Lattialämmitys sopii hyvin asennettavaksi parketin kanssa. Täältä löydät ohjeita lattialämmitykseen ja parkettiin liittyen.

Lattialämmitys sopii hyvin asennettavaksi parketin kanssa

Parketti ja lattialämmitys sopivat hyvin yhteen. Parketin alle voidaan asentaa yhtä hyvin niin sähkökäyttöinen kuin vesikiertoinen lattialämmitys. Erittäin tärkeää on kuitenkin noudattaa sekä Kährsin että lattialämmitysjärjestelmän toimittajan asennusohjeita. Kun asennus tehdään huolellisesti ja asennusohjeita noudattaen, on lopputuloksena kaunis ja kestävä sekä käyttöominaisuuksiltaan miellyttävä lattia. Täältä löydät ohjeita ja tietoa lattialämmityksen valinnassa huomioitavista asioista.

Pintalämpötila

Lattian pinnan lämpötila saa olla korkeintaan 27 °C. Tämä koskee myös huonekalujen ja mattojen alustoja sekä alueita, jotka ovat lähellä pattereita ja muita lämmönlähteitä. Lattiapinnan lämpötilaksi saadaan 23 °C sopivalla sisustuksella, jossa ei ole liikaa mattoja tai liian paksuja mattoja. Tällöin huoneilman lämpötila on noin 21 °C. Laskelmissa on oletuksena normaali lämmitysteho, eli esimerkiksi huoneen tiivisteet, eristeet ja ikkunat ovat standardien mukaisia. Erityisesti on pidettävä huoli siitä, että syöttöveden lämpötila ei ylitä ylärajaa ja että lämmitysjärjestelmän toimittajan asennusohjeita noudatetaan huolellisesti.

Herkkä kosteudelle

Lattialämmityksellä varustetut lattiat ovat tavallista alttiimpia kosteudelle. Tämä johtuu siitä, että lattian kuivimpien ja kosteimpien osien välinen kosteusero kasvaa ajan myötä. Lattialämmitys kuivattaa lattiaa nopeammin, mikä saa puun kutistumaan. Kylmässä ja kuivassa ilmastossa sauvojen väliin ilmestyy todennäköisesti rakoja ja laudat muuttuvat ajan myötä hieman koveriksi. Suosittelemme, että lattialämmityksen kanssa käytetään 15-millimetristä Kährs Original -parkettilattiaa tai 7-millimetristä Kährs Linnea -lattiaa, jossa on Woodloc® -ponttiliitokset. Kährs Original ja Kährs Linnea pienentävät lautojen väliin ilmestyvien rakojen riskiä.

Ota huomioon, että pyökistä ja kovavaahterasta valmistetut lautaparketit turpoavat ja kutistuvat muita puulajeja enemmän ja siksi niitä ei suositella asennettavaksi lattialämmityksen kanssa.

Lattian asentaminen lattialämmityksen päälle

Puulattia on asennettava mahdollisimman lähelle aluslattiaa ilman ilmarakoa. Jos väliin jää ilmarako, puu saattaa kuivua erittäin nopeasti. 

Kun lattiaa asennetaan lämmitysjärjestelmän päälle, asennuslämpötilan on oltava vähintään 18 astetta. Tämä koskee lautoja, aluslattiaa ja huoneilmaa. Ilman suhteellisen kosteuden on oltava 30–60 prosenttia ennen lattian asennusta, asennustyön aikana ja asennuksen jälkeen.

Välikerroksen materiaaliksi suositellaan (PE-kalvo + )pahvia, koska polyeteenisolumuovin ja korkkilastulevyn lämmöneristävyys on suurempi.

Lattialämmityksen asentamista koskevat erikoisvaatimukset:

  • Lattiarakenteessa on oltava lämpöä johtava kerros, joka levittää lämmön tasaisesti koko lattiapintaalalle. Näin vältetään korkeat lämpötilat yksittäisissä paikoissa.
    Pintalämpötilaa on pystyttävä säätämään ja rajoittamaan erittäin tarkasti.

  • Koko lattiapinta-ala on lämmitettävä. Tämä ei kuitenkaan koske niin kutsuttua mukavuuslämmitysjärjestelmää, jonka tarkoituksena on vain täydentää normaalia lämmitysjärjestelmää. Lämpötilan lattian pinnassa on tällöin oltava huomattavasti matalampi kuin korkein sallittu lämpötila (27 °C).

  • Asennetun lattian lämmöneristyskyvyn on oltava alhainen. Tämä koskee myös lattian välikerrosta.

  • Höyrysulku on asennettava mahdollisimman lähelle puulattiaa rakenteen sallimissa rajoissa. Jos lattian kannatinpalkit ovat paksuja tai painavia, on erityisen tärkeää asentaa höyrysulku mahdollisimman lähelle puulattiaa. Höyrysulkua ei saa missään tapauksessa asentaa lattiapalkkien alapuolelle.