Golvvärme är idealiskt för våra trägolv. Här hittar du råd för att
välja golvvärme för ditt trägolv.

Golvvärme är idealiskt för trägolv

Parkettgolv och golvvärme kombineras numera ofta och fungerar bra tillsammans. Både el- och vattenburen golvvärme kan användas under parkettgolvet. Det är dock väldigt viktigt att följa både våra installationsanvisningar, samt instruktionerna och rekommendationerna från leverantören av värmesystemet. Om det installeras korrekt kommer du att få ett vackert och långvarigt parkettgolv med ökad komfort som ger en skön värme. Här får du tips och råd om vad du ska tänka på när du ska välja golvvärme till ditt parkettgolv.

Temperaturen på ytan

Golvets yttemperatur får aldrig överstiga 27 °C. Detta gäller även ytor intill element, under möbler och mattor osv. Med bra möblering, utan för många eller för tjocka mattor, är en temperatur på 23 °C över hela den fria golvytan rimlig, vilket ger en rumstemperatur på cirka 21 °C. För detta förutsätts förstås att rummet kräver normala värmemängder. Det innebär att tätning, isolering, fönster och så vidare måste hålla normal standard. Var särskilt noga med att temperaturen vid inmatningen av varmvatten aldrig överstiger maxvärdet, och att leverantörens monteringsanvisningar följs.

Golvvärme under årstiderna

Golv med golvvärme är känsligare för fukt än golv utan golvvärme. Det beror på att skillnaden i fuktinnehåll mellan de torraste och fuktigaste delarna av golvet kommer att öka med tiden. Golvvärme kan orsaka uttorkning, vilket får träet att dras samman och krympa. I ett kallt, torrt klimat kan du förvänta dig att springor uppstår mellan stavarna och att brädorna blir lätt konkava ibland. Vi rekommenderar Kährs Supreme 15 mm, Kährs Original 15 mm eller Kährs Linnea 7 mm med Woodloc® eller Woodloc® 5S för golv med golvvärme. Med våra golv minskar risken för springor.

Det är värt att tänka på att parkettgolv av bok och hard maple utvidgas och dras samman mer än andra träslag. De rekommenderas därför inte för användning med golvvärme.

Läggning på golvvärmesystem

Trägolvet måste läggas nära undergolvet och utan luftspalt, eftersom träet annars kan torka ut väldigt snabbt.

När du lägger ett golv över golvvärmeslingor ska arbetstemperaturen vara minst 18 °C. Det gäller golvbrädor, undergolv och rumstemperatur. Den relativa luftfuktigheten ska vara mellan 30 och 60 procent både före, under och efter golvläggningen.

Helst ska papp användas som mellanskikt eftersom cellplastskivor av polyetylen och korkskivor har högre termiskt motstånd.

Särskilda krav vid installation av golvvärme:

  • Golvkonstruktionen måste ha ett värmespridande skikt som ger hela golvytan en jämn temperatur, så att inte temperaturen blir för hög på vissa punkter.
  • Det måste gå att reglera och begränsa yttemperaturen med stor noggrannhet.
  • Hela golvytan måste vara uppvärmd. Det gäller dock inte för komfortvärmesystem som kompletterar den normala uppvärmningen. I sådana fall ska temperaturen vara betydligt lägre än tillåtna 27 °C vid golvytan.
  • Det lagda golvet, inklusive mellanskiktet, måste ha lågt termiskt motstånd.
  • En ångspärr måste byggas in i golvkonstruktionen och placeras så nära trägolvet som möjligt. Om golvbjälkarna är tjocka eller tunga är det särskilt viktigt att ha ångspärren nära trägolvet. Ångspärren får inte under några omständigheter placeras på motsatt sida om golvbjälkarna.

Ackrediteringar