There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Submitted FLAG Target | Kährs

Kährs sitoutui vuonna 2021 asettamaan lyhyen aikavälin päästövähennystavoitteet Science-based targets-aloitteen (SBTi) ja nettonollastandardin (SBTi Net Zero Standard) mukaisesti. Nyt olemme toimittaneet nämä tavoitteet FLAG-ohjeistuksen mukaisesti SBTi:lle validointia varten.

SBTI-logo.jpg

 
 

KÄHRS ON TOIMITTANUT ILMASTOTIETEESEEN PERUSTUVAT PÄÄSTÖVÄHENNYSTAVOITTEET FLAG-OHJEISTUKSEN MUKAISESTI

Kährs on jälleen ottanut merkittävän askeleen ilmastotyössään ja toimittanut päästövähentämistavoitteensa SBTi:lle (Science Based Target initiative) validointia varten. Tavoitteenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjä lyhyellä aikavälillä ilmastotieteeseen perustuen maa- ja metsätaloustuotteita jalostaville yrityksille laaditun vähentämisohjeistuksen mukaisesti (FLAG-ohjeistus, Forest, Land & Agriculture).

Jotta maapallon lämpeneminen voidaan rajoittaa 1,5 asteeseen ja jotta voidaan torjua ruokakriisiä ja biodiversiteetin uhkia, on tärkeää pienentää sekä yritysten päästöjä että maa- ja metsätalousmaan ilmastovaikutuksia.

”Puu- ja parkettilattioiden valmistaminen on ydinliiketoimintaamme ja sidoksissa kestävään metsätalouteen. On erittäin hyvä, että maaperästä vapautuvan ja siihen sitoutuvan hiilidioksidimäärän raportointi on helpottunut. SBTi:n maa- ja metsätaloustuotteita jalostaville yrityksille laadittu päästöjen vähentämisohjeistus on antanut meille arvokasta ymmärrystä siitä, miten asettaa tavoitteita, ja antanut tukea suunnitellessamme päästövähennyksiä”, kertoo Therese Gerdman, Kährs Groupin Sustainability Manager.

Kährs sitoutui vuonna 2021 asettamaan lyhyen aikavälin päästövähennystavoitteet Science-based targets-aloitteen (SBTi) ja nettonollastandardin (SBTi Net Zero Standard) mukaisesti. Nyt olemme toimittaneet nämä tavoitteet SBTi:lle validointia varten ja hyväksynnän jälkeen ne tullaan julkaisemaan SBTi:n sivuilla https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action ja osoitteessa kahrsgroup.com.

 

Kährs Planet Positive Journey
Asetetut päästövähennystavoitteet ohjaavat työtämme Kährsin hiilijalanjäljen pienentämisessä ja tukevat kunnianhimoisia tavoitteitamme kehittää entistä vastuullisempia lattiaratkaisuja maapallon kantokyvyn rajoissa. Lue lisää vastuullisuusstrategiastamme Kährs Planet Positive Journey

 

SBTi:n FLAG-ohjeistus
Ilmastonmuutos on suuri riskitekijä maa- ja metsätaloussektorin yrityksille (FLAG). Toisaalta toimiala on myös itsessään merkittävä päästöjen lähde. Sen osuus on lähes neljännes maailman kasvihuonekaasupäästöistä – toiseksi suurin energiasektorin jälkeen - mutta sillä on myös paljon potentiaalia sitoa hiiltä ilmakehästä. Tämän vuoksi Science-based targets -aloite (SBTi) otti huhtikuussa 2023 käyttöön uuden FLAG-ohjeistuksen, joka edellyttää ilmastotieteeseen perustuviin päästövähennystavoitteisiin sitoutuneita yrityksiä ottamaan huomioon maa- ja metsätalouden päästöt pyrkiessään rajoittamaan ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen.

Maa- ja metsätalouden päästöjen eli FLAG-päästöjen laskentakriteereihin ei ole aikaisemmin juuri keskitytty eikä näiden päästöjen vähentämiselle ole ollut viitekehystä. Vain muutamat yritykset ovat laskeneet ja raportoineet näitä päästöjä. Syynä tähän on ollut sekä datan että menetelmien puute, jonka vuoksi noin 22 prosenttia maankäytön globaaleista päästöistä on jäänyt huomiotta yritysten hiilijalanjäljen laskennassa.

SBTi:n FLAG-ohjeistus on maailman ensimmäinen standardoitu menetelmä, jolla maa- ja metsätaloustuotteita jalostavat yritykset voivat asettaa tieteeseen perustuvia päästötavoitteita, jotka huomioivat niin maaperän päästöt kuin maaperän sitoman hiilidioksidin.

Read more about FLAG: https://sciencebasedtargets.org/sectors/forest-land-and-agriculture

 

Biodiversity & nature related disclosure, strategy, and transparency – why all companies need to take urgent action. Read more at kahrs.com/sustainability 

 

For more information, please contact:
Therese Gerdman, Global Sustainability Manager, Kährs Group 
Tel: +46 73 024 23 26 
E-mail: therese.gerdman@kahrs.com

Helén Johansson, Communication, Kährs Group
Tel: +46 70 364 60 30 
E-mail: helen.johansson@kahrs.com