Produkter

Inga produkter hittades

Innehåll

Inga sidor hittades

Lamellparkett, vår uppfinning från 1941, visade sig inte bara vara det bästa och mest stabila golvet på marknaden - utan också det mest miljövänliga golv som någonsin tillverkats. Det optimerar användningen av råvara, tillverkas av förnybart material och är återvinningsbart.


Flerskiktskonstruktion

Flerskiktskonstruktionen ger bättre stabilitet än massiva golv, även när temperaturen och luftfuktigheten varierar med årstiderna. Det beror på att korslagda skikt motverkar träets naturliga rörelser. Genom att variera träets fiberriktning i de olika lagren påverkas golven mindre av förändringar i luftfuktigheten i inomhusklimatet och blir mer stabila.

Lamellparkett – bättre än massiva trägolv

Kährs lamellparkettgolv är dessutom miljövänligare än massiva golv eftersom vi använder snabbväxande träslag som t.ex. furu i stommen, vilket innebär att vi använder mindre av det värdefulla ädelträet jämfört med massiva golv. Kährs patenterade sin parketteknik 1941 och vi har använt den i alla våra golv sedan dess. Genom att använda oss av olika egenskaper och olika tjocklek på lagren i våra produktserier har vi skapat ett brett utbud golv som passar alla användningsområden.

Kährs – kan slipas som ett massivt golv

Kährs flerskiktskonstruktion har ädelträ ned till fogen med snabbväxande trä nedanför, vilket betyder att det kan slipas på exakt samma sätt som ett massivt golv.

Mindre råvara

Vår parkettkonstruktion innebär att vi kan ta tillvara på råvaran mer effektivt och använda oss av hela stocken.

Fritt från lösningsmedel

Vi strävar efter att hela tiden hitta de mest miljövänliga färgerna och lackerna, fria från lösningsmedel. Och ytorna på våra golv är lätta att hålla rena och underhålla utan att använda starka kemikalier.

Den bästa klimatstabiliteten

Trä är ett naturmaterial som påverkas av klimatet och trägolv rör sig därför med årstiderna – de sväller i hög luftfuktighet och krymper i låg luftfuktighet. Kährs flerskiktskonstruktion minimerar dessa rörelser. Det ger rätt balans mellan lagren – slitskikt, stomme och baksida – och gör golvet mer stabilt.

Inget går till spillo

Vid vår tillverkningsanläggning i Nybro går ingenting till spillo. De delar av stocken som vi inte kan använda i golvtillverkning blir biobränsle. En del av detta bränsle används för att värma upp våra egna anläggningar. Resten går till ett lokalt energibolag. Omkring 45 000 människor i vår omnejd värms av återvunnet trä från oss.

Hälsosam tillverkning hälsosamma golv

Kährs var den första golvtillverkaren som år 1984 använde sig av ett vattenbaserat lackeringssystem i syfte att minska utsläppen. Kährs lever upp till regelverken European E1, E0 samt California Air Resources Board - Airborne Toxic Control Measure (CARB-ATCM) Phase 1 och 2.

Smart miljöval - Här är några av anledningarna:

• Vi lägger ned vår själ och hantverksskicklighet i varje golv för att uppnå ett utförande   och en prestanda av en sådan kvalitet att både du och dina barn ska kunna njuta av   våra trägolv i många år.

• Vi tillverkar enbart trägolv – och trä är ett förnybart golvmaterial.

• Långsiktig hållbarhet är vår strävan och genomsyrar utvecklingen av våra produkter och vår produktion.

• Vi anlitar enbart leverantörer som innehar FSC-certifikat (Forest Stewardship Council) eller PEFC-certifikat (Programme for Endorsement of Forest Certification) eller kan uppvisa att de arbetar miljömedvetet vid timmeranskaffandet. Den träråvara vi använder uppfyller kraven som ställs i EU:s förordning om timmer EUTR och i Lacey Act. 

• Vi uppfann det moderna trägolvet 1941. Denna flerskiktiga golvkonstruktion   innebär att råmaterialet används så effektivt som möjligt. Konstruktionen blev snabbt populär   och används nu vid trägolvstillverkning världen över.

• År 1984 var vi de första tillverkarna som skapade en tillverkningsprocess helt fri   från lösningsmedel.

• Kährs golv läggs med Woodloc®-metoden, som garanterar ett perfekt resultat, utan   användning av  lim.

• Ytan på våra golv är lätt att göra ren och underhålla utan starka kemikalier.