Helt fra begynnelsen og i alt vi foretar oss, har vi alltid forpliktet oss til kvalitet, bærekraft og holdbarhet. Dette gjør vi ved å velge de beste råvarene til tregulv fra våre 3000 tømmerleverandører og ved å bruke miljøvennlige overflatebehandlinger, og produksjonen av vinylgulv og produksjonen ellers foregår på mest mulig miljøvennlig måte. For både våre parkett- og vinylgulv oppfyller vi alle krav til moderne gulvestetikk og miljø- og kvalitetsstandarder.

Svanen

Svanemerkingen er en av de mest omfattende og strengeste produktsertifiseringen i verden. I Svanens kriterier stilles det krav til f.eks. innhold og bruken av skadelige kjemikalier, utslipp til luft, vann og jord, energibruk og ressursforvaltning og avfallshåndtering. Svanen stiller også krav til kvalitet og funksjon. Kährs er i dag stolte over å ha mer enn 200 Svanemerkede gulv. Steget for å miljømerke er et naturlig resultat av et langsiktig miljøarbeid. 

Last ned:
Svanen-sertifikat
Webbplats - Svanen

EPD - MILJØPRODUKT-
DEKLARASJON FOR BYGGPRODUKTER.

En EPD (Environmental Product Declaration) beskriver byggematerialer, byggevarer eller bygningskomponenter basert på deres miljøpåvirkning og deres funksjonelle og tekniske egenskaper. Med en EPD kan produsenter rapportere sammenlignbare, objektive og tredjepartsbekreftede data om alle aspekter av et produkts miljøytelse gjennom hele livssyklusen. Denne informasjonen kan brukes av eiendomsutviklere og planleggere for å beregne bygningens totale miljø- og klimapåvirkning over livssyklusen.

Last ned:

Kährs 15mm, 14mm and 13mm engineered wood floors EPD (place of production Nybro, Sweden)
 
Kährs 13mm engineered wood floors EPD (place of production Satulung, Romania)

Kährs Xpression EPD (and Kährs Upofloor Enomer Products: Zero Sheet, Zero Tile, Kährs LT Enomer)

ANSVARLIG SKOGBRUK

FSC®

FSC® - Forest Stewardship Council® er en internasjonal medlemsorganisasjon som fremmer ansvarlig forvaltning av verdens skoger. Kährs har hatt sertifiseringen siden 2005, lisense FSC-C019122.

PEFC

PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes - er verdens største organisasjon for skogbrukssertifisering. Kährs har hatt sertifiseringen siden 2013, lisense PEFC/05-35-153.

Last ned:
FSC-sertifikat
PEFC-sertifikat
Kährs - General wood sourcing policy

ISO

ISO 14001 er det internasjonale miljøstyringssystemet, mens ISO 9001 er det internasjonale kvalitetskontrollsystemet. Nedenfor finnes kvalitets- og miljøakkrediteringer for alle Kährs-anlegg.

Last ned:
ISO 9001 - 14001

M1-Sertifikat

Alle vinylgulv i Luxury Tiles-serien vår er M1-sertifisert. M1-merket angir at produktets materialer oppfyller de strengeste standardene for luftkvalitet innendørs.

M1 nettstedet

Franske A+

En fransk sertifisering som tester og garanterer at produkter som er installert innendørs, blant annet gulv, må oppfylle utslippskrav for et sikkert innemiljø. Alle vinylgulvene oppfyller kravene til A+.

Franske A+ nettstedet