Kährs on yksi harvoista lattiavalmistajista, joka on sitoutunut ilmastotieteeseen perustuviin päästövähennystavoitteisiin. Julkistimme sitoutumisemme näihin tavoitteisiin joulukuussa 2021 ja vuoden 2023 aikana tulemme määrittämään ilmastotieteeseen perustuvat tavoitteemme (SBTi, Science Based Targets initiative).

Kährs Climate Positive Journey -vastuullisuusstrategia ja Kährsin ilmastotavoitteet vuodelle 2025 sisältävät oman toimintamme (Scope 1) ja ostetun energian (Scope 2) päästöjen vähentämisen sekä koko arvoketjumme (Scope 3) päästöjen vähentämisen.

Ilmastonmuutos on ollut suuri huolenaihe vuosikymmenien ajan ja tänä päivänä myös yritykset ymmärtävät yhä laajemmin tilanteen vakavuuden ja ovat alkaneet sitoutua ilmastonsuojeluun. Millään maalla tai organisaatiolla ei ole varaa sivuuttaa ilmastonmuutoksen riskejä. Kährs on jo pitkään ottanut tärkeitä askeleita vastuullisuustyössään ja kehittänyt toimintaansa ja tuotteitaan kestävän kehityksen ja innovoinnin pohjalta.

Pariisin ilmastosopimus on kansainvälinen, oikeudellisesti sitova sopimus ilmastonmuutoksesta. Sopimus solmittiin vuonna 2015 ja sen allekirjoitti 196 maata. Ilmastosopimuksen tavoite on pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahdessa asteessa suhteessa esiteolliseen aikaan ja pyrkiä toimiin, joilla lämpeneminen saataisiin rajattua alle 1,5 asteeseen. Tärkein keino tämän tavoitteen saavuttamiseen on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen maailmanlaajuisesti.

Kuva kertoo tämän hetken tilanteen suhteessa esiteolliseen aikaan sekä erilaisia skenaariota Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin nähden.

Jotta ilmaston keskilämpötilan nousu saataisiin rajattua 1,5 asteeseen, täytyy meidän ilmastotieteilijöiden mukaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjen määrää maailmanlaajuisesti puolella vuoteen 2030 mennessä ja saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä.

Tämä edellyttää hiilidioksidipäästöjen vähentämistä 90-95 % kaikissa päästöluokissa ennen vuotta 2050 ja kaikkien organisaatioiden, yritysten ja hallitusten on tehtävä tiivistä yhteistyötä tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

KÄHRSIN TAVOITTEET:

2022

SITOUTUMINEN ILMASTOTIETEESEEN PERUSTUVIEN TAVOITTEIDEN ASETTAMISEEN 2022

2025

OMIEN SCOPE 1 JA SCOPE 2 -PÄÄSTÖJEN PIENENTÄMINEN 40 % VUOTEEN 2025 MENNESSÄ

2040

SAAVUTTAA NOLLAPÄÄSTÖT JA OLLA HIILINEGATIIVINEN YRITYS 2040 MENNESSÄ

KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN LUOKAT

Ilmastonmuutoksen torjunnassa ja päästötavoitteisiin pyrkiessä on tärkeää ymmärtää ja seurata erilaisia päästöluokkia (scope 1, 2 ja 3). Sen lisäksi, että yrityksissä kiinnitetään huomiota oman toiminnan aiheuttamiin päästöihin, on tärkeää kartoittaa koko arvoketjun vaikutukset. Vain oman toiminnan päästötavoitteiden asettaminen ei läheskään aina riitä vaikuttamaan ilmastonmuutokseen.

GHG-Protocol -standardi (Greenhouse Gas Protocol) auttaa hallituksia ja yrityksiä mittaamaan hiilijalanjälkeään ja hallitsemaan ilmastonmuutokseen vaikuttavia päästöjä. GHG Protocol -standardissa kasvihuonekaasupäästöt jaotellaan kolmeen luokkaan:

Scope 1

Suorat päästöt: Scope 1 -luokkaan kuuluvat päästöt, joihin yritys voi suoraan vaikuttaa ja jotka syntyvät oman toiminnan seurauksena. Tällaisia ovat esimerkiksi omat tuotantolaitokset ja omien ajoneuvojen ja työkoneiden päästöt.

Scope 2

Epäsuorat ostettavaan energiaan liittyvät päästöt: Scope 2 -luokkaan luetaan päästöt, jotka aiheutuvat ostettavasta sähköstä, luonnonkaasusta, ilmanvaihdosta tai muusta yrityksen kuluttamasta energiasta.

Scope 3

Epäsuorat päästöt liittyen tuotteen elinkaareen: Scope 3 -luokkaan kuuluvat päästöt, jotka eivät synny suoraan yrityksen toiminnasta, mutta ovat kuitenkin seurausta siitä. Luokkaan kuuluvat kaikki epäsuorat päästöt (jotka eivät kuulu luokkaan scope 2), jotka syntyvät yrityksen arvoketjussa mukaan lukien muun muassa komponenttien ja raaka-aineiden hankinta ja logistiikka sekä liikematkustaminen.

KUINKA KÄHRS OSALLISTUU ILMASTONMUUTOKSEN HILLITSEMISEEN

Yritykset voivat parhaiten osallistua ilmastonmuutoksen hillitsemiseen varmistamalla, että niiden asettamat kasvihuonekaasujen päästötavoitteet ovat Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia ja sellaisia, jotka auttavat rajoittamaan ilmaston keskilämpötilan nousun 1,5 asteeseen.

Tässä auttaa Science-based targets-aloite (SBTi), joka on kansainvälinen aloite, jonka tarkoituksena on edistää yritysten sitoutumista päästöjen rajoittamiseen ja joka osoittaa kuinka paljon ja kuinka nopeasti päästöjä on pienennettävä, jotta estetään ilmastonmuutoksen pahimmat vaikutukset.
Science Based Targets -järjestelmän (SBTi) ovat kehittäneet yhteistyössä yritysten ilmastotavoitteita seuraava Carbon Disclosure Project, YK:n Global Compact -aloite (UNGC), Maailman luonnonvarainstituutti WRI ja Maailman luonnonsäätiö WWF, ja sen rahoitus tulee yrityksiltä, järjestöiltä ja hallituksilta.

Yritys voi asettaa itselleen päästötavoitteita, mutta vasta SBTi-hyväksyntä, joka vaatii kolmannen osapuolen arvioinnin ja validioinnin, varmistaa, että yrityksen tavoitteet ovat riittävän kunnianhimoisia ja merkittäviä rajoittamaan ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen.

Sitoutumalla Science-based targets -aloitteeseen ja asettamalla sen mukaiset päästötavoitteet, tiedämme, että olemme sitoutuneet sekä pitkä aikavälin kestävään liiketoiminnan kasvuun että autamme rajoittamaan maapallon lämpötilan nousua 1,5 asteeseen.

Lue lisää vastuullisuusstrategiastamme täältä