"”Videnskabeligt baserede mål giver virksomheder en klar defineret vej til at reducere drivhus (GHG) og hjælper med at forhindre de værste konsekvenser af klimaændringer og fremtidssikret virksomhedsvækst”"

imageorihr.png

 

>> Learn more about Kährs commitment to meet Science Based Climate Change Targets 

 
 

KÄHRS BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI

Kährs Planet Positive Journey er vores vision og ambition om, hvordan vi kan skabe muligheder for mere bæredygtige gulvløsninger indenfor vores planets grænser, samtidig med at vores virksomhed er i vækst på en ansvarlig og rentabel måde. Det er vores bæredygtighedsstrategi, og et vigtigt skridt på denne rejse er at sætte ambitiøse mål om at opnå netto nul (kulstofneutralitet) inden 2040 og opstille videnskabsbaserede mål (SBT), der bidrager til at begrænse den globale opvarmning 1.5 °C.

“Videnskabsbaserede mål giver virksomheder en klar defineret vej til at reducere drivhusgas (GHG) og hjælper med at forhindre de værste konsekvenser af klimaændringer og en fremtidssikret virksomhedsvækst”

Bæredygtighedsstragien beskriver bæredygtighedsagendaen for hele Kährs værdikæde. Vores fokusområder og ambitioner for bæredygtighed er sat 2025 og i overensstemmelse med FN´s mål for bæredygtig udvikling.


Strategien skitserer også bæredygtighedsagendaen og ambitionen for alle i Kährs værdikæde, fra forsyning til produktion til markedsføring og salg. Formålet med strategien er at inspirere, aktivere og lede os i beslutningsprocesser og målsætning, så vi sammen kan lave forandringer og finde muligheder indenfor bæredygtig forretningsudvikling og inspirere samarbejdspartnere og forbrugere til mere bæredygtigt forbrug.

På denne rejse for at nå vores mål og engagement er det vigtigt, at vi er forenede i at opnå kontinuerlige forbedringer på en samarbejdsmåde på tværs af alle funktioner.

Ved at konvertere til vedvarende energi, reducere produktionsspild, udvikle produkter med tanke på sundhed og miljø og sikre at råvarer er bæredygtigt og ansvarligt fremskaffet, forsøger Kährs løbende at finde måder at gøre produktionsprocessen mere miljøvenlig på. Kährs overordnede bæredygtighedsstrategi "A Planet Positive Journey" omfatter tre fokusområder:

imagekc85.png

Denne holistiske strategi omfatter hele livscyklussen for Kährs gulve: Fra design af nye produkter, indkøb af råvarer til produktion, transport, installation og brug - da alle aspekter er lige vigtige. For at understøtte disse tre fokusområder har vi hos Kährs sat klare mål for at nå vores mål.