HVA ER LYSREFLEKSJON?

LRV uttrykkes i prosent og indikerer hvor mye av lyset som reflekteres tilbake når det treffer en overflate. Den uttrykkes som lysrefleksjonsverdi, LRV, og måles på en skala fra 0 til 100, hvor 0 er perfekt absorberende svart og 100 er perfekt reflekterende hvit. I virkeligheten eksisterer aldri disse perfekte overflatene. En lys hvit overflate har vanligvis en LRV-verdi på 85.

NCS FARGER OG LYSREFLEKSJONSVERDI (LRV) PDF

Luxury vinyl tiles LRV & NCS values

LYSREFLEKSJONSVERDI (LRV) SKALA

kahrs-wood-flooring-lrv-scale.jpg

HVORFOR TRENGER VI KONTRASTER?

De fleste registrerte blinde vil fortsatt ha noe fargesyn. Bare en liten prosentandel (mindre enn 5%) kan ikke se noe i det hele tatt, og selv personer innenfor denne gruppen vil generelt ha en viss følsomhet for lys og skygge. Å sørge for at det er spesifisert minimum 30 poengs LRV-differanse for tilstøtende flater vil i de fleste tilfeller bidra til at synshemmede ikke blir diskriminert.
 
Eksempler der visuell kontrast er nødvendig:
• Dørflater og karmer
• Gulv til vegg