Vi tænker på

miljøet

Vi tænker på

miljøet

Når man vælger et Kährs trægulv, er det også et godt valg for miljøet – både for dit indeklima og for vores planet. Når man vælger et trægulv fra Kährs,
er det en endnu klogere og mere grøn beslutning.

Kährs er en af verdens ældste producenter af trægulve og den mest innovative. Vi har også tradition for at forpligte os til at finde de mest miljøvenlige måder at producere vores gulve på. Igennem de sidste 100 år har mange af vores opfindelser forandret produktionen af trægulve over hele verden. I løbet af denne tid har vi indfanget skønheden i træ og træets udtryksformer.

Vi kombinerer træets naturlige egenskaber med de allernyeste innovative tiltag, så vi kan producere bæredygtige trægulve af højeste kvalitet og i sidste nye design. Ved at bruge træ – det mest miljøvenlige af alle byggematerialer – understøtter vi genplantningen af skove, og vi tager samtidig hensyn til miljøet i alle vores processer. Dermed bidrager vi til de kommende generationers trivsel.

Træ

Trægulve holder dine fødder varme på kolde dage og køler dem på varme dage takket være træets naturlige cellestruktur. Træ er designet af naturen til at være et fremragende isoleringsmateriale med tusindvis af lufthuller pr. kubikcentimeter. 

Faktisk isolerer træ syv gange bedre end keramiske gulvbelægninger og er meget varmere end plastlaminat eller tynde vinylgulve. På naturlig vis.

FREMTIDENS BYGGEMATERIALE

Mange arkitekter og designere hævder, at træ er fremtidens byggemateriale. Det gør de af flere forskellige årsager. Den vigtigste årsag er selvfølgelig, at det er mere miljøvenligt end de fleste andre byggematerialer. Træ spiller en vigtig rolle i kampen mod klimaændringer. Ifølge Europa-Kommissionen vil en øget anvendelse af træprodukter stimulere genplantningen af ny skov og samtidig reducere udledningen af CO2.

Men der er mange andre årsager til at foretrække træ som materiale. Trægulve er således fysisk varmere – men de har også en tendens til bløde et rum op og signalere venlighed i en højteknologisk verden. 

Gulve med syntetiske tæpper, vinyl- eller plastlaminatgulve kan ikke konkurrere med træets egenskaber, hverken fysisk eller udtryksmæssigt.

can compete with the spirit of wood, either physically or emotionally.

BÆREDYGTIG SKOVFORSYNING

Kährs arbejder tæt sammen med skov- og naturmyndigheder og NGO'er om at sikre en bæredygtig skovforsyning til fremtidige generationer.

I Sverige – hvor vi køber de fleste af vores råmaterialer – er der over 60 % mere skov (stående mængde) end for 100 år siden, mens skovområderne i Europa i gennemsnit vokser med ca. 6.000 km2 om året.

FREMMER ET SUNDERE INDEKLIMA

De store miljømæssige fordele ved træ sammenlignet med andre byggematerialer er bl.a., at træ er meget stærkt i forhold til dets vægt, det har mange anvendelsesmuligheder, det er fornybart, og så er det tilgængeligt. Det fremmer desuden gode arbejdsforhold på byggepladsen, det er fleksibelt og giver designere en høj grad af frihed. Samtidig er træs positive effekt på indeklimaet videnskabeligt dokumenteret. 

Det europæiske forskningsprojekt Wood2New, som blev afsluttet i februar 2017, viser bl.a., at træ fordeler luftfugtigheden indenfor. Når vi f.eks. tager brusebad eller laver mad på komfuret, øger det den indendørs luftfugtighed. Træ absorberer denne øgede luftfugtighed – og senere, når det bliver mere tørt, afgiver det luftfugtigheden igen – en proces der er blevet undersøgt med termokamera.

 

PRODUKTION

Kährs har i årenes løb indført en række nyskabelser inden for fremstilling af gulve, som har muliggjort en mere ansvarlig og grøn produktion. 

Vi stræber konstant efter at finde nye metoder til at reducere påvirkningen af naturen med hensyn til luftkvalitet, vandudledning og støj til gavn for vores medarbejdere, naboer og klimaet generelt.

Her følger et par eksempler på dette arbejde:

Kährs præsenterede i 1984 som den første producent af trægulve et vandbaseret laksystem, som sænker emissionen.

- Vi har udviklet et system på vores primære fabriksanlæg i Nybro, som sikrer, at der ikke er noget spild. De dele af stammerne, som vi ikke er i stand til at bruge til fremstilling af gulve, bliver omdannet til biobrændsel.

Alt vores træaffald, f.eks. bark og savsmuld, afsættes til et lokalt energiselskab. I alt nyder ca. 6.150 svenske boliger om året godt af varmen fra vores genbrugstræ.

- Vandrensningsprojekter på Kährs fabrik i Nybro har været genstand for fem internationale ph.d.-afhandlinger på Linnaeus University – og har resulteret i et nyt vandrensningsanlæg, som blev taget i brug i 2016. Men frem for alt har vi fået værdifuld viden om, hvordan naturlig vegetation kan rense vand fra den globale træindustri på en naturlig, effektiv og omkostningseffektiv måde. Projektet undersøgte både spildevand fra gulvfabrikken og perkolat fra overrisling og stabler. Metoden har potentiale til fremtidig anvendelse inden for mange forskellige industriproduktionsmiljøer på verdensplan ud over træindustrien.

Yderligere oplysninger om vores tiltag inden for grøn produktion findes i vores EMAS' report.

 

PRODUKT

Kährs tilbyder hundredvis af forskellige slags trægulve – fra 1-stavs- til 3-stavs-gulve, fra lyse til mørke gulve og gulve fremstillet af forskellige træsorter og med forskellige overfladebehandlinger. 

Vores ambition er kunne tilbyde de smukkeste, mest innovative og funktionelle trægulve i verden. Det er også vores ambition fortsat at udvikle nye teknologier, der gør vores gulve endnu mere bæredygtige.

OPFANDT ET GRØNNERE TRÆGULV

Vores historie er præget af grønne opfindelser, herunder skabelsen af det moderne trægulv, lamelparketgulvet, i 1941. Med denne fremstillingsmetode blev det muligt at udnytte råmaterialerne på en mere miljøvenlig måde sammenlignet med solide trægulve, fordi kernematerialet er lavet af hurtigtvoksende træ eller genbrugstræ, hvilket betyder, at man tapper naturen for færre ressourcer. 

I dag er dette fortsat standarden hos langt størstedelen af trægulvsproducenterne. Eftersom træ er et naturmateriale, påvirkes det af klimaforandringer. Det vil sige, at træet udvider sig ved høj luftfugtighed og trækker sig sammen ved lav luftfugtighed. Takket være Kährs' flerlagskonstruktion minimeres denne bevægelse også. Konstruktionen sikrer, at der er den helt rigtige balance mellem lagene – toplag, kerne og bagside – så gulvet forbliver stabilt under alle forhold.

INTRODUCEREDE DEN LIMFRI SAMLING

I 1999 lancerede Kährs som den første trægulvsproducent i verden et mekanisk, limfrit samlingssystem, nemlig det geniale Woodloc®-system, som revolutionerede trægulvsmarkedet og betød, at brædderne kunne låses sammen mekanisk uden at bruge lim..

Vi bestræber os desuden konstant på at finde de mest miljøvenlige farvemidler og lakker uden opløsningsmidler. Og vores overflader er lette at rengøre og vedligeholde uden brug af stærke kemikalier.