Da amerikanske arkitekter, designere og byggmestere begynte å stille grønne spørsmål, ble hans egen interesse for bærekraft vekket. For fem år siden førte det til en radikal endring i livssituasjonen til Bruce Uhler og familien hans. 

 
 

Med en grønn samvittighet

Fra å være ansvarlig for salg til byggesegmentet i Nord-Amerika for Kährs, med base og bosted i Florida, til å flytte til den lille bygden Nybro midt i skogen for å bli selskapets miljødirektør og lede selskapets utvikling av og arbeid med bærekraft og kommunikasjon.

”Selskapet hadde allerede da en grønn kultur og historikk som gikk flere tiår tilbake, men uten å snakke for mye om det. I dag er vi stolte over å kunne hevde at Kährs har fått flere miljøsertifiseringer enn noen annen tregulvprodusent i verden – og vi har en hel rekke pågående prosjekter som skal sikre at vi fortsatt er ledende innenfor bransjen, på vei mot en bærekraftig fremtid,” sier Bruce Uhler.

En besøkende blir kanskje forvirret over alle de store og gamle uthulte eikestammene av forskjellige størrelse som er plassert rundt på Kährs-anlegget i Nybro i Sør-Sverige. Men dette er faktisk selskapets siste prosjekt for å redde det største insektet i Europa, den uttryddingstruede hjortebillen. Dette imponerende insektet, med sitt enorme gevir, lever av morkent eiketre.

”Man kan si at dette er et symbol på vår opptatthet av miljøet innenfor alle deler av driften, fra de minste, lokale forhold til dem med stor og global innvirkning på bransjen og miljøet,” sier han. 

Kährs har lenge hatt en økologisk tilnærming. For mer enn ti år siden fikk selskapet ISO 14001-sertifisering for miljøstyring, som den første tregulvprodusenten.

”Men vårt miljøengasjement går mye lenger tilbake. Kährs ble grunnlagt i 1857 i Sverige, og vi er en av de eldste produsentene av tregulv i bransjen. Vi har vært en av de mest innovative i bransjen, og vi kan vise til banebrytende gulvteknologi som har bidratt til å gjøre moderne produksjon av tregulv mer bærekraftig. Våre innovasjoner er blant annet at vi allerede i 1941 patenterte og lanserte verdens første flerlagsgulv, der råmaterialet kunne utnyttes på en mer miljøvennlig måte,” sier Bruce Uhler.

Fra biodrivstoff til vannkontroll

Bruce Uhler viser oss rundt på anlegget i Nybro, der selskapet en gang startet produksjonen, og der det fortsatt har sin viktigste virksomhet, hovedproduksjonen og hovedkontoret, og han peker ut noen av de forskjellige miljøprosjektene som pågår. Et av de mest iøynefallende er det store biodrivstoffanlegget.

”Kährs samler alle sine biprodukter fra trematerialer på stedet, for eksempel bark, sagflis og kasserte materialer og omdanner det til biodrivstoff. I tillegg til at det varmer opp Nybro-fabrikken produserer vi også energi som varmer opp 20 000 husstander i området. Miljøteamet vårt arbeider kontinuerlig med å redusere karbonfotavtrykket og miljøpåvirkningen innenfor områdene luftkvalitet, vannutslipp og støydemping,” forklarer Bruce Uhler.

 

Dokumentasjon av neste grønne nivå

Kährs’ drift har vært miljø- og kvalitetssertifisert siden begynnelsen av 1990-årene, og Kährs har også fått ISO 9001-sertifisering. De siste 18 årene har Kährs publisert en transparent miljørapport. For noen få år tilbake bestemte selskapet å ta dokumentasjonen av arbeidet sitt ett steg videre og startet prosesser med å sertifisere produkter i samsvar med standarder og markedskrav som gjelder for mer enn 60 markeder over hele verden.

”En av de meste omfattende standardene er Svanemerket, det nordiske miljø- merket. I april 2014 satte vi oss som mål å få svanemerket en stor del av produktene våre, siden vi forsto at ved å gjøre det, ville vi dekke mange områder som krever sertifisering på de fleste andre globale markeder. Dette viste seg å kreve stor innsats og store investeringer siden vi måtte analysere og dokumentere våre produkter i hele livssyklusen, fra råmateriale til avfall,” sier Bruce Uhler. 

Innsatsen var svært vellykket. I dag er 159 Kährs-produkter svanemerket.

”Det har vært stor interesse for Svane- merket fra andre land, for eksempel Tyskland og USA, siden det dekker så mange aspekter av miljøvennlige produkter.”

”Sertifiseringer er selvfølgelig viktige, men grunnleggende sett dreier det seg om å leve opp til vårt totale kvalitetskonsept. Vi vil at produktene våre skal være vakre, langvarige og produseres på en så bærekraftig måte som mulig,” sier Bruce Uhler.

Så hva motiverer kährs til å fortsette med grønne tiltak?

”Motivasjonen vår om å bli bedre på alle områder stopper aldri, man kan alltid bli bedre. For øyeblikket konsentrerer vi miljøtiltakene våre om å skape best mulig luftkvalitet innendørs, bærekraftig skogsdrift, produktutvikling og rettferdig handel,” forklarer Bruce Uhler.

Imens nyter han sammen med familien og deres to corgier et sunt liv med høy kvalitet i Nybro – selv om klimaet er mye barskere enn familien var vant til fra det varme og solfylte Florida.

”Vi elsker livet i Sverige. Jeg sykler hver dag, til og med om vinteren. Det er også personlig inspirerende å arbeide med sosial ansvarlighet på høyeste nivå innenfor et selskap som bryr seg og på områder som vil ha positiv virkning for kundene våre og verden i sin helhet, i dag og i fremtiden,” sier han.