Kährs er en af få gulvproducenter, der har forpligtet sig til at opfylde videnskabsbaserede klimamål. Kährs annoncerede sin forpligtelse til disse videnskabsbaserede mål i december 2021 og vil i løbet af 2023 definere og validere mål til dodkendelse med Science Based Targets initiativer (SBTi).

Vores rejse mod at blive klimapositive og vores mål for 2025 dækker både en reduktion af vores CO2-udledning fra vores egen produktion (scope 1) og vores indkøbte energi (scope 2) - samt udledninger, der kommer fra resten af værdikæden, fra leverandør til slutkunde (scope 3).

Klimaændringer har været en global bekymring i årtier, og selvom Kährs har taget vigtige skridt indenfor bæredygtighed og innovation i lang tid nu, har der været en stigende forståelse for klimaets øgede behov og engagement i klimaet fra det brede erhvervsliv i løbet af de senere år. Intet land eller organisation har råd til at ignorere risikoen ved klimaændringer.

"Paris-aftalen er en juridisk bindende international traktat om klimaændringer. I 2015 vedtog 196 lande Paris-aftalen om at begrænse den globale opvarmning til under 2°C og med et mål på en maksimal opvarmning på 1,5°C. Den vigtigste metode for at nå dette mål er gennem den globale reduktion af drivhusgasser (GHG)."

Billedet viser, hvor vi er i dag i forhold til den industrielle revolution, men også forskellige scenarier i forhold til Paris-aftalens mål.

For at opretholde 1.5 °C målet skal verden ifølge klimaforskere halvere udledningen af drivhusgasser inden 2020 og blive netto-nul, hvilket betyder at fjerne lige så mange drivhusgasser fra atmosfæren som slippes ud inden 2050

Dette vil kræve langsigtede dyne dekarboniseringsmål på 90-95% på tværsd af alle områder inden 2050. Og det vil kræve, at alle organisationer, virksomheder og regeringer arbejder tæt sammen, for at nå dette fremtidige positive mål.

KÄHRS MÅL:

2022

FORPLIGTET TIL AT SÆTTE VIDENSKABSBASEREDE MÅL I 2023

2025

REDUCERE VORES UDSLIP I SCOPE 1 OG 2 MED 40% INDEN 2025

2040

BLIVE EN KLIMANEUTRAL VIRKSOMHED INDNE 2040.

NEDBRYDE DRIVHUSGASSER

"For at kunne sætte mål for reduktion af drivhusgasser i overensstemmelse med videnskaben er det vigtigt at forstå og spore alle emissionstyper.
Mange virksomheder kan opleve, at deres største påvirkning findes udenfor deres drift og inden for deres forsyningskæde. Dette er også grunden til, at det at sætte mål for sin egen virksomhed, langtfra er nok til at påvirke klimaændringerne."

GHG-protokollet som står for Green House Gas Protocol, som hjælper virksomheder og regeringer med at måle og håndtere klimaopvarmningsemissioner har opdelt drivhusgasser i tre kategorier for virksomheder at tage hensyn til:

Scope 1

Direkte drivhusgasudslip: Det vil sige udslip som virksomheden har direkte kontrol over. Det kan være emissioner fra produktion, faciliteter og køretøjer som er ejet af virksomheden herunder fremstilling af produkter, affald og brænstof til køretøjer og andet udstyr.

Scope 2

Indirekte drivhusgasudslip fra indkøbt energi: Disse udslip genereres fra købt elektricitet, nasturgas, fjernvarme og anden energi som virksomheder forbruger.

Scope 3

Indirekte drivhusgasudslip, udover indkøbt energi, som sker uden for virksomhedens grænser: Drivhusgasudslip i Scope 3 er en konsekvens af virksomhedens aktiviteter, men som kommer fra kilder, som ikke ejes eller kontrolleres af virksomheden. Alle indirekte drivhusudslip (ikke inkluderet i Scope 2), som der forekommer i værdikæden til det rapporterede selskab, herunder både upstream og downstream udslip fra indkøbte dele og materialer, transport af varer til kunder, til medarbejderes forretningsrejse eller pendling.

HVORDAN KÄHRS KAN BIDRAGE OG IVÆRKSÆTTE KLIMATILTAG

Den bedste praksis for virksomheder er at sikre, at deres reduktionsforpligtelse er i overensstemmelse med Paris-aftalen og holde den globale opvarmning under 1,5 grader Celsius.

Det er her, Science Based Targets-initiativet (SBTi) kommer ind i billedet. SBTi har til formål at løfte virksomhedens engagement i drivhusgasreduktioner og vise hvor meget og hvor hurtigt de skal reducere deres udledning af drivhusgasser (GHG), for at forhindre de værste klimaforandringer.

SBTi er et partnerskab mellem Carbon Disclosure Project (VDP), United Nations Global Compact (UNCG), World Resources Insitute (WRI) og Verdensnaturfonden (World Wildlife Fund for Nature, WWF). Det er finansieret af virksomheder, velgørende organisationer, fonde og regeringer.
Selvom enhver virksomhed kan oprette mål for reduktion af drivhusgasser kræves der SBTi-godkendelse, trejdepartsvurdering og validering, der sikrer, at en virksomheds indsats er ambitiøs nok til at begrænse den globale opvarmning til 1.5°C.

Ved at samarbejde med SBTi og få vores mål for reduktion af drivhusgasser valideret som videnskabsbaserede ved vi, at vi ikke kun har forpligtet os til langsigtet bærdygtig vækst, men vi ved også, at det vil være et skridt i den rigtige retning i forhold til at holde den globale opvarmning på maksimalt 1.5°C.

Læs mere om vores bæredygtighedsstrategi her