Metall avslutningslist 28x6.5-16 mm

Avslutningslist benyttes der gulvet går mot dørterskel, fliser eller andre avslutninger der ekspansjonsrom er påkrevet. Tre er naturmateriale og derfor kan det være variasjoner i farge og struktur mellom lister og gulvene de er tiltenkt å matche.
Artikkelnummer
Lengde
Høyde
Bredde
Overflatebehandling
Treslag
Overflatefarge
Se alle vår funksjonslister
Artikkelnummer Overflatebehandling Treslag Overflatefarge Lengde
7072210ES 7072210ES 1000 mm
7072218SV 7072218SV 1800 mm
7072210SV 7072210SV 1000 mm
7072218SN 7072218SN 1800 mm
7072218ES 7072218ES 1800 mm
7072210SN 7072210SN 1000 mm