Kun amerikkalaiset arkkitehdit, muotoilijat ja rakentajat alkoivat perätä vihreitä vaihtoehtoja, heräsi myös Bruce Uhlerin oma kiinnostus kestävää kehitystä kohtaan.

 
 

Aidosti vihreä

Tämä johti hänen ja hänen perheensä radikaaliin elämäntapamuutokseen viisi vuotta sitten: tuli muutto Floridasta ruotsalaiseen Nybron pikkukaupunkiin ja titteli vaihtui Pohjois-Amerikan rakennussektorista vastaavasta myyntijohtajasta Kährsin kestävän kehityksen suunnittelusta, menetelmistä ja viestinnästä vastaavaksi ympäristölähettilääksi.

“Yrityksellä oli jo monen vuosikymmenen takaa valmiina hyvä, vihreä toimintakulttuuri ja historia, mutta siitä ei ollut erityisemmin puhuttu tai viestitty maailmalla. Kährsillä ollaan todella ylpeitä siitä, että sille on myönnetty useampi ympäristösertifikaatti kuin millekään muulle puulattiapäällystevalmistajalle maailmassa. Meillä on nytkin käynnissä useita projekteja, joiden tarkoituksena on varmistaa, että olemme jatkossakin joukon etunenässä viemässä alaa kohti kestävämpää tulevaisuutta,” sanoo Bruce Uhler.

Kährsin Nybron tehtaalle Etelä-Ruotsiin saapuva vierailija saattaa hämmästellä eripuolille tuotantolaitosta sijoitettuja suuria, ikääntyviä tammirunkoja, joissa on erikokoisia koloja. Kyseessä on yrityksen projekti, jonka tavoitteena on turvata Euroopan suurimman hyönteislajin, tamminkaisen, säilyminen. Komea kovakuoriainen, jolla on suuret hirvensarvia muistuttavat sarvet, käyttää ravinnokseen lahoavaa tammipuuta.

“Projekti symboloi sitä huolta, jota kannamme ympäristöstä kaikessa toiminnassamme alkaen pienimmästä paikallistason detaljista suuriin kysymyksiin, jotka vaikuttavat laajasti ja globaalisti koko teollisuudenalaan ja ympäristöön,” hän sanoo.

Kährsin ekologisella toimintatavalla on pitkät perinteet. Sen ansiosta yritykselle myönnettiin ISO 14001 –ympäristöjärjestelmäsertifikaatti ensimmäisenä lattiapäällystevalmistajana maailmassa yli kymmenen vuotta sitten.

“Vihreän toimintatapamme juuret ulottuvat toki paljon kauemmaksi. Vuonna 1857 perustettu Kährs on yksi maailman johtavista ja vanhimmista puulattioiden valmistajista. Olemme olleet innovatiivisuudessa selvä edelläkävijä ja olemme kehittäneet runsaasti uraauurtavaa teknologiaa, minkä ansiosta uudenaikaisia lattiapäällysteitä voidaan valmistaa entistä ympäristöystävällisemmin. Kehittämämme monikerroksinen puulattia oli maailman ensimmäinen lamelliparketti ja se tuotiin markkinoille ja patentoitiin jo vuonna 1941. Jo tuolloin innovaatio mahdollisti raaka-aineen ympäristöystävällisemmän hyödyntämisen,” Bruce Uhler kertoo.

Biopolttoaineesta vedensäästöön

Esitellessään tehdasta Nybrossa, jossa yritys aikanaan aloitti toimintansa ja jossa edelleen sijaitsee sen päätuotantolaitokset ja pääkonttori, Bruce Uhler nostaa esiin useita käynnissä olevia ekoprojekteja. Yksi näkyvimmistä on suuri biopolttoainelaitos.

“Kährs kerää kaiken jätepuun tehtaan alueelta, kuten kaarnan, sahanpurun ja hukkamateriaalin ja muuntaa sen bioenergiaksi. Sen avulla lämmitetään koko Nybron tehdas sekä myös 20 000 kotia lähialueella. Ympäristöryhmämme hakee jatkuvasti keinoja pienentääkseen Kährsin hiilijalanjälkeä ja ilmasto-, vesistö- ja melukuormitusta,” Bruce Uhler kertoo.

Ympäristödokumentoinnin uusi aika

Kährs, jolle myönnettiin ympäristö- ja laatusertifikaatit 1990-luvun alkupuolella ja jolla on myös ISO 9001 -sertifiointi, on julkaissut vuotuisen ympäristöraportin jo 18 vuoden ajan. Muutama vuosi sitten yritys päätti viedä ympäristödokumentaationsa askelta pidemmälle ja käynnisti prosessin, jossa tuotteet sertifioidaan sellaisten standardien ja markkinoiden vaatimusten mukaan, jotka kattavat parhaiten sen yli seitsemänkymmentä toimintamaata.

“Yksi kattavimmista standardeista on pohjoismainen Joutsen-merkki. Asetimme tavoitteeksemme huhtikuussa 2014 saada Joutsen-sertifikaatti suurelle osaa tuotteistamme, koska totesimme, että sen avulla katamme saman tien monta sellaista osa-aluetta, joiden huomiointia edellytetään useimmilla muilla globaaleilla markkina-alueilla. Tämä osoittautui mittavaksi hankkeeksi ja investoinniksi, sillä meidän oli analysoitava ja dokumentoitava tuotteiden koko elinkaari raaka-aineesta jätteeseen,” Bruce Uhler sanoo.

Vaivannäkö kannatti ja tällä hetkellä 159:llä Kährsin tuotteella on Joutsen-merkki.

“Joutsen-merkki on herättänyt paljon kiinnostusta myös muissa EU-maissa, kuten Saksassa, ja Yhdysvalloissa, sillä se kattaa niin laaja-alaisesti ympäristöystävällisen tuotteen kriteerit.”

“Sertifiointi on toki tärkeää, mutta viimekädessä kyse on kokonaisvaltaisesta laadusta. Haluamme, että tuotteemme ovat kauniita, kestäviä ja että ne on valmistettu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti,” Bruce Uhler jatkaa.

Mikä motivoi Kährsiä ympäristötavoitteissa?

“Kehitämme edelleen intohimoisesti kaikkia toimintamme osa-alueita – aina voi olla parempi. Tällä hetkellä olemme keskittyneet etenkin terveelliseen sisäilmaan liittyviin kysymyksiin, kestävään puuntuotantoon, tuotekehitykseen ja reiluun kauppaan,” sanoo Bruce Uhler.

Uhlerin perhe, johon kuuluu myös kaksi corgia, elää niin ikään entistä laadukkaampaa ja terveellisempää elämään Ruotsin Nybrossa – vaikka ilmasto onkin lämpimään ja aurinkoiseen Floridaan verrattuna ankara.

“Ruotsissa on mahtava elää ja asua – ajan pyörällä joka päivä, jopa talvella. On myös henkilökohtaisesti palkitsevaa huolehtia sellaisen yrityksen yhteiskunnallisesta vastuunkannosta, joka aidosti välittää, ja toimia sellaisella alalla, jolla on positiivinen vaikutus niin asiakkaidemme kuin koko maapallokin hyvinvointiin nyt ja tulevaisuudessa,” Uhler sanoo.