Gulvvarme er ideelt til vores trægulve. Her finder du råd til valg af gulvvarme til dit trægulv.

Gulvvarme er ideelt til vores trægulve.

Trægulve og gulvvarme er i dag en meget almindelig kombination, som fungerer godt. Både elektrisk gulvvarme og gulvvarmesystemer med varmt vand kan bruges sammen med Kahrs trægulve. Det er dog meget vigtigt at følge både vores særlige lægningsanvisninger samt de anvisninger og anbefalinger, som leverandøren af gulvvarmesystemet har givet. Hvis det lægges korrekt, får du et smukt og holdbart trægulv, som også giver behagelig varme. Her finder du instruktioner og råd om, hvad du skal overveje, når du skal vælge gulvvarme til dit trægulv.

Gulvets overfladetemperatur

Gulvets overfladetemperatur må aldrig være højere end 27-°C. Det gælder også områder omkring radiatorer og under møbler, tæpper osv. Med en god møblering uden for mange tæpper eller for tykke tæpper er det rimeligt med en temperatur på 23-°C på de frie gulvarealer, hvilket giver en rumtemperatur på ca. 21-°C. Det forudsætter selvfølgelig, at rummet har et normalt opvarmningsbehov. Dette indebærer, at tæthed, isolering, vinduer osv. er af normal standard. Det er især vigtigt at sikre, at temperaturen ved tilførselsstedet for varmt vand aldrig kommer over maksimumniveauet, og at installationsanvisningerne til gulvvarmesystemet følges nøje.

Følsomt over for fugt

Et gulv med gulvvarme er mere følsomt over for fugt end et gulv uden gulvvarme. Det skyldes, at forskellen med hensyn til fugtindhold mellem gulvets tørreste og fugtigste områder bliver større med tiden. Gulvvarme kan medføre omfattende udtørring, som får træet til at trække sig sammen og krympe. I et koldt og tørt klima kan der derfor indimellem dannes sprækker mellem stavene og let konkave brædder. Vi anbefaler Kährs Original gulv med en tykkelse på 15 mm eller Kährs Linnea med en tykkelse på 7 mm med Woodloc®- eller Woodloc® 5S-samlinger til gulve med gulvvarme. Både Kährs Original og Kährs Linnea reducerer risikoen for, at der dannes revner.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at parketgulve af bøg og canadisk ahorn udvider sig mere og trækker sig mere sammen end gulve af andre træsorter og derfor ikke kan anbefales til brug sammen med gulvvarme. Kährs Grande Collection er ikke velegnet til gulvvarme.

Lægning på gulvvarmesystem

Trægulvet skal lægges tæt på undergulvet uden luftspalter, da disse kan forårsage meget hurtig udtørring af træet.

Når du lægger gulvet på et gulvvarmesystem, skal arbejdstemperaturen være mindst 18-°C. Det gælder brædderne, undergulvet og rumtemperaturen. Den relative luftfugtighed skal være mellem 30 og 60-% før, under og efter lægning af gulvet.

Mellemlægget bør være pap, eftersom polyætylencelleplast og spånplade har en højere varmeledningsmodstand.

Særlige krav ved installation af gulvvarme

  • Gulvkonstruktionen skal have et varmefordelingslag, der skaber en jævn temperatur over hele gulvarealets overflade, for at undgå, at temperaturen bliver for høj bestemte steder.
  • Overfladetemperaturen skal kunne styres og sænkes meget præcist.
  • Hele gulvarealet skal være opvarmet. Det gælder dog ikke ved brug af et såkaldt komfortvarmesystem som supplement til den almindelige opvarmning. I så fald skal temperaturen være betydeligt lavere end de maksimalt tilladte 27-°C ved gulvoverfladen.
  • Det lagte gulv (inkl. mellemlæg) skal have en lav varmeledningsmodstand.
  • Der skal være indbygget en dampspærre i gulvkonstruktionen, og den skal ligge så tæt på trægulvet som muligt. Hvis strøerne er tykke eller tunge, er det særligt vigtigt, at dampspærren ligger tæt på trægulvet. Dampspærren må under ingen omstændigheder anbringes på den modsatte side af strøerne.