Tekniska specifikationer, prestandadeklaration och
garantidokument för Kährs trägolv

Trägolv

Byggvarudeklaration Kährs Tuplex

Ladda ner PDF

Tekniska specifikationer - Kährs Original 15 mm

Ladda ner PDF

Tekniska specifikationer - Kährs Activity Floor 30 mm

Ladda ner PDF

Garanti Kährs Supreme, Original, Linnea och Avanti

Ladda ner PDF

Prestanda-
deklaration (CE DoP)

Ladda ner PDF

 

 

Ackrediteringar