faq-rubrik-banner.png

Vad är skillnaden på parkett, laminat och trägolv?

Ett trägolv är ett brett begrepp som omfattar allt från massiva trägolv och parkettgolv till träfanérgolv. Ett parkettgolv är uppbyggt i flera skikt, där översta slitskiktet består av till exempel ek, och de övriga skikten av exempelvis gran eller furu. Flerskiktsprincipen har många fördelar, som att motverka träets naturliga rörelser över årstiderna samt att råvaran kan utnyttjas på ett mer effektivt sätt.

Ett laminatgolv är inte ett trägolv. Laminatgolv har en yta bestående av ett tryckt mönster på till exempel papper, som impregneras med härdplast ovanpå på en bärare som i regel består av en träfiberskiva (HDF).

Läs mer

Var passar de olika typerna av golv bäst?

Trägolv, som parkett, och laminat har ofta samma användningsområden. Vilket du väljer beror på känsla, design, hållbarhet och ekonomi. Trägolv är tillverkade av naturmaterial och tillför mycket värme till en interiör, både när du går på det och för känslan i rummet. Laminatgolv erbjuder inte samma värme, det är kallt att gå på, men erbjuder å andra sidan ett golv som kan vara tåligare för slitage.

Läs mer

Vad är det för skillnad på 1-, 2- och 3-stav?

 

Ett parkettgolv kan ha ett slitskikt sågat ur ett stycke – 1-stav – eller slitskikt med 2 eller 3 stavar i bredd. Om det är 1-, 2- eller 3-stav påverkar känslan i rummet. En generell regel är att välja 1-stav eller 2-stav till ett stort rum och 3-stav till ett mindre. Ingen regel utan undantag, det handlar till slut om tycke och smak.

Läs mer

Vad menas med slitskikt?

 

Ett parkettgolv är uppbyggt av flera lager. Det översta skiktet kallas slitskikt och är vanligen tillverkat av ädelträ, till exempel ek eller ask. Slitskiktet är behandlat med antingen lack, olja eller vax. De undre skikten tillverkas vanligtvis av furu.

Läs mer

På vilket sätt har golvets mönster betydelse?

Mönstringen på golvet, om det är 1-stav, 2-stav eller 3-stav, är en smaksak. Förenklat kan man säga att skönheten i 1-stavs golv (eller plankgolv) kommer bäst till sin rätt i ett större rum, där plankmönstret tydligt framträder. Men alla golv lämpar sig egentligen för alla storlekar av rum.

Priset mellan de olika mönstervarianterna skiljer sig åt. En planka i ett 1-stavsgolv sågas av ett enda, speciellt utvalt trästycke, vilket innebär att 1-stavgsolv kostar mer att producera och därför blir dyrare.

Läs mer

Trägolv finns i olika sorteringar, vad skiljer de åt?

Trägolvens sorteringar varierar mellan olika tillverkare men kan generellt delas in i  följande grupper:

  • Jämn sortering med små variationer i färg och struktur. Ger ett lugnt intryck.
  • Sortering med ett något mer variationsrikt utseende i ton och struktur, med mindre kvistar.
  • Sortering med dramatisk ådring, stora kvistar och större färgvariation. Ger ett livligt intryck.
  • Rustik sortering med kvistar och sprickor. Ger ett livligt och rustikt intryck.
Läs mer

Vilken ytbehandling är mest slitstark och klarar utspilld vätska bäst?

Var planerar du att lägga golvet – och hur mycket slitage kommer det att utsättas för? Svaret på dessa frågor avgör vilken ytbehandling du ska välja. En lackad yta gör golvet lätt att rengöra och är den vanligaste ytbehandling i hemmiljö. Olja, å andra sidan, framhäver träets struktur och ådring och förstärker dess naturliga färg. Träets hårdhet och möjligheten att slipa om golvet bör också beaktas. För golv med högt slitage, till exempel i offentliga miljöer, rekommenderar vi ett oljat golv som inte är infärgat.

Trägolv ska skyddas mot vatten och annan vätska, det gäller lackade så väl som oljade golv. Eventuellt spill ska snarast torkas upp.

Läs mer

Vilken färg på trägolv ska jag välja?

Ljust, mörkt eller neutralt? Färgen på golvet har en stark inverkan på hur rummet uppfattas. Ett mörkt golv ”sväljer” mycket ljus, men det skapar samtidigt en varm och ombonad känsla. Ett ljust trägolv reflekterar ljuset och adderar rymd till ett rum.

Läs mer

Kan jag förhindra att trägolvet ändrar färg efter en tid?

Trä är ett naturligt material som gradvis mognar till sin naturliga färg, det går inte att förhindra. Färgförändringen sker snabbast till en början. För att uppnå en jämn yta, undvik att lägga mattor på golvet under de första månaderna efter läggningen.

Läs mer

faq-rubrik-banner2.png

Hur ska jag underhålla mitt trägolv för att det ska hålla så länge som möjligt?

Vid daglig rengöring, dammsug eller använd en torr mikromopp. Fukttorka endast golvet vid behov med en väl urvriden mopp eller skurduk. Det går bra att tillsätta rengöringsmedel enligt tillverkarens doseringsinformation, men golvet får bara fuktas lätt. Den vattenfilm som bildas ska torka inom 1 minut. Det bästa är att använda avsedd underhållsprodukt från tillverkaren.

Läs mer

Vilken typ av trägolv håller längst?

 

Hur länge ett trägolv håller beror på hur hårt slitage det utsätts för samt hur du underhåller det. Fukttorka inte golvet i onödan, skydda det från spill av vatten genom att t ex ha en matta intill diskbänken, använd möbeltassar under stolar och bord för att inte ytan ska repas. Kom ihåg att förnya möbeltassarna med jämna mellanrum. Det finns bra underhållsprodukter som fräschar upp ett slitet golv och beroende på slitskiktets tjocklek, kan ett parkettgolv slipas upp till fyra gånger.

I offentliga miljöer håller ett oljat golv som inte är infärgat och som kontinuerligt rengörs och underhålls med olja bäst.

Hur mycket kan ett golv belastas?

Ett trägolv tål normal belastning av gångtrafik. Vad betyder det i praktiken? I ditt hem ska du leva och bo på ditt golv. Var noga med att inte våttorka golvet för ofta, och torka upp om du spiller. Ingen träyta mår bra av för mycket vatten. Intrycksmärken kan uppstå om du tappar vassa föremål, detsamma gäller exempelvis skor med små/vassa klackar. Och kom ihåg att ett slitet golv går att fräscha upp.

Har Kährs egna underhållsprodukter?

Ja, Kährs har egna underhållsprodukter, som till exempel rengöringsmedel, mikrofiberdukar, lackrefresher, touch-up och underhållsoljor. För mer information följ länken här.

Läs mer

Hur kan Kährs lämna så bra garantier på golvet?

Vi är mycket stolta över våra produkter, som har en fabriksytbehandling av högsta klass och ett slitskikt som klarar flera omslipningar. Detta i kombination med ett komplett skötsel- och underhållsprogram innebär att Kährs kan lämna en lång slitagegaranti.

Läs mer

faq-rubrik-banner3.png

Vilken fog är enklast att lägga med?

Tidigare limmades alla fogar, men idag har nästan alla trägolv en mekanisk fog, ofta kallad klickfog. Dessa fogar gör det betydligt enklare och snabbare att lägga golvet, och är dessutom starkare än traditionell limfog. Det finns även olika typer av fogsystem. De mest avancerade innebär att golvbrädan lätt kan vikas ned och låsas mot en redan lagd bräda.

Läs mer

Är det enklare att lägga ett Kährs-golv än andra golv?

Ja, med Kährs Woodloc-fog och brädans goda passform är det mycket enkelt att lägga ett Kährsgolv. Ett Kährsgolv med Woodloc 5S innehåller en speciell låsfunktion som gör att golvet kan läggas ännu smidigare, samtidigt som det är en fog som är 75 procent starkare än sin föregångare. Detta gör i sin tur att golvet kan läggas över större ytor i ett stycke men också att fogen ännu bättre klarar årstidernas variationer.

En annan fördel med Woodloc 5S är att du under läggningen, om du behöver justera något, enkelt kan låsa upp redan lagda brädor med Kährs låsverktyg.

Läs mer

Hur lägger jag Kährs trägolv med Woodloc-fog?

På Kährs hemsida finns utförliga instruktioner samt ett antal videoklipp som visar hur du ska göra i olika situationer. Läs instruktionerna innan du börjar!

Läs mer

Kan jag lägga mitt trägolv direkt på vilket underlag som helst?

Först och främst måste undergolvet alltid vara fast, jämnt, rent och torrt. Grundregeln är att alla mineralbaserade underlag, som till exempel betong, måste förses med en ångspärr mellan undergolvet och trägolvet. Ofta används ett underlagsmaterial med inbyggd ångspärr men det går också att lägga åldersbeständig plastfolie som läggs separat under foam eller grålumppapp. På träbaserade undergolv behövs normalt inte någon ångspärr – förutom om du installerar golvvärme då alltid ångspärr krävs. Läs tillverkarens instruktioner noga.

Läs mer

Vad behöver jag för verktyg för att kunna lägga golv?

Dagens moderna golv kräver få verktyg. Såg, tumstock, penna och vinkelhake behövs och vanligtvis räcker det med en slagklots samt distanskilar, som används för att säkerställa rätt distans mellan golv och vägg.

Läs mer

Är det någon skillnad på att lägga 1-, 2- eller 3-stav?

När det är dags för läggning, öppna flera paket och blanda brädorna för att få en vacker färgspridning. Detta är speciellt viktigt vid 1-stav, som ställer högre krav på läggningen ur denna synpunkt. Brädor med uppenbara fel, som kan/eller skulle kunna konstaterats före inläggningen, ska inte läggas in.

Kan jag lägga mitt golv utan trösklar eller lister?

Grundregeln är ett rum, ett golv. Detta betyder att du i till exempel dörröppningar ska dela golvet med en rörelsefog.

Är det olika läggningstekniker beroende på om jag köper ett massivt trägolv eller ett parkettgolv?

Läggningstekniken är annorlunda mellan parkettgolv och massiva trägolv. De flesta parkettgolv har en limfri fog (klickfog), medan de flesta massiva golv limmas i fogen eller spikas ned. Det är även vanligt att massiva golv limmas ned mot undergolvet.

Måste en professionell golvläggare lägga mitt golv för att garantierna ska gälla?

Nej, det behövs inte. Garantierna gäller även när du lägger golvet själv - under förutsättning att du följt golvleverantörens anvisningar.

Hur mycket spill, det vill säga extragolv, bör jag räkna med går åt?

Räkna med 5 procent spill.

Reser sig inte golvet utan limning?

Du ska inte limma ett vanligt Kährs-golv, varken i fogen eller mot undergolvet. Golvet läggs flytande tack vare den stabila uppbyggnaden av golvet samt Woodloc-fogen. För att hålla golvet plant vid klimatvariationer måste golvet läggas i förband, dvs ändskarvsförskjutning på minst 500 mm ska finnas i varje brädrad. I smala utrymmen måste golvet läggas i rummets längdriktning.

Måste golvet förvaras inomhus innan läggning?

Golvet får aldrig förvaras utomhus. Innan läggningen ska golvet acklimatiseras i minst 24 timmar. Förvara det i sin originalförpackning, paketen ska inte öppnas förrän det är dags för läggning. Rummets relativa luftfuktighet (RF) ska vara mellan 30-60 procent. Både rummet och bräderna ska vara uppvärmda till minst 15° C.

Vad ska jag tänka på om jag vill skydda golvet efter läggning innan resterande arbete är klart?

Om ytterligare arbeten ska utföras i det rum där golvet har lagts, ska golvet skyddstäckas med ett material som släpper igenom fukt (t ex papp). Tejpa inte mot trägolvet utan endast mot skyddstäckningen. Många tejper fäster så hårt mot golvytan att lacken släpper när tejpen avlägsnas. Ju längre tejpen får sitta, desto större är risken att den fäster hårdare mot lacken.

Kan jag lägga ett trägolv i mitt uterum?

Nej, trägolv ska inte läggas i uterum. För att säkerställa att golvet är fint året runt ska trägolv endast läggas i rum med jämn fuktighet (RF 30-60 %) och med en lufttemperatur över 15°C. Ett uterum är för fuktigt och kallt under vinterhalvåret och för  varmt under sommarhalvåret.

Kan jag ha golvvärme under vilket golv som helst?

De flesta trägolv är lämpliga för golvvärme. Undantag är bok och kanadensisk lönn, som sväller och krymper mer än andra träslag vid temperaturväxlingar. Vid installationen är det viktigt att följa både golvleverantörens och golvvärmeleverantörens anvisningar. Yttemperaturen på trägolvet får aldrig överstiga 27°C.

Läs mer

Behövs något särskilt underlag för installation av golvvärme?

Du måste tänka på två saker när det gäller underlaget. Den ena är att lägga en ångspärr mellan undergolvet och trägolvet. Den andra att använda ett underlagsmaterial med lågt värmemotstånd så att värmeförlusten minimeras. Olika kombinationsprodukter med stegljudsdämpning och ångspärr är bra alternativ. Ett annat är grålumppapp som är underlagsmaterial med lågt värmemotstånd. Under grålumppappen läggs ångspärren.

Läs mer

Varför reser sig mitt golv och vad kan jag göra åt det – både när det gäller att förhindra att det sker och om det skulle ha hänt?

De naturliga, säsongsmässiga klimatvariationerna orsakar viss rörelse – svällning och krympning – hos trägolv. Därför får golven aldrig läggas dikt an mot fasta byggnadsdelar, ex väggar, klinker osv. En rörelsefog, dvs en distans mellan golv och vägg, måste lämnas runt om golvytan. I långsmala utrymmen som hallar är det viktigt att golvet läggs i rummets längdriktning. Golvet måste alltid läggas i förband, dvs ändskarvsförskjutning på minst 500 mm ska finnas i varje brädrad. Om golvet läggs enligt dessa förutsättningar hindras golvet från att resa sig.

Ett trägolv kan också resa sig pga. fukt. Antingen att golvet har städats med för mycket vatten, eller att fukt kommer underifrån om ångspärr saknas.

Vad är det för skillnad på Kährs Tuplex och grålumppapp?

Kährs Tuplex är en mycket lättanvänd kombinationsprodukt med både stegljudsdämpning och ångspärr. Kährs Tuplex fungerar utmärkt tillsammans med golvvärme. Kährs grålumppapp, tillsammans med en ångspärr, är den bästa produkten i samband med golvvärme tack vare dess låga värmemotstånd.

Läs mer

faq-rubrik-banner4.png

Kan jag få färgkoden till mitt infärgade golv, för att till exempel färga in trappan?

Nej, det kan vi tyvärr inte hjälpa till med. Det beror på att nyansen du får på ditt nya golv är en kombination av råmaterialet samt infärgningsprocessen. En efterbehandling skiljer sig därför mot fabriksbehandlingen beroende på råmaterial, färgtyp, appliceringsmetoder osv.

Var tillverkas Kährs golv?

Vår huvudsakliga produktion kommer från vår egen fabrik i småländska Nybro. Kährs har även fabriker och samarbetspartner i EU och Kina.

Är Kährs golv miljövänliga?

Lamellparkett är det mest miljövänliga golvet du kan välja. Det optimerar användningen av råvara, tillverkas av förnybart material och är återvinningsbart. Vid vår fabrik i Nybro går dessutom inget till spillo. De delar av stocken som vi inte kan använda till golv blir biobränsle. Ett bevis på vårt starka miljöengagemang är att över 150 golv i Kährs sortiment är Svanenmärkta. Ett annat är att vår verksamhet certifierades ur både miljö- och kvalitetsperspektiv redan på 1990-talet.

Läs mer

Vad ska privatpersoner respektive offentlig miljö göra med sitt gamla trägolv när de byter till nytt?

Kährs golv håller generellt en hög kvalitet och kan ha många år kvar att ge även om de av någon anledning byts ut. Flera av fogarna som används på Kährs golv är lätta att demontera utan att golvet tar skada. På så vis kan golvet återinstalleras på annan plats. Skulle inte återanvändning vara ett alternativ så återvinns golvet hos din lokala återvinningscentral. Där krossas eller flisas trägolv, varpå träflisen går till nytillverkning av spånskivor. Material som inte kan flisas går istället till energivärmeverket där avfall som inte kan materialåtervinnas omvandlas till energi.

Ackrediteringar