha över 150 golv Svanenmärkta. Steget att miljömärka är ett naturligt resultat av ett långsiktigt miljöarbete. Här hittar du Kährs Svanen-certifikat.

På vår golvguide kan du filtrera fram vilka av våra golv som är Svanenmärkta.

Webbplats - Svanen

BASTAOnline

BASTAOnline är byggbranschens vetenskapligt baserade bedömningssystem med fritt tillgänglig information om bygg- och anläggningsprodukter.

BASTA-systemets syfte är att fasa ut ämnen med farliga egenskaper ur byggprodukter. Sökning görs på BASTAOnlines hemsida. Inloggning behövs inte. Många av Kährs produkter är registrerade i Basta.

Webbplats - BASTA

Byggvarubedömningen

Bakom Byggvarubedömningen står svenska fastighetsägare och byggherrar. Syftet är en standard för miljöbedömning av varor. Föreningens ambition är att hus ska byggas och förvaltas med enbart miljöbedömda produkter. Sökning görs på Byggvarubedömningens hemsida. Kundunik inloggning krävs. Många av Kährs produkter finns bedömda i Byggvarubedömningen.

Webbplats - Byggvarubedömningen

SundaHus

SundaHus är ett privat aktiebolag med affärsidén att sälja strukturerad information och konsulttjänster för en hållbar utveckling inom bygg- och fastighetssektorn.

SundaHus AB bedömer produkter enligt egna kriterier för betyg A/B/C/D och byggnader enligt olika system.

Många av Kährs produkter är värderade av SundaHus AB, och värderingarna uppdateras regelbundet. Kundunik inloggning krävs.

Webbplats - SundaHus

LEED och FloorScore

Kährs produkter är FloorScore®-certifierade, vilket bidrar till LEED byggprojekt. Våra produkter kan bidra till flera poäng i LEED 2009 och LEED V4 projekt. Vidare kan många av Kährs golv i ek produceras som FSC Mix eller PEFC och därmed bidra med poäng till LEED och/eller BREEAM projekt. Kontakta oss för mer information.

Vad är LEED och FloorScore®?

LEED, Leadership in Energy & Environmental Design, är en objektiv bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är när det gäller exempelvis energianvändning och vattenförbrukning, ingående material och möjlighet till en behaglig miljö för dem som bor och arbetar i byggnaden. LEED används för en mängd olika byggnadstyper. FloorScore® är en oberoende testning och certifiering för golvprodukter i USA.

Ladda ner:

FloorScore-certificate
Kährs LEED Points Contribution

FSC/PEFC

FSC - Forest Stewardship Council är en internationell medlemsorganisation som verkar för ett ansvarsfullt bruk av världens skogar. Kährs är certifierat sedan 2005.

PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes - är världens största organisation för skogsbrukscertifiering. Kährs är certifierat sedan 2013.

Ladda ner:
FSC-certifikat
PEFC-certifikat
Appendix, certifierade siter
PEFC public document