Helt fra begynnelsen og i alt vi foretar oss, har vi alltid forpliktet oss til kvalitet, bærekraft og holdbarhet. Dette gjør vi ved å velge de beste råvarene til tregulv fra våre 3000 tømmerleverandører og ved å bruke miljøvennlige overflatebehandlinger, og produksjonen av vinylgulv og produksjonen ellers foregår på mest mulig miljøvennlig måte. For både våre parkett- og vinylgulv oppfyller vi alle krav til moderne gulvestetikk og miljø- og kvalitetsstandarder.

EMAS

EMAS er EUs frivillige miljøstyring og miljørevisjon. EMAS har som mål å strømlinjeforme og stadig forbedre miljøarbeidet i selskaper og organisasjoner og viderebringe pålitelige meldinger til markedet angående resultatene av miljøarbeidet med reviderte og godkjente miljørapporter og andre former for miljøkommunikasjon, i annonsering og markedsføring. Kährs har vært EMAS-registrert siden 1997.

Kährs-rapporten er revidert og godkjent av DNV Certification AB i henhold til EMAS.

Last ned:
EMAS miljørapport
EMAS godkjenningsdokumentet

ISO

ISO 14001 er det internasjonale miljøstyringssystemet, mens ISO 9001 er det internasjonale kvalitetskontrollsystemet. Nedenfor finnes kvalitets- og miljøakkrediteringer for alle Kährs-anlegg.

Last ned:
ISO 9001 - 14001

FSC®/PEFC™

FSC® - Forest Stewardship Council® er en internasjonal medlemsorganisasjon som fremmer ansvarlig forvaltning av verdens skoger. Kährs har hatt sertifiseringen siden 2005, lisense FSC® 019122.

PEFC™ - Programme for the Endorsement of Forest Certification™ schemes - er verdens største organisasjon for skogbrukssertifisering. Kährs har hatt sertifiseringen siden 2013.

Last ned:
FSC®-sertifikat
PEFC™-sertifikat
FSC® and PEFC™ certification - general wood sourcing policy

Svanen

Svanemerkingen er en av de mest omfattende og strengeste produktsertifiseringen i verden. I Svanens kriterier stilles det krav til f.eks. innhold og bruken av skadelige kjemikalier, utslipp til luft, vann og jord, energibruk og ressursforvaltning og avfallshåndtering. Svanen stiller også krav til kvalitet og funksjon. Kährs er i dag stolte over å ha mer enn 150 Svanemerkede gulv. Steget for å miljømerke er et naturlig resultat av et langsiktig miljøarbeid. 

Last ned:
Svanen-sertifikat
Webbplats - Svanen

M1-Sertifikat

Alle vinylgulv i Luxury Tiles-serien vår er M1-sertifisert. M1-merket angir at produktets materialer oppfyller de strengeste standardene for luftkvalitet innendørs.

M1 nettstedet

Franske A+

En fransk sertifisering som tester og garanterer at produkter som er installert innendørs, blant annet gulv, må oppfylle utslippskrav for et sikkert innemiljø. Alle vinylgulvene oppfyller kravene til A+.

Franske A+ nettstedet