Våre gulv fungerer utmerket med gulvvarme. Her finner du
råd for valg av gulvvarme for tregulv.

Gulvvarme er ideell for tregulv

I dag er tregulv og gulvvarme ofte kombinert og fungerer godt sammen. Både elektrisk og vannbåren gulvvarme kan brukes med Kahrs tregulv. Det er imidlertid svært viktig å følge våre monteringsanvisninger, samt instruksjonene og anbefalingene fra leverandøren av gulvvarmesystemet. Hvis den er riktig installert, vil du oppnå et vakkert og langvarig tregulv med økt komfort av behagelig varme. Her finner du instruksjoner og råd om hva du bør vurdere når du velger gulvvarme for tregulv.

Temperatur på overflaten

Gulvets overflatetemperatur må aldri overskride 27 °C. Dette gjelder også ved/over sentralvarmerør, over rørlengder og under tepper, møbler, ovner osv.. Med en fornuftig møblering, uten for mange tepper eller tepper som er for tykke, er det rimelig å oppnå en temperatur på 23 °C over ledig gulvområde, noe som gir en romtemperatur på ca. 21 °C, forutsatt at rommet krever normal oppvarming. Dette innebærer at tetninger, isolering, vinduer osv. har vanlig standardkvalitet. Ta ekstra forholdsregler for å sikre at varmtvannstemperaturen aldri overskrider maksimumstemperaturen, og at leggeanvisningene fra leverandøren av varmesystemet følges nøye.

Gulvvarme i sesongene

Gulv med undervarme er mer mottakelig for fuktighet enn gulv uten varme. Det er fordi forskjellen i fuktighetsinnholdet mellom de tørreste og fuktigste delene av gulvet øker over tid. Gulvvarme fører til mer omfattende tørking, som gjør at gulvet trekker seg sammen og krymper. I kalde og tørre klima er det ikke unormalt at det oppstår sprekker mellom stavene og at bordene buer seg noe fra tid til annen. Vi anbefaler Kährs Original 15 mm parkettgulv eller Kährs Linnea 7 mm med Woodloc®- eller Woodloc® 5S-fuger for gulv med gulvvarme. Både Kährs Original og Kährs Linnea reduserer risikoen for at det oppstår sprekker.

Det er verdt å huske på at parkettgulv av bøk og hard maple utvider seg og trekker seg sammen mer enn andre treslag. De anbefales derfor ikke til bruk med gulvvarme.

Legging på gulvvarme

Tregulvet må legges tett inntil undergulvet, uten luftspalte, siden luftspalter kan føre til at treet tørker ut veldig raskt.

Ved legging av gulv på gulvvarmesløyfer bør arbeidstemperaturen være minst 18° C. Dette gjelder bord, undergulv og romtemperatur. Den relative luftfuktigheten må være på mellom 20 og 60 % før, under og etter legging av gulvet.

Ullpapp foretrekkes som mellomlag, siden celleplast av polyetylen og korkplate har høyere varmegjennomgangsmotstand.

Spesialkrav ved legging av gulvvarme:

  • Gulvkonstruksjonen må ha et varmefordelingslag som gir en jevn temperatur over hele gulvoverflaten for å hindre at temperaturen blir for høy i noen områder.
  • Det må være mulig å kontrollere og begrense overflatetemperaturen med høy grad av nøyaktighet.
  • Hele gulvområdet må være oppvarmet. Dette gjelder imidlertid ikke komfortvarmesystemer som er et supplement til vanlig oppvarming. I dette tilfellet bør temperaturen være atskillig lavere enn den tillatte temperaturen på 27 °C på gulvoverflaten.
  • Det lagte gulvet, inkludert mellomlag, skal ha lav varmegjennomgangsmotstand.
  • Det skal bygges inn en fuktsperre i gulvkonstruksjonen, og denne bør plasseres så nær tregulvet som mulig. Hvis bjelkene er tykke eller tunge, er det spesielt viktig at fuktsperren er i nærheten av tregulvet. Fuktsperren må ikke under noen omstendighet ligge på motsatt side av bjelkene.