There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
KÄHRS PLANET POSITIVE JOURNEY – KÄHRSIN VASTUULLISUUSSTRATEGIA | Kährs

“Ilmastotieteeseen perustuvat tavoitteet antavat yrityksille selkeät raamit kasvihuonepäästöjen (GHG, Greenhouse Gas) vähentämiseen, mikä auttaa estämään ilmastonmuutoksen pahimpia seurauksia ja edistää kestävää liiketoimintaa tulevaisuudessa.”

imageorihr.png

 
 

Kährs Planet Positive Journey – Kährsin vastuullisuusstrategia

Liiketoimintaamme on yrityksemme perustamisesta lähtien ohjannut vankka sitoutuminen kestävään kehitykseen – aina parhaiden raaka-aineiden valinnasta puhtaisiin ja vähäpäästöisiin tuotantoprosesseihin.

Kährs Planet Positive Journey on strategiamme, joka sisältää visiomme ja tavoitteemme luoda vastuullisia lattiaratkaisuja maapallon kantokyvyn rajoissa ja samanaikaisesti kasvattaa liiketoimintaamme kannattavasti. Tärkeänä askeleena vastuullisuusstrategiamme viitottamalla tiellä on kunnianhimoisten tavoitteiden asettaminen hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2040 mennessä sekä ilmastotieteeseen perustuvien päästövähennystavoitteiden asettaminen (SBTs, Science Based Targets), joilla sitoudutaan rajoittamaan ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen.

“Ilmastotieteeseen perustuvat tavoitteet antavat yrityksille selkeät raamit kasvihuonepäästöjen (GHG, Greenhouse Gas) vähentämiseen, mikä  auttaa estämään ilmastonmuutoksen pahimpia seurauksia ja edistää kestävää liiketoimintaa tulevaisuudessa.”

Vastuullisuusstrategiamme kuvaa koko arvoketjun kattavasti kestävän kehityksen suunnitelmamme.  Painopistealueemme ja tavoitteemme on asetettu vuoteen 2025 linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa.


Strategiamme sisältää vastuullisuustavoitteet arvoketjussamme aina hankinnasta tuotantoon ja markkinoinnista myyntiin. Strategian tarkoituksena on innostaa ja ohjata meitä tekemään päätöksiä ja asettamaan tavoitteita, joiden avulla voimme muuttaa toimintaamme ja löytää uusia mahdollisuuksia vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen sekä innostaa yhteistyökumppaneitamme ja asiakkaitamme kestävämpään kuluttamiseen.

Matkallamme kohti Kährs Planet Positive Journey -tavoitteitamme on tärkeää, että toimimme jatkuvan parantamisen tiellä yhteistyössä kaikkien sidosryhmiemme kanssa.

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja tuotantoamme ja otamme käyttöön entistä ympäristöystävällisempiä tapoja toimia. Olemme siirtyneet käyttämään uusiutuvaa energiaa, pienennämme tuotannosta syntyvän jätteen määrää, kehitämme tuotteitamme terveellisyys- ja ympäristönäkökohdat edellä ja varmistamme, että käyttämämme raaka-aineet ovat kestävän kehityksen mukaisia ja hankittu vastuullisista lähteistä.

Kährs Planet Positive Journey -vastuullisuusstrategiamme kolme tärkeintä painopistettä ovat:

  1. Ilmaston- & ympäristönsuojelu
  2. Vastuullinen tuotekehitys
  3. Vastuullinen liiketoiminta

imagekc85.png

Vastuullisuusstrategiamme kattaa lattianpäällysteidemme koko elinkaaren uusien tuotteiden suunnittelusta, raaka-aineiden hankintaan, tuotantoon, kuljetuksiin, asentamiseen ja valmiin lattian käyttöön. Tuotteen elinkaaren kaikki vaiheet ja niiden vaikutukset ympäristöön ovat tärkeitä pyrkiessämme kohti vastuullisuusstrategiassamme asetettuja tavoitteita.