Nu är det vetenskapligt belagt att vi mår bra trä.

 
 

Trä har en positiv inverkan på miljö och hälsa

Det treåriga europeiska forskningsprojektet Wood2New, som avslutades i februari 2017, visar att trä som byggnadsmaterial har en positiv inverkan på både miljö och hälsa. I projektet har industriföretag och universitet från sex länder, däribland Kährs Group, samverkat för att klarlägga effekterna av trä i inomhusmiljöer samt stimulera till ökad användning av trä i inredningar.

Vi tillbringar i genomsnitt 90 procent av våra liv inomhus. Faktorer som luftkvalitet och temperatur påverkar därmed inte bara vår hälsa, utan också vår livskvalitet. Men exakt på vilket sätt och hur mycket hade hittills inte kartlagts. I syfte att fylla igen denna lucka i forskningen startades ett internationellt forskningsprojekt år 2014 där ett antal träindustriföretag och universitet har samarbetat. Slutrapporten presenterades vid ett seminarium på Linköpings Universitet i början av mars 2017.

Ladda ner pressmeddelandet

Ackrediteringar