Golv i offentliga miljöer kan vara en investering som spänner över flera årtionden. Därför är det viktigt att tänka på totalkostnaden under golvets livslängd. I livscykelkostnaderna ingår den inledande kostnaden och kostnader för läggning, drift, underhåll och utbyte.

Våra golv är hållbara och lättskötta. Den kompakta och hårda ytan är svår att repa, och smuts kan inte tränga in i den täta slitytan. De oslagbara materialegenskaperna bidrar till golvets långa livslängd, samtidigt som underhållskostnaderna blir låga.

Ackrediteringar