Produkter

Inga produkter hittades

Innehåll

Inga sidor hittades

Kährs strävar ständigt efter att göra miljövänliga val. Svanenloggan visar att en produkt är ett bra miljöval.


Bästa produkterna ur miljösynpunkt

Hösten 1989 beslöt Nordiska Ministerrådet att införa Svanen, en officiell och gemensam miljömärkning för Norden. Syftet med Svanen är att hjälpa konsumenter välja de ur miljösynpunkt bästa produkterna på marknaden.

Svanenmärkningen är en av de mest omfattande och rigorösa produktcertifieringarna i världen. I Svanens kriterier ställs krav om till exempel innehåll och användning av miljöfarliga kemikalier, utsläpp till luft, vatten och mark, energi- och resursanvändning samt avfallshantering. Svanen ställer också krav på bra kvalitet och funktion.

Över 150 Svanenmärkta golv

Svanen är ett av Sveriges mest välkända varumärken med över 96 % igenkänning.

Vi är stolta över att idag ha över 150 golv Svanenmärkta. På Svanens hemsida kan du se vilka, www.svanen.se.

Kährs Svanen