Produkter

Inga produkter hittades

Innehåll

Inga sidor hittades

Den långa vägen till ett perfekt golv.


Från skogen till vardagsrummet. Den långa vägen till ett perfekt golv. Vårt fokus på ekologi startade i skogen för 150 år sedan. Den smartaste lösningen visade sig vara grön. Vi kombinerar skönheten av trä med innovativ produktionsteknik. Trägolv av hög kvalitet. Klimatstabila och lätta att installera. Vi bjuder in dig till att själv se hur ett Kährsgolv blir till. Trästammarna kontrolleras visuellt för defekter. Deras volym mäts och sorteras efter diameter och kvalitet. Ek, ask, bok sågas varje år i vårt sågverk.