«Vitenskapsbaserte mål gir en klart definert vei for bedrifter til å redusere utslipp av klimagasser (GHG), og hjelper til med å forhindre de verste konsekvensene av klimaendringer og fremtidssikker forretningsvekst."

imageorihr.png

 
 

Planet Positiv

Helt siden Kährs ble grunnlagt har selskapet vært styrt av en fast forpliktelse til bærekraft – fra valg av det beste råstoffet til en ren produksjonsprosess med lave utslipp.

Kährs Planet Positive Journey er vår visjon og ambisjon om hvordan vi kan skape muligheter for mer bærekraftige gulvløsninger innenfor planetens grenser, samtidig som virksomheten vår vokser på en ansvarlig og lønnsom måte. Det er vår bærekraftstrategi, og et viktig skritt på denne reisen er å sette ambisiøse mål om å oppnå netto null (karbonnøytralitet) innen 2040 og sette vitenskapsbaserte mål (SBTs) som bidrar til å begrense global oppvarming til 1,5 °C.

«Vitenskapsbaserte mål gir en klart definert vei for bedrifter til å redusere utslipp av klimagasser (GHG), og hjelper til med å forhindre de verste konsekvensene av klimaendringer og fremtidssikker forretningsvekst."

Bærekraftstrategien beskriver bærekraftagendaen for hele Kährs verdikjede. Våre fokusområder og ambisjoner for bærekraft er satt til 2025 og i tråd med FNs bærekrafts mål.

Strategien skisserer også bærekrafts agendaen og ambisjonene for alle i Kährs verdikjede, fra forsyning og produksjon til markedsføring og salg. Formålet med strategien er å inspirere, aktivere og lede oss i beslutningstaking og målsetting, slik at vi sammen kan gjøre endringer og finne muligheter innenfor området bærekraftig forretningsutvikling og inspirere forretningspartnere og forbrukere til mer bærekraftig forbruk.

På denne reisen for å nå våre mål og engasjement er det viktig at vi er forent i å oppnå kontinuerlige forbedringer på en samarbeidsmåte på tvers av alle funksjoner.

Ved å konvertere til fornybar energi, redusere produksjonsavfall, utvikle produkter med helse og miljø i tankene, og sikre at råvarer er bærekraftig og ansvarlig fremskaffet, prøver Kährs kontinuerlig å finne måter å gjøre produksjonsprosessen mer miljøvennlig. Den overordnede bærekraftstrategien til Kährs, ‘A Planet Positive Journey’ inkluderer tre fokusområder:

 

imagekc85.png

Denne helhetlige strategien omfatter hele livssyklusen til Kährs-gulv: Fra design av nye produkter, innkjøp av råvarer til produksjon, transport, installasjon og produktbruk – siden alle aspekter er like viktige. For å støtte disse tre fokusområdene har vi i Kährs satt klare mål for å nå våre mål.