Med en tjocklek på bara 7 mm har fanérgolv en tunn profil som gör det till ett smidigt alternativ i riktigt trä som passar de flesta utrymmen.

Fanér är ett prisvärt golvalternativ som är perfekta när du vill skapa ett stilfullt hem. Läs mer om fanérgolv från Kährs.

 
 

Fanérgolv – ett prisvärt och vackert alternativ

Den huvudsakliga skillnaden mellan parkettgolv eller lamellparkett och ett fanérgolv är tjockleken på ytskiktet. Ett fanérgolvs slitskikt brukar vara runt 1 millimeter tjockt, medan ytlagret på ett lamellparkettgolv är betydligt tjockare än fanérgolvets.

Alla fanérgolv från Kährs har tre lager: ytskikt, stomme och baksida. Ytskiktet finns i olika träslag och med olika ytbehandlingar. Till stommen använder vi HDF (High Density Fibreboard), en skiva av hårt sammanpressade träfiber. Under HDF-skivan ligger en baksidesfanér. Dessa tre delar sammanlimmas med värme och tryck för att bilda en hållbar och tålig konstruktion. Alla skikten har en sammanlagd tjocklek på 7 millimeter. Golven kan läggas både flytande och limmas ned.

Fanérgolvets fördelar

Stabilt

Våra fanérgolv har en flerskiktad konstruktion som har syftet minska golvets naturliga rörelser. Eftersom trä är ett hygroskopiskt, eller vad man vanligtvis brukar kalla levande, material påverkas det av luftfuktighetens variation över årstiderna. Med ett traditionellt massivt golv kan det innebära att golvet sväller eller krymper så att det bildas glipor mellan brädorna. Genom sin korslagda konstruktion, där fiberriktningen ligger 90 grader i förhållande till varandra, motverkas dessa rörelser – och gör golvet mer stabilt.

Prisvärt men ej omslipningsbart

Då fanérgolv är mindre kostsamma att tillverka än till exempel lamellparkett eller massiva trägolv är priset lägre. Trots det lägre priset ger fanérgolv ett exklusivt intryck, och finns med bearbetade ytor i en färgpalett som påminner om traditionell lamellparkett.

Passar enklare renoveringar

Eftersom fanérgolvet är tunnare än många andra typer av trägolv lämpar det sig bra för enklare renoveringar. Ofta kan du lägga det direkt över det befintliga golvet, förutsatt att det är stabilt och rakt. Du kan läsa mer om hur du lägger fanérgolv här.

Hållbart

Förutom en konstruktion som står emot årstidsförändringar i luftfuktigheten är fanér ett bra alternativ för miljön. Genom att det värdefulla ädelträet används sparsamt tillsammans med träfiberskivor är fanér mer effektivt materialmässigt.

Fanérgolv från Kährs

Här nedan ser du några exempel på Kährs fanérgolv. I vår golvväljare kan du se och utforska alla våra olika trägolv.

Ackrediteringar