VAD ÄR LJUSREFLEKTION (LRV)?

Ljusreflektion uttrycks som en procentsats och anger hur mycket av ljuset som reflekteras tillbaka när det träffar en yta. Det är ofta uttryckt som ljusreflektionsvärde, LRV, och mäts på en skala från 0 till 100. 0 är perfekt absorberande svart och 100 är perfekt reflekterande vitt. I verkligheten återfinns aldrig dessa perfekta ytor, en ljus vit yta har normalt ett LRV-värde på 85.

Ackrediteringar