Kährs Group on puolittanut hiilidioksidipäästönsä kolme vuotta asettamaansa tavoitetta aikaisemmin. Nyt olemme päättäneet asettaa entistä kunnianhimoisemman tavoitteen ja haluamme saavuttaa hiilineutraaliuden omien toimintojemme osalta vuoteen 2030 mennessä.

imageorihr.png

 
 

Kährsin ilmastotyö etenee vauhdilla

Kährs Group on vähentänyt hiilidioksidipäästöjään 63 prosenttia perusvuoteen 2020 verrattuna – Olemme siten saavuttaneet jo nyt reilusti vuodelle 2025 asetetut ilmastotieteeseen perustuvat tavoitteemme.

Kährs Group on sitoutunut kunniahimoisiin lyhyen ja pitkä aikavälin päästövähennystavoitteisiin, jotka asetettiin vuonna 2021 vastuullisuuteen sidotun joukkolainan (Sustainability-linked bond, SBL) liikkeelle laskun yhteydessä ja jotka on määritelty vastuullisuusstrategiassamme, jonka raameista olemme saaneet kolmannen osapuolen arvioinnissa parhaan mahdollisen A-luokituksen:

  • Oman toiminnan hiilidioksidipäästöjen vähentäminen (scope 1 ja 2) 40%:lla vuoteen 2025 mennessä verrattuna perusvuoteen 2020
  • Hiilineutraaliuden saavuttaminen kaikissa päästöluokissa (scope 1, 2 ja 3) viimeistään vuoteen 2040 mennessä ilmastotieteeseen perustuvien tavoitteidemme mukaisesti, jotka auttavat rajoittamaan maapallon lämpötilan nousua 1,5 asteen Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti

Olemme vähentäneet hiilidioksidipäästöjämme 63 prosenttia vuodesta 2020 vuoteen 2022. Olemme siis onnistuneet enemmän kuin puolittamaan päästömme kolme vuotta ennen asettamaamme tavoiteaikaa. Nyt olemmekin päättäneet asettaa entistä haastavamman tavoitteen ja haluamme oman toimintamme hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä.

Kährs Groupissa ilmastotyö on yksi tärkeimpiä painopisteitä ja etsimme jatkuvasti tapoja kehittää toimintaamme ympäristöystävällisemmäksi – olemme siirtyneet käyttämään uusiutuvaa energiaa, tuotantolaitoksiemme sisäiset kuljetukset ovat fossiilivapaita, käytämme biopohjaista lämmitystä ja olemme toteuttaneet tuotantolaitoksissamme erittäin kattavia energiansäästöohjelmia.

“On ollut hienoa seurata liiketoimintayksiköissämme toteutettuja muutoksia, ja sitä kuinka olemme onnistuneet vähentämään oman toimintamme hiilidioksidipäästöjä. Odotan innolla Science Based Targets -aloitteen mukaisen ilmastotyömme jatkumista ja kunniahimoisten tavoitteidemme todentamista tekemämme kartoituksen pohjalta, ja että voimme yhdessä tavarantoimittajiemme kanssa vaikuttaa edelleen scope 3 -luokan päästöihin”, sanoo Johan Magnusson, Kährs Groupin CEO.

“Olen ylpeä työstä, jota teemme ilmastotavoitteidemme eteen ja sitoutumisestamme ilmastotieteeseen perustuviin päästövähennystavoitteisiin, joiden saavuttaminen on tärkeä virstanpylväs Kährsin vastuullisuustyössä. SBTi-aloite antaa yrityksille yhtenäisen ja ilmastotieteeseen perustuvan käsityksen nettonollasta, mikä selkeyttää tavoitteitamme ja antaa varmuuden siitä, että tavoitteemme ovat ilmastotieteen mukaiset. Olemme tehneet määrätietoisesti työtä ja kunnianhimoinen tavoitteemme on saavuttaa hiilineutraalius omien toimintojemme osalta jo vuoteen 2030 mennessä. Nyt validoimme tavoitteemme ja etenemme suunnitelmiemme mukaisesti, jolloin asiakkaamme voivat luottaa siihen, että ilmastotyömme vastaa heidän tavoitteitaan”, kertoo Therese Gerdman, Kährs Groupin Global Sustainability Manager.

 

KÄHRS ON SITOUTUNUT ILMASTOTIETEESEEN PERUSTUVIIN PÄÄSTÖVÄHENNYSTAVOITTEISIIN

Kährs on sitoutunut vähentämään hiilidiokisidipäästöjä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Tavoitteemme on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja saavuttaa ilmastotieteeseen perustuva nettonolla vuoteen 2040 mennessä. Näin voimme varmistaa, että ilmastotoimemme ovat viimeisimmän ilmastotieteen mukaiset. Vähentämällä CO2-päästöjä (kasvihuonekaasupäästöt muutettu hiilidioksidiekvivalenteiksi, CO2e) koko arvoketjussamme edistämme Pariisin ilmastosopimuksen tavoitetta rajata maapallon keskilämpötilan nousu 1,5 asteeseen.

Science-Based Targets -aloite (SBTi) on kansainvälinen aloite, jonka avulla yritykset voivat asettaa päästövähennystavoitteensa ilmastotieteeseen perustuen. Aloite keskittyy kannustamaan yrityksiä puolittamaan päästönsä ennen vuotta 2030 ja saavuttamaan nettonollan ennen vuotta 2050.

SBTI-logo.jpg

Science Based Targets -järjestelmän (SBTi) ovat kehittäneet yhteistyössä yritysten ilmastotavoitteita seuraava Carbon Disclosure Project (CDP), YK:n Global Compact -aloite (UNGC), Maailman luonnonvarainstituutti (WRI) ja Maailman luonnonsäätiö (WWF) ja aloite on yksi We Mean Business Coalition -sitoumuksista. SBTi määrittelee ja edistää parhaita käytäntöjä asettaa ilmastotieteeseen perustuvia tavoitteita, tarjoaa resursseja ja opastusta ja arvioi ja hyväksyy yritysten asettamat tavoitteet. www.sciencebasedtargets.org

 

KÄHRS GROUP

Kährs Groupin innovatiiviset lattianpäällysteet ovat vieneet toimialaa eteenpäin jo vuosikymmenien ajan. Kehitämme tuotevalikoimaamme jatkuvasti ja tarjoamme parhaat lattiaratkaisut niin kotiin kuin julkisiin tiloihin ja niin uudisrakentamiseen kuin remontointiin.

Haluamme ennen kaikkea kehittää ja tarjota lattiaratkaisuja, jotka ylittävät asiakkaidemme odotukset. Kährs-brändi on arvostettu ja tunnettu vahvoista arvoistaan: ruotsalainen perintö, skandinaavinen design, vastuulliset innovaatiot ja korkea laatu.

Kährs Group on markkinajohtaja Ruotsissa ja Suomessa ja sillä on vahva markkina-asema myös Norjassa, Iso-Britanniassa, USA:ssa, Saksassa ja Sveitsissä. Kaikkiaan konsernin lattioita myydään yli 70 maassa.

OriginalJpg-kahrs-oak-loft-white-plank-151n9aekm4kw200-int01.jpg