Att lägga Kährs parkettgolv är snabbt och enkelt tack vare vårt innovativa fogsystem, Woodloc®. Woodloc®-fogen låser brädorna utan lim, gör golvet ännu starkare och det med praktiskt taget osynliga fogar. Förbered dig genom att titta på våra instruktionsfilmer och/eller läsa våra läggningsinstruktioner.

Innan du börjar

Det är viktigt att den relativa luftfuktigheten (RF) under och efter läggningen ligger mellan 30-60% RF. Rums och materialtemperatur skall vara mellan 15-23° C, se därför till att golvpaketen förvaras i denna miljö i minst ett dygn innan läggning.

Kontrollera att undergolvet är torrt, plant, rent och solitt och ta bort eventuell heltäckningsmatta. Beroende på typ av undergolv kan det vara nödvändigt att använda ångspärr.

Här kan du läsa mer om förarbetet med undergolv och golvvärme.

Bläddra i eller ladda ner vår guide.

Trägolv under årstiderna

Trä är ett hygroskopiskt material, det betyder att trä kan ta upp och avge fukt. Trägolv tar upp fukt från luften i rummet där det ligger. Det gör att trägolv sväller när det blir fuktigt och krymper när det blir torrt.

installation-rf-summer.jpg

Det är den relativa fuktigheten (RF) som styr hur träbaserade golvmaterial påverkas. RF ska ligga mellan 30–60% för att golvmaterialet skall fungera som avsett. På vintern när RF sjunker vill träfibrerna dra ihop sig vilket kan göra att golvbrädorna blir konkava och springor visar sig mellan bräderna. Då krävs att fuktighet tillförs till luften genom t ex en luftfuktare. På sommaren med hög RF i luften (>60%) sker det omvända och golvet blir konvext och sväller vilket kan orsaka att golvet knarrar när man går på det. Vid en hög relativ fuktighet kan också bestående formförändringar hos trägolvet uppstå. Rums- och materialtemperaturen ska alltid vara mellan 15–25° C

installation-rf-winter.jpg

De här principerna gäller alla träbaserade golvmaterial. Det är inte bara trägolv som trivs bäst i en RF mellan 30–60%. Även vi människor får en bättre inomhusluft med en relativ luftfuktighet inom detta intervall.

 

Instruktionsfilmer

Normal installation

Låsning

Läggning sista raden

Tips låsa upp

Några viktiga tips

Har du lagt parkettgolv förut kanske det räcker med några kortfattade tips för att underlätta läggningen.

  • Beräkna först hur många golvbrädor som går åt på bredden. Blir sista raden smalare än 30 mm, bör även den första brädraden sågas.
  • Öppna fler paket och blanda brädorna för att få en vacker färgspridning, se även till att syna brädorna som skall läggas för att upptäcka eventuella felaktigheter.
  • Lägg brädorna i rummets längdriktning.
  • Kontrollera att det finns en tillräcklig rörelsefog mellan väggar och golv
  • Notsidan (den långa underläppen) ska ligga ut mot rummet vid normal läggning.
  • Placera brädorna i rätt vinkel under läggning (20-30°)
  • Använd Kährs slagklots för att säkerställa korrekt låsning av kortändsfogarna
  • Brädorna skall läggas i förband, se till så att det finns ändskarvar i varje brädrad
  • Säkerställ att det är minst 500 mm förskjutning av ändskarvarna vid intilliggande rader
  • Kapa slutbrädan till rätt längd och börja nästa rad med biten som blev över

Här kan du läsa mer om råden för läggning av parkettgolv: Ladda ner PDF

Ackrediteringar